Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Samus Pawel

 

 

 

 

 

 

 

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia najnowsza Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów politycznych i społecznych Drugiej Rzeczypospolitej, kultury politycznej, biografistyki, stosunków narodowościowych, relacji z sąsiadami

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1965–1970 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – studia na kierunku historia; magister historii
 • II 1978 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych
 • II 1988 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych
 • XI 2002 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1970–1972 – asystent w Zakładzie Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 1972–1978 – starszy asystent w Zakładzie Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 1978–1989 – adiunkt w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 1989–1990 – docent w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 1990–2003 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 2003–2017 – profesor zwyczajny w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 1989–1990 – zastępca dyrektora Instytutu Historii UŁ
 • 1991–1996 – dyrektor Instytutu Historii UŁ
 • 1999–2011 – kierownik Zakładu Historii Politycznej UŁ
 • 2000–2011 – kierownik Katedry Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 1996–2010 – profesor na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych Szkoły  Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • 1998–2005 – kierownik Katedry Najnowszej Historii Politycznej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wypromowani licencjaci, magistrowie i doktorzy

 • 12 doktorów (kierownik 2 grantów promotorskich przyznanych przez KBN: 1998–1999, 2009–2010)
 • 147 magistrów
 • 72 licencjatów

Nagrody za osiągnięcia naukowe

 • nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – indywidualna III stopnia (1978)
 • nagroda Ministra Edukacji Narodowej – indywidualna III stopnia (1989)
 • nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – indywidualna I stopnia za książkę (2003)
 • nagroda tygodnika „Polityka” za książkę poświęconą najnowszej historii Polski (1985)
 • nagrody Rektora UŁ: indywidualna I stopnia (1998); II stopnia (1984, 2016); III stopnia (2014)
 • nagrody Rektora UŁ: zespołowa I stopnia (1975, 1978, 1981, 1986, 1990, 1992, 1998, 2007); II stopnia (1987, 1994, 1995, 1999); III stopnia (2008)

Nagrody za osiągnięcia w pracy wychowawczej, dydaktycznej i organizacyjnej

 • nagrody Rektora UŁ: indywidualna I stopnia (1990, 1991); III stopnia (1975, 1988)

Stypendia i staże naukowe

 • Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (1981–1982)
 • Wydział Historyczny MGU im. Łomonosowa w Moskwie (1983)
 • Wydział Historyczny Uniwersytetu w Amsterdamie (1993)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne (wiceprezes Zarządu Oddziału Łódzkiego 1981–1984)
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe (1998–2008)
 • Komitet Nauk Historycznych PAN (2007–2010)
 • Rada Naukowa Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (2007–2016)

Działalność redakcyjna

 • sekretarz naukowy redakcji „Rocznika Łódzkiego” (1971–1976)
 • członek Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Łódzkiego” (1977–1993)
 • członek Redakcji Naukowo-Dydaktycznej „Folia Historica” (1988–1996)
 • członek Rady Wydawniczej Uniwersytetu Łódzkiego (1990–1996)
 • redaktor Redakcji Naukowo-Dydaktycznej „Folia Historica” (1991–1996)
 • zastępca redaktora Redakcji Naukowo-Dydaktycznej „Folia Historica” (1997–1999)
 • członek Rady Programowej „Przeglądu Nauk Historycznych” (od 2001)
 • członek Rady Programowej „Kroniki Miasta Łodzi” (1996–1999)
 • członek Rady Programowej „Europejskich Zeszytów Naukowych” (2005–2008)
 • członek Rady Naukowej „Muzealnego Rocznika Historycznego” (2011–2014)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Edward Próchniak, Warszawa 1983, ss. 319.
 • Dzieje SDKPiL w Łodzi 1893–1918, Łódź 1984, ss. 289.
 • Edward Próchniak. Studium postaw polskiego rewolucjonisty, Łódź 1987, ss. 506.
 • Bunt łódzki 1892 roku. Studia z dziejów wielkiego konfliktu społecznego, Łódź 1993, ss. 166 [redaktor i współautor].
 • Między Wschodem a Zachodem. Studia z dziejów polskiego ruchu i myśli socjalistycznej, Łódź 1995, ss. 293 [redaktor i współautor].
 • Polacy – Niemcy – Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, Łódź 1997, ss. 448 [redaktor i współautor].
 • „Powstanie” na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP, Warszawa 1997, ss. 191 [współautor].
 • Akcja „Łom”. Polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP, Warszawa 1998, ss. 326 [współautor].
 • Polska i świat w XX w. Wybrane problemy historii najnowszej, Płock 2000, ss. 242 [redaktor i współautor].
 • Walery Sławek. Droga do niepodległej Polski, Płock 2002, ss. 509.
 • Fenomen getta łódzkiego 1940–1944, Łódź 2006, ss. 461 [redaktor i współautor].
 • „Niepodległość” (1929–1939). Pismo, twórcy, środowisko, Płock 2007, ss. 305 [redaktor i współautor].
 • „Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata…”. Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami, Łódź 2013, ss. 369 (więcej).
 • Minister Józef Beck. Dom rodzinny i lata młodzieńcze, Łódź 2015, ss. 249 (więcej).

Artykuły

 • Życie polityczno-społeczne, [w:] Łódź. Dzieje miasta, t. I, pod red. R. Rosina, Warszawa–Łódź 1980, s. 380–479.
 • Deutsche Arbeiter in der polnischen sozialistischen Bewegung in Stadt und Region Lodz (bis 1918), [w:] Geschichte Politik und ihre Didaktik, sonderheft 2, hrsg. P. Leidinger, Paderborn 1982, s. 129–138.
 • The Jewish Community in the Political Life of Łódź in the Years 1865–1914, [w:] From Shtetl to Socialism. Studies from Polin, ed. by A. Polonsky, London–Washington 1993, s.103–119.
 • Rozmowy Władysława Baranowskiego z Józefem Piłsudskim o masonerii polskiej, „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 3 (dostęp online).
 • Pierwszy gabinet Walerego Sławka (29 III–23 VIII 1930), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1995, z. 54 (dostęp online).
 • Die politischen  Aktivitäten der polnischen Kommunisten im Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale (EKKI) in der Jahre 1921–1924, „Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung” [Berlin] 1996, s. 84–105.
 • Łódź and der Jahrhundertwende – Stadt der Polen, Deutschen und Juden, [w:] Zwischen Abgreuzung und Assimilation – Deutsche, Polen und Juden. Schauplätze ihres Zusammenlebens von der Zeit der Aufklärung bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges, hrsg. R. Maier und G. Stöber, Hannover 1996, s. 159–174.
 • Państwo w filozofii politycznej Józefa Piłsudskiego, [w:] W kręgu historii historiografii i polityki, Łódź 1997, s. 178–195.
 • Lodz. Heimatstadt von Polen, Deutschen und Juden, [w:] Polen, Deutschen und Juden in Lodz 1820–1939. Eine schwierige Nachbarschaft, hrsg. J. Hensel, Osnabrück 1999, s. 13–32.
 • The Bund Organization in Lodz, 1898–1939, [in:] Jewish Politics in Eastern Europe: The Bund at 100, ed. by J. Jacobs, Basingstoke 2001, s. 90–111.