ZAPISY NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Szanowni Państwo,

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 zapisy na zajęcia prowadzone będą w terminie 19 – 22.02.2024 r. /poniedziałek-czwartek/

KIERUNEK HISTORIA

II rok I stopnia

Zajęcia specjalizacyjne - proseminaryjne – 19-22.02.2024 r. (zapisy przez USOS)

I i II rok II stopnia

Zajęcia specjalistyczne – 19-22.02.2024 r. (zapisy przez USOS)

Studenci I roku wybierają 4 zajęcia, a studenci II roku 2 zajęcia.

KIERUNEK WOJSKOZNAWSTWO

I rok I stopnia

Zajęcia modułowe – 19-22.02.2024 r. (zapisy przez USOS)

moduł III

Wojskowość polska X-XVIII w. LUB Konflikty kolonialne do k. XVIII w.

moduł IV

Wodzowie i hetmani polscy do k. XVIII w. LUB Generałowie polscy XIX-XXI w.

II rok I stopnia

- proseminaria – 19-22.02.2024 r. (zapisy przez formularz Forms)

(link zostanie udostępniony na skrzynkę mailową studenta z końcówką @edu.uni.lodz.pl)

 III rok

Zajęcia modułowe

Obraz wojny w kinematografii, obrazach, literaturze i grach (zjawisko militainment) LUB Działania projektowe 

I rok II stopnia

Zajęcia modułowe - 19-22.02.2024 r. (zapisy przez USOS)

Służby wywiadowcze w XX i XXI w. LUB Archeologia militariów i miejsc pamięci narodowej

II rok II stopnia

Zajęcia modułowe - 19-22.02.2024 r. (zapisy przez formularz Forms)

Turystyka militarna LUB Garnizon Wojska Polskiego w Łodzi w XX i XXI w.

 (link zostanie udostępniony na skrzynkę mailową studenta z końcówką @edu.uni.lodz.pl)

 

Instrukcja zapisów poprzez USOSweb :

 1. Należy wejść na stronę https://usosweb.uni.lodz.pl
 2. Należy zalogować się (w prawym górnym rogu jest odpowiednia ikonka).
 3. Login stanowi "ULciąg cyfr@edu.uni.lodz.pl" np.UL1234567@edu.uni.lodz.pl. Następnie proszę postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją (powinna pojawić się konieczność stworzenia hasła w przypadku studentów nowoprzyjętych lub jego odnowienia w przypadku pozostałych studentów).
 4. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę „Dla studenta”, następnie zakładkę „Moje rejestracje”.
 5. Powinien pojawić się wykaz zajęć, na które Student musi się zapisać

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/24

DOTYCZY STUDENTÓW I ROKU I ST. NA KIERUNKU WOJSKOZNAWSTWO ORAZ II ROKU I STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA

Szanowni Państwo,

Informacje o rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni 23/24 dostępne są na stronie

 www.swfis.uni.lodz.pl oraz w załaczniku - pobierz.

W przypadku braku żetonów prosimy o kontakt ze SWFiS.

INFORMACJE DOT. TESTU DIAGNOSTYCZNEGO I EGZAMINU PROGRAMOWEGO WE WCZEŚNIEJSZYM TERMINIE

Szanowni Państwo, 

egzamin programowy z języka obcego dla studentów 1 roku, którzy uzyskali na teście diagnostycznym poziom minimum B2 i złożyli wniosek o przystąpienie do egzaminu z języka obcego we wcześniejszym terminie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2024 (sobota) na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (ul.Pomorska 149/153) w godzinach: 09.00-12.00 (część pisemna w Małej Auli) oraz 12.30-16.00 (część ustna- w salach wydziału). 

Proszę przybyć 15 minut wcześniej i zaczekać na weryfikację na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej, umożliwiającej wpuszczenie do sali i przystąpienie do egzaminu. Po części pisemnej zostaną Państwo skierowani do odpowiednich sal. Egzamin ustny odbywa się w ustalonych przez egzaminatorów parach. 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW W SPRAWIE KURSÓW E-LERNINGOWYCH

Informujemy, że kursy e-learningowe z Prawa Autorskiego, BHP i Przysposobienia Bibliotecznego (dotyczy TYLKO archeologii I stopnia) są obowiązkowe. Należy je zaliczyć w pierwszym semestrze studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Powyższych kursów nie można powtarzać, przenosić i mieć z nich warunku. Nie podlegają one również przepisaniu z innych kierunków.

NAUKA ZDALNA W DNIU 6.11.2023 R. (PONIEDZIAŁEK)

W związku z wstrzymaniem dostaw ciepła do naszego budynku w dniu 6 listopada br. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne, decyzją Pana Dziekana, w tym dniu będą odbywały się zdalnie w godzinach przewidzianych w rozkładzie zajęć. 

Grupy zajęciowe zostaną utworzone przez prowadzących zajęcia w aplikacji MS Teams.

