Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Anusik ZbigniewStanowisko:  profesor zwyczajny

Jednostka: Katedra Historii Nowożytnej

Pokój: 11

Telefon: + 48 42 635 61 86

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia Polski i powszechna XVII i XVIII wieku
 • Historia Szwecji XVI-XVIII wieku
 • Stosunki polsko - szwedzkie w XVII i XVIII wieku
 • Historia dyplomacji polskiej i powszechnej XVIII wieku
 • Dzieje Wielkiej Rewolucji Francuskiej 1789-1799
 • Elity dawnej Rzeczypospolitej
 • Struktura własności ziemskiej w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1972–1976 – II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
 • 1976–1980 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 18 I 1990 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795; specjalność: historia nowożytna, historia dyplomacji; promotor: prof. zw. dr hab. Zofia Libiszowska
 • 15 II 2001 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 1787–1792, Łódź 2000, ss. 609; specjalność: historia nowożytna, historia powszechna
 • 22 X 2007 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1980–1983 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ
 • 1983–1990 – starszy asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ
 • 1990–2003 – adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ (od 1993 r. w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej)
 • 2003–2005 – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej UŁ
 • od 1 X 2005 – kierownik Zakładu Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich UŁ
 • 2005–2008 – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich UŁ (następnie w Katedrze Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich)
 • 1 VI 2006–30 IX 2011 – kierownik Katedry Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich UŁ
 • 22 X 2007 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych
 • od 1 XI 2008 – profesor zwyczajny
 • od 1 X 2011 – kierownik Katedry Historii Nowożytnej UŁ

Stanowiska administracyjne

 • 1998–2002 – pełnomocnik dyrektora Instytutu Historii do spraw dydaktycznych
 • 2002–2008 – prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ do spraw nauczania
 • 2005–2008 – dyrektor Instytutu Historii UŁ
 • 1 IX 2008–31 VIII 2016 – Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • 2015–2018 – członek Komitetu Nauk Historycznych PAN

Wypromowani magistrowie i doktorzy 

 • 11 doktorów
 • 91 magistrów

 Nagrody naukowe

 • 1990 – nagroda J.M. Rektora UŁ dydaktyczna II stopnia
 • 1990 – nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa I stopnia za książkę pt. Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego
 • 1997 – nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna I stopnia za książkę pt. Gustaw II Adolf
 • 2001 – Złota Odznaka UŁ
 • 2002 – nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna I stopnia za książkę pt. Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 1787–1792
 • 2007 – nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna I stopnia za książkę pt. Karol XII
 • 2008 – nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa II stopnia za książkę pt. Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem
 • 2012 – nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna I stopnia za książkę pt. Studia i szkice staropolskie
 • 2014 – nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa II stopnia za książkę pt. Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii
 • 2015 – nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa za szczególne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk humanistycznych za książkę pt. Sieradz. Dzieje Miasta, t. I–III

Realizowane projekty, granty, stypendia

 • 1986–1987 – w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1 rok), pod opieką prof. dra Andrzeja Zahorskiego
 • 1987–1988 – Stypendium naukowe Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie – Riksarkivet w Sztokholmie (5 miesięcy)
 • 1992–1993 – Stypendium Naukowe Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie – Riksarkivet w Sztokholmie (4 miesiące)
 • 1996 – Stypendium Naukowe Fundacji im. Lanckorońskich – Riksarkivet w Sztokholmie (6 tygodni)
 • 1997 – Stypendium Naukowe Fundacji im. Batorego – Wolfson College w Oxfordzie (1 miesiąc)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

Działalność redakcyjna

 • 2001–2008 – Sekretarz Redakcji „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica
 • 2001–2008 – Sekretarz Redakcji „Przeglądu Nauk Historycznych”
 • od 1 I 2009 – Redaktor Naczelny „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica
 • od 1 I 2009 – Redaktor Naczelny „Przeglądu Nauk Historycznych”
 • członek Rady Programowej Serii Wydawniczej „Między Zachodem a Wschodem”
 • członek Rady Programowej Serii Wydawniczej „Staropolski Ogląd Świata”
 • 2016–2019 – członek Rady Naukowej Polskiego słownika biograficznego

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, ss. 179.
 • Gustaw II Adolf, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, ss. 297.
 • Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 1787–1792, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 609.
 • Karol XII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006, ss. 383.
 • Gustaw II Adolf, wydanie drugie poprawione, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2009, ss. 360.
 • Studia i szkice staropolskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 853 (więcej).
 • France in Sweden’s Foreign Policy in the Era of Gustav III’s Reign (1771–1792), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, pp. 568 (więcej).

Artykuły

 • Struktura społeczna szlachty bracławskiej w świetle taryfy podymnego z 1629 roku, „Przegląd Historyczny”, t. LXXVI, 1985, z. 2, s. 233-253.
 • Kontrowersje wokół składu personalnego Straży Praw. (Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na sytuację wewnętrzną w Rzeczypospolitej w ostatniej fazie obrad Sejmu Czteroletniego, [w:] 200 lat Konstytucji 3 Maja. Materiały z konferencji naukowej, pod red. Mariana Pawlaka, Bydgoszcz 1992, s. 93-116.
 • Projekt polsko-szwedzkiego traktatu handlowego z 1790 roku, „Przegląd Historyczny”, t. LXXXIV, 1993, z. 2, s. 233-240.
 • Rokowania o polsko-szwedzki traktat sojuszniczy w 1790 roku, „Zapiski Historyczne”, t. LXI, 1996, z. 2-3, 21-44.
 • Szwedzki rywal Fryderyka Augusta. Gustaw III wobec projektów sukcesji tronu w Polsce w latach 1790-1792, „Rocznik Łódzki”, t. XLIV, 1997, s. 89-115.
 • The Beginnings of Counterrevolutionary Policy of King Gustavus III: The Stockholm Court and Louis XVI’s Unsuccessful Escape from Paris in June 1791, „Studia Maritima” 2002, vol. XV, p. 93-136.
 • Gustaw III i baron de Breteuil. Nieznana karta z dziejów sekretnej dyplomacji w latach 1790-1792, „Zapiski Historyczne”, t. LXIX, 2004, z. 2-3, s. 25-67.
 • Kariery faworytów królewskich a kariery opozycjonistów w dobie panowania Zygmunta III (1587-1632), „Przegląd Nauk Historycznych” 2004, R. III, nr 2 (6), s. 5-62 (dostęp online).
 • Zbarascy i Kalinowscy. Karta z dziejów wielkiej własności ziemskiej na kresach Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Między Zachodem a Wschodem, t. III (Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku), pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Agnieszki Zielińskiej-Nowickiej, Toruń 2006, s. 74-105.
 • Rzeczpospolita wobec wojny wschodniej (1787-1792) i wojny szwedzko-rosyjskiej (1788-1790), [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, pod red. Ryszarda Skowrona, Kraków 2009, s. 145-186.
 • Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574-1631). Szkic do portretu antyregalisty, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 55-138 (dostęp online).
 • Własność ziemska w województwie wołyńskim w 1570 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 23-69 (dostęp online).
 • Własność ziemska w powiecie sandomierskim w roku 1629, „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, R. XI, nr 2, s. 25-80 (dostęp online).
 • Garwascy herbu Grzymała w XV-XVII wieku. Przyczynek do dziejów i genealogii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 25-83 (dostęp online).
 • Książęta Jerzy i Krzysztof Zbarascy wobec problemów południowo-wschodniego pogranicza Rzeczypospolitej w drugim i trzecim dziesięcioleciu XVII wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 2, s. 127-189.

 

Spis publikacji