Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

HISTORIA

I Stopień

I ROK

plan ogólny

specjalność nauczycielska

specjalność turystyka kulturowa

specjalność dyplomatyczna

 

II ROK

plan ogólny

specjalność turystyka kulturowa

specjalność nauczycielska

specjalność dyplomatyczna

 

III ROK

plan ogólny

specjalność turystyka kulturowa

specjalność nauczycielska

specjalność dyplomatyczna

seminaria licencjackie

II Stopień

I ROK

plan ogólny

specjalność kulturowo-popularyzatorska

specjalność nauczycielska

specjalizacje przedmiotowe

seminaria magisterskie

 

II ROK

plan ogólny

specjalność kulturowo-popularyzatorska

specjalność nauczycielska

specjalność redakcyjno-badawcza

specjalizacje przedmiotowe

seminaria magisterskie

 

WOJSKOZNAWSTWO

I Stopień

I ROK

plan

 

II ROK

plan

 

III ROK

plan

seminaria licencjackie

 

II Stopień

I ROK

plan ogólny

seminaria magisterskie

 

II ROK

plan ogólny

seminaria magisterskie

 

E-historia

Terminy zjadów w semestrze zimowym:

24 - 25 października 2020 r.

14 - 15 listopada 2020 r.

12 - 13 grudnia 2020 r.

9 - 10 stycznia 2021 r.

6 - 7 lutego 2021 r.

Terminy zjadów w semestrze letnim:

20 - 21 marca 2021 r.

10 - 11 kwietnia 2021 r.

8 - 9 maja 2021 r.

29 - 30 maja 2021 r.

19 - 20 czerwca 2021 r.

(pobierz terminy)

 

Plan zajęć:

II semestr

IV semestr

 VI semestr

Studia podyplomowe

Terminy zjazdów w semestrze letnim:

HISTORIA

20-21 marca 2021 r.

8-9 maja 2021 r.

19-20 czerwca 2021 r.

(pobierz terminy)

ARCHIWISTYKA

 13-14 marca 2021 r.

27–28 marca 2021 r.

10–11 kwietnia 2021 r.

8– 9 maja 2021 r.

29–30 maja 2021 r.

19–20 czerwca 2021 r.

(pobierz terminy)

HISTORIA - plan zajęć

ARCHIWISTYKA - plan zajęć