Prosimy studentów o sprawdzanie swoich studenckich skrzynek pocztowych, ponieważ na nie otrzymają linki do zajęć.

 

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2023/24

Zachęcamy  studentów do składania wniosków o stypendium Rektora na rok akademicki 2023/2024 w terminie  9-19.10.2023 r.

Wystarczy zarejestrować wniosek w systemie Usosweb, wydrukować go i dostarczyć do dziekanatu w wyżej wymienionym terminie. 

Średnia uprawniająca do stypendium  to 4,0.

Więcej informacji: https://www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/wsparcie/stypendia

SPOTKANIE INFORMACYJNE ZE STUDENTAMI I ROKU I STOPNIA NA KIERUNKACH HISTORIA, WOJSKOZNAWSTWO, E-HISTORIA W SPRAWIE TESTU DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA

Poniżej terminy spotkań informacyjnych dla studentów Instytutu Historii:

- historia (I rok I st.), czwartek, 12.10.2023 r., godz. 10.00, s. 47.

- wojskoznawstwo (I rok I st.) - poniedziałek, 9.10.2023 r., godz. 15.45, s. 203.

- e-historia (I rok I st.) - sobota, 7.10.2023 r., godz. 14.00, s. 47.

Szczegłowe informacje na temat testu diagnostycznego

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU I STOPNIA NA KIERUNKACH HISTORIA I WOJSKOZNAWSTWO

Szanowni Państwo,

Poniżej link do szczegółowych informacji o zapisach na zajęcia z Wychowania fizycznego.

https://www.swfis.uni.lodz.pl/szczegoly/rejestracja-na-zajecia-wychowania-fizycznego-w-semestrze-letnim-22-23

Studentom kierunku Wojskoznawsto przypominamy o konieczności wyboru zajęć z kategorii sztuk walki.

PODZIAŁ NA GRUPY DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW HISTORIA I WOJSKOZNAWSTWO

Na I roku I stopnia na kierunku HISTORIA podział na grupy wygląda następująco:

I gr. od A do Ł

II gr. od M do Z.

Na I roku I stopnia na kierunku WOJSKOZNAWSTWO:

I gr. od A do Mi

II gr. od Mo do Z

Studenci II roku I stopnia na kiernku HISTORIA proszeni są o sprawdzenie przydziału do grupy w systemie USOS.

ZAPISY NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW: HISTORIA, E-HISTORIA I WOJSKOZNAWSTWO NA SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

ZAPISY STACJONARNE W DNIU 29 WRZEŚNIA (W DNIU INAUGURACJI) 

 •  I roku I stopnia kierunek Historia (opiekun dr A. Brzezińska)

- wybór specjalności – ok. godz.  11.30, s. 203

 •  I roku I stopnia kierunek Wojskoznawstwo(opiekun dr K. Derlatka)

- wybór modułów - ok. godz.  11.30, s. 204

 •  I roku II stopnia kierunek Historia  

- wybór specjalności i seminarium magisterskiego – godz.  11.00, s. 203

 •  I roku II stopnia kierunek Wojskoznawstwo  

- wybór modułów i seminarium magisterskiego - godz.  11.00, s. 204

 

 ZAPISY PRZEZ SYSTEM USOS W TERMINIE 29 IX – 2 X br.: 

 •  II roku I stopnia kierunek Historia 

            - zajęcia specjalizacyjne – proseminaryjne          

 • III roku I stopnia kierunek Wojskoznawstwo  
   -  wybór modułów  
 • I roku II stopnia kierunek Historia  

            - specjalizacje przedmiotowe (do wyboru 4 zajęcia)  

 • II roku II stopnia kierunek Historia 

            - specjalizacje przedmiotowe (do wyboru 2 zajęcia)

 • II roku II stopnia kierunek Historia   

           - translatorium 

 

   ZAPISY W INSTYTUCIE HISTORII W TERMINIE ZAJĘĆ

 • III roku I stopnia kierunek Historia     -    3 X o godz. 13.45, s. 202

           - seminaria licencjackie  

 • III roku I stopnia kierunek Wojskoznawstwo  - 3   X o godz. 13.45, s. 201

          -  seminaria licencjackie


 ZAPISY PRZEZ FORMULARZ FORMS 29 IX – 2 X br.: 

(link zostanie udostępniony na skrzynkę mailową studenta z końcówką @edu.uni.lodz.pl) 

 • II roku I stopnia kierunek Wojskoznawstwo  

          - wybór modułu 

 • II roku II stopnia na kierunek Wojskoznawstwo   
  - wybór modułu 

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA E-HISTORIA (opiekun dr P. Filipczak) 

