Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Leszka MiroslawStanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Katedra Historii Bizancjum

Pokój: 20

Telefon: +48 42 635 61 00

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • związki bizantyńsko–bułgarskie VII–XII w.
 • dzieje państwowości bułgarskiej VII–XI w.
 • uzurpacje w okresie wczesno– i średniobizantyńskim
 • arystokracja wojskowa w II połowie V w.
 • cesarzowe w okresie wczesno– i średniobizantyńskim
 • Konstantynopol w okresie wczesno– i średnionobizantyńskim

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 30.06.1987 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – magister historii
 • 14.12.1995 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny –doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor: prof. dr hab. Waldemar Ceran
 • 19.02.2004  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii – historia średniowiecza i historia Bizancjum
 • 22.01.2016 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1987–1996 – nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi
 • 1996–2006 – adiunkt w Zakładzie Historii Bizancjum UŁ (od 2003 Katedra Historii Bizancjum UŁ)
 • 15.09.2006 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 • 1.02.2018 - profesor zwyczajny

Wypromowani doktorzy i magistrzy

 • 3 doktorów
 • 14 magistrów

Nagrody naukowe

 • 2000 – II stopnia Rektora UŁ za książkę pt. Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999 (Byzantina Lodziensia IV)
 • 2005 – II stopnia Rektora UŁ za książkę pt. Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego bizantyńskich źródłach pisanych (VIII–I połowa XII wieku), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003, ss. 168 (Byzantina Lodziensia VII)
 • 2013 – I stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Konstantynopol-Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011
 • 2014 – II stopnia Rektora UŁ za książkę pt. Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893–927, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 (Byzantina Lodziensia XV)
 • 2015 – II stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, WUŁ, Łódź 2014 (Byzantina Lodziensia  XVII); współautorzy A. Kompa, T. Wolińska
 • 2016 – II stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Carstwo bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866–971, WN PWN, Warszawa 2015, współautor K. Marinow
 • 2018 I stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians: Neither a Saint nor a MalefactresŁódź–Kraków 2017, współautor Zofia A. Brzozowska

Projekty badawcze:

Ukończone:

 • 2007–2010 Konstantynopol–Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV–pocz. VII w. (NN108 2693 33) – kierownik projektu
 • 2008–2011 Polska i Europa w średniowieczuprzemiany strukturalne (NN 108 3731 34) – wykonawca (kierownik prof. Alicja Szymczak)
 • 2015–2018 Bułgaria w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego (UMO-2014/14/M/HS3/00758) – kierownik projektu

W realizacji:

 • 2014 – 2019 Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje–osadnictwo–dziedzictwo kulturowe, (0604/NPRH3/H12/82/2014) – wykonawca (kierownik prof. Ilona Czamańska, UAM)
 • 2017–2020 Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej – wykonawca
 • 2019–2022 Wschodniorzymskie elity wojskowe od Teodozjusza II do Anastazjusza I (408-518). Studium społeczno-polityczne – kierownik projektu (UMO-2018/31/B/HS3/03038

 

Stypendia i staże

 • 1998 – staż w Katedrze  Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie
 • 2001 – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Uniwersytet im. Arystotelesa Tesalonice
 • 2007  – stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSW (staż w Katedrze Historii Bułgarii Uniwersytetu Sofijskiego)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (1996–2011)
 • Członek Komisji Bizantynologicznej PTH (od 2011)
 • Członek Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo–Wschodniej im. profesora Waldemara Cerana (Ceraneum) (2011)
 • Członek Komisji Bałkanistyki przy oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (od 2011)

