Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

HISTORIA

I Stopień

I ROK

plan ogólny

specjalność nauczycielska

specjalność turystyka kulturowa

specjalność dyplomatyczna

 

II ROK

plan ogólny

specjalność turystyka kulturowa

specjalność nauczycielska

specjalność dyplomatyczna

zajęcia specjalizacyjne-proseminaryjne

 

III ROK

plan ogólny

specjalność turystyka kulturowa

seminaria licencjackie

II Stopień

I ROK

plan ogólny

specjalność kulturowo-popularyzatorska

specjalność nauczycielska

specjalność redakcyjno-badawcza

specjalizacje przedmiotowe

seminaria magisterskie

 

II ROK

plan ogólny

specjalność kulturowo-popularyzatorska

specjalność nauczycielska

specjalizacje przedmiotowe

seminaria magisterskie

 

WOJSKOZNAWSTWO

I Stopień

I ROK

plan

 

II ROK

plan

 

III ROK

plan

seminaria licencjackie

 

II Stopień

I ROK

plan ogólny

seminaria magisterskie

 

II ROK

plan ogólny

seminaria magisterskie

 

E-historia

Terminy zjadów w semestrze zimowym:

29 lutego-1 marca 2020 r.

28-29 lmarca 2020 r.

18-19 kwietnia 2020 r.

16-17 maja 2020 r.

6-7 czerwca 2020 r.

(pobierz terminy)

 

Plan zajęć:

II semestr

IV semestr

 

Studia podyplomowe

Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

7-8 marca 2020 r.

21-22 marca 2020 r.

4-5 kwietnia 2020 r.

18-19 kwietnia 2020 r.

16-17 maja 2020 r.

30-31 maja 2020 r.

(pobierz terminy)

 

HISTORIA - plan zajęć

ARCHIWISTYKA - plan zajęć