 •  I rok I stopnia i I rok II stopnia – spotkanie organizacyjne, 7 X br. (sobota) godz. 8.00, s. 103 
 • I rok I stopnia - zapisy na specjalności 7 X br. (sobota) godz. 8.00, s. 103
 • III rok I stopnia – wybór seminarium licencjackiego – 7 X (sobota) godz. 14.00, s.  203
 • I rok II stopnia - wybór seminarium magisterskiego – 7 X (sobota) godz. 12.00, s. 204
 • I rok II stopnia - wybór zajęć w ramach modułów – 4 - 6 X, formularz Forms

(link zostanie udostępniony na skrzynkę mailową studenta z końcówką @edu.uni.lodz.pl)

 

Instrukcja zapisów poprzez USOSweb

 1. Należy wejść na stronę https://usosweb.uni.lodz.pl
 2. Należy zalogować się (w prawym górnym rogu jest odpowiednia ikonka).
 3. Login stanowi "ULciąg cyfr@edu.uni.lodz.pl" np.UL1234567@edu.uni.lodz.pl. Następnie proszę postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją (powinna pojawić się konieczność stworzenia hasła w przypadku studentów nowoprzyjętych lub jego odnowienia w przypadku pozostałych studentów).
 4. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę „Dla studenta”, następnie zakładkę „Moje rejestracje”.
 5. Powinien pojawić się wykaz zajęć, na które Student musi się zapisać

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie się w Auli Fioletowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ (ul. Kopcińskiego 8/12) w budynku A na poziomie 0 w dniu 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 9.00.

 

 

ZAJĘCIA TERENOWE (WOJSKOZNAWSTWO) - SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

Spotkania organizacyjne z przedmiotu "Zajęcia terenowe" odbędą się w następujących terminach:

I rok I stopnia - 10 marzec (piątek), godz. 10.00, sala nr 12

II rok I stopnia -

III rok I stopnia - 24 luty (piątek) godz. 12.00, sala nr 13

I i II rok II stopnia - 24 luty (piątek) godz. 12.00, sala nr 12.

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE LETNIM - TERMINY

KIERUNEK HISTORIA

II rok I stopnia

Zajęcia specjalizacyjne - proseminaryjne – 13-15.02.2023 r. (zapisy przez USOS)

III rok I stopnia

Wykład monograficzny w języku obcym - 3-7.02.2023 r. (zapisy przez formularz Forms) 

I i II rok II stopnia

Specjalizacje przedmiotowe – 13-15.02.2023 r. (zapisy przez USOS)

Studenci I roku wybierają - 4 zajęcia, a studenci II roku - 2 zajęcia.

 

KIERUNEK WOJSKOZNAWSTWO

I rok I stopnia

Moduły – 24-30.01.2023 r. (zapisy przez formsy)

moduł III - Wojskowość polska X-XVIII w. LUB Konflikty kolonialne do k. XVIII w.

moduł IV - Wodzowie i hetmani polscy do k. XVIII w. LUB Generałowie polscy XIX-XXI w.

II rok I stopnia

- proseminaria – 13-15.02.2023 r. (zapisy przez USOS)

 III rok

- Moduły - 13-15.02.2023 r. (zapisy przez USOS)

Obraz wojny w kinematografii, obrazach, literaturze i grach (zjawisko militainment) LUB Działania projektowe 

I rok II stopnia

Moduły - 24-30.01.2023 r. (zapisy przez formularz Forms) 

Służby wywiadowcze w XX i XXI w. LUB Archeologia militariów i miejsc pamięci narodowej

II rok II stopnia

Moduły - 24-30.01.2023 r. (zapisy przez formularz Forms)

Turystyka militarna LUB Garnizon Wojska Polskiego w Łodzi w XX i XXI w.

 

 Instrukcja zapisów poprzez formularz forms :

1. Student na adres poczty uniwersyteckiej otrzyma link do formularza.

2. Formularz należy wypełnić i odesłać.

 

Instrukcja zapisów poprzez USOSweb :

 1. Należy wejść na stronę https://usosweb.uni.lodz.pl
 2. Należy zalogować się (w prawym górnym rogu jest odpowiednia ikonka).
 3. Login stanowi "ULciąg cyfr@edu.uni.lodz.pl" np.UL1234567@edu.uni.lodz.pl. Następnie proszę postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją (powinna pojawić się konieczność stworzenia hasła w przypadku studentów nowoprzyjętych lub jego odnowienia w przypadku pozostałych studentów).
 4. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę „Dla studenta”, następnie zakładkę „Moje rejestracje”.
 5. Powinien pojawić się wykaz zajęć, na które Student musi się zapisać.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W TERMINIE 30.11. - 2.12.2022 R.

Szanowni Państwo, 

w związku z posiedzeniem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w naszym mieście Pan Dziekan Wydziału prof. dr hab. Maciej Kokoszko podjął decyzję o przejście w tryb pracy zdalnej całego Wydziału w dniach 30 listopada (środa) do 2 grudnia 2022 roku (piątek).

Decyzja dotyczy zarówno studentów, nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.