Działalność redakcyjna

 • Członek Komitetu Redakcyjnego serii Byzantina Lodziensia (2009–2012)
 • Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii Byzantina Lodziensia (od 2012)
 • Zastępca Redaktora Naczelnego Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe (od 2011)
 • Zastępca Redaktora Naczelnego serii wydawniczej Series Ceranea (od 2011)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Епохи/Epochi (Велико Търново) (od 2016)
 • Korespondent bibliograficzny Byzantinische Zeitschrift (München)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 1. Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999 ( Byzantina Lodziensia IV ).
 2. Słownik cesarzy rzymskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, współautorzy Jan Prostko-Prostyński, S. Bralewski, M. Kokoszko.
 3. Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego bizantyńskich źródłach pisanych (VIII–I połowa XII wieku), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003, ss. 168 (Byzantina Lodziensia VII).
 4. Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko–bizantyńskich w latach 893–927, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, s. 368 (Byzantina Lodziensia XV). [Przekład bułgarski: Симеон Велики и Византия. Из историята на българо-византийските отношения през 893-927, прев. Галина Филипова, Агата-А, София 2017, ss. 366]
 5. Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, WUŁ, Łódź 2014, ss. 490 [Byzantina Lodziensia XVII], współautorzy A. Kompa, T. Wolińska
 6. Carstwo bułgarskie. Polityka–społeczeństwo–gospodarka–kultura, 866–971, WN PWN, Warszawa 2015, współautor K. Marinow.
 7. Świat bizantyńskich cesarzowych IV–XV wiek, WUŁ, Łódź 2017,ss. 430 współautor Małgorzata. B. Leszka
 8. Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians: Neither a Saint nor a Malefactres, Łódź–Kraków 2017, ss. 220 [Byzantina Lodziensia XXXVI], współautor Zofia A. Brzozowska
 9. Piotr I Święty, car bułgarski (ok. 912969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912?963), Avalon, Kraków 2018, ss. 347, współautorzy Zofia A. Brzozowska, Kirił Marinow

Redakcje

 1. Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje–religia–kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70 lecie Jego urodzin, Leksem, Łask–Łódź 2006, ss. 223; współredakcja P. Krupczyński.
 2. Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, WUŁ, Łódź 2007, ss. 572; współredakcja M. Kokoszko.
 3. Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność. Idee i teksty, WUŁ, Łódź 2009. ss. 259; współredakcja T. Wolińska.
 4. Konstantynopol–Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, WN PWN, Warszawa 2011, ss. 751; współredakcja T. Wolińska.
 5. Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, Wydawnictwo UŁ Łódź 2011, ss. 372 (=Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 87); współredakcja K. Marinow, A. Kompa.
 6. Miasto na styku mórz i kontynentów. Wczesno– i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, ss. 341 [Byzantina Lodziensia XXIII]; współredakcja K. Marinow.
 7. The Bulgarian State in 927969: he Epoch of Tsar Peter I, WUŁ, WUJ, Łódź–Kraków 2018, ss. 686 [Byzantina Lodziensia XXXIV] współredakcja K. Marinow

Artykuły

 1. Armatus: a story of Byzantine general from the 5th century, Eos 2000, 87, s. 335–343.
 2. Celi pochoda Nikifora I protiv bolgar w 811 godu, [w:] Byzantium, New Peoples, New Powers: the Byzantino–Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century, ed. M. Kaimakamova, M. Salamon, M. Smorąg Różycka, Historia Iagellonica, Cracow 2007, s. 55–62 (Byzantina et Slavica Cracoviensia V).
 3. Naval Fire/Liquid Fire. Byzantine “Miracle” Weapon and the Question of its Familiarity to the Bulgarians between 7th and 11th century, Fasciculi Archaeologiae Historicae 2012, 25, s. 9–15; współautor M. Kokoszko.
 4. The Career of Flavius Appalius Illus Trocundes, Byzantinoslavica 2013, 71, s. 47–58 .
 5. Симеон I Велики – „полугрък“? Бележки върху значението на израза „emiargos” у Лютпранда (Antopodosis, III, 29), Bulgaria Medievalis 2013/2014, 4/5. 69–73
 6. Bulgarian Khan Kardam and Byzantine Emperor Constantine VI in the Chronography of Theophanes, Palaeobulgarica 2013, 37. 4, s. 53–59.
 7. Отношение Константинопольского патриарха Николая Мистика к вопросу сбора чрезвычайных налогов с Церкви в пользу государства, Paleobulgarica, 2015, 39.1, s. 86–93
 8. On the reliability of Constantine Porphyrogenitus’ account of the “flight” of prince Časlav from Bulgaria, Studia Ceranea 7, 2017, s. 127–136
 9. Portrayal of Anastasius I (491-518) in the Church History by Theodore Lector. A Few Remarks, Res Gestae. Czasopismo Historyczne 5, 2017, s. 73–82
 10. The role of Empress Verina in the events of 475/476 – revisited, Byzantinoslavica 75, 2017, s. 30-42.

 

Spis publikacji