Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Dabrowska MalgorzataStanowisko: profesor zwyczajny

JednostkaKatedra Historii Średniowiecznej

Pokój: 32

Telefon: +48 42 635 62 04

Konsultacje: urlop

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Bizancjum a Zachód w XIII-XV w.
 • Małżeństwa cesarskie w późnym Bizancjum
 • Naturalne dzieci cesarzy
 • Rywalizacja Paleologów i Kantakuzenów
 • Trapezunt i świat pontyjski
 • Królestwo Polskie i Cesarstwo Bizantyńskie w XIV-XV w.
 • Historia historiografii
 • Percepcja Bizancjum w Polsce
 • Współczesna historia i kultura polska

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1974–1978 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 4 IV 1985 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Halina Evert-Kappesowa
 • 19 XII 1996 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii
 • 20 X 2016 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1978–1985 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej UŁ
 • 1985–2001 – adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej UŁ (od 1992 r. przemianowanego na Zakład Historii Bizancjum)
 • od 1 X 2001 – profesor nadzwyczajny UŁ
 • od 1 X 2005 – kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu UŁ
 • 2005–2008 – Visitng Professor w Rice University, Houston, TX.
 • od 1 X 2011 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Średniowiecznej UŁ
 • 2013/2014 – Visiting Professor w Instytucie Historycznym UW
 • od 2015 – członek Rady Naukowej Instytutu Historii PAN
 • od 2016 – członek Komitetu Nauk Historycznych PAN
 • 20 X 2016 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Promotorstwo

 • Doktorat Honoris Causa dla Prof. Krzysztofa Zanussiego
 • 4 doktorów
 • 42 magistrów
 • 22 licencjuszy
 • 14 absolwentów studiów podyplomowych

Nagrody naukowe

 • Nagroda J.M. Rektora UŁ za książkę pt. Bizancjum, Francja i Stolica Apostolska w drugiej połowie XIII wieku (1987)
 • Nagroda Łódzkiego Oddziału PAN dla młodych, wyróżniających się pracowników nauki (1991)
 • "Profesor na piątkę z plusem" – tytuł przyznany przez Duszpasterstwo Akademickie "Węzeł" (1997)
 • Nagroda Ministra Edukacji za książkę pt. Łacinniczki nad Bosforem. Małżeństwa bizantyńsko-łacińskie w cesarskiej rodzinie Paleologów (XIII–XV w.) (1998)
 • Nagrody J.M. Rektora UŁ, indywidualne, stopnia drugiego, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (1988, 1994, 1996, 1999)

Stypendia i staże naukowe

 • Stypendium Rządu Francuskiego w Paryżu, w College de France (1989)
 • Stypendium TEMPUS'a w Tesalonice (1992)
 • Stypendium TEMPUS'a w Uniwersytecie Paris I-Sorbonne (1996)
 • Stypendium Fundacji Lanckorońskich w Kings' College w Londynie (1999)
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Bibliotece Uniwersytetu Harvarda – Dumbarton Oaks, Waszyngton D.C. (2000)
 • Visiting Fellow w All Souls College w Oksfordzie (2001)
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla nauczania historii i literatury polskiej w Uniwersytecie Rice'a w Houston (2005-2008)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (od 1978)
 • Komisja Bizantynologiczna PAN afiliowana przy Association Internationale des Etudes Byzantines (od 1986)
 • British Society for the Promotion of Byzantine Studies (od 1989)
 • Stały Komitet Mediewistów Polskich (od 2001)
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe (od 2001)
 • Polska Akademia Nauk - Oddział Łódzki (od 2001)
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Okrętu "Błyskawica" (od 1991)

Działalność redakcyjna

 • członek Rady Redakcyjnej pisma „Collectanea Philologica”
 • członek Zespołu Recenzentów „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej”
 • członek Rady Naukowej „Collegium Artium”

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Bizancjum, Francja i Stolica Apostolska w drugiej połowie XIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1986, ss. 101 (dostęp online).
 • Łacinniczki nad Bosforem. Małżeństwa bizantyńsko-łacińskie w cesarskiej rodzinie Paleologów (XIII–XV w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, ss. 198 (dostęp online).
 • Oskar Halecki i jego wizja Europy, t. 1–3, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Łódź 2012–2014 [redakcja]
 • Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka, Instytut Pamięci Narodowej–Uniwersytet Łódzki, Warszawa-Łódź 2015, ss. 344 [redakcja] (więcej).
 • Drugie oko Europy, Bizancjum w średniowieczu, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2015, ss. 364 (dostęp online). 
 • Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony, Instytut Pamięci Narodowej–Uniwersytet Łódzki, Warszawa–Łódź 2016, ss. 358 [redakcja] (więcej).
 • The Hidden Secrets. Late Byzantium in The Western and Polish Context, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017 (dostęp online).
 • Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej–Uniwersytet Łódzki, Łódź–Warszawa 2019 [redakcja] (więcej)

Artykuły

 • Family Ethos at the Imperial Court of the Paleologos in the Light of the Testimony by Theodore of Montferrat, ed. M. Salamon, H. Różycka-Bryzek, "Byzantina et Slavica Cracoviensia" 1994, t. II, s. 73–81 (dostęp online).
 • Uzun Hasan's Project of Alliance with the Polish King (1474), [in:] Melanges d'histoire offerts a Oktawiusz Jurewicz a l'occasion de son soixante-dixieme anniversaire, "Byzantina Lodziensia" 1998, t. III, s. 171–185.
 • From Poland to Tenedos. The Project of Using the Teutonic Order in the Fight against the Turks after the Fall of Constantinople, [in:] Byzanz und Ostmitteleuropa 950–1453. Beitrage zu einer Table Ronde des XIX Congress of Byzantine Studies, ed. G. Prinzing, M. Salamon, Wiesbaden 1999, s. 165–176 (dostęp online).
 • Byzantine Lady's Daughters in Poland, [in:] Byzantium and East central Europe, ed. G. Prinzing and M. Salamon, "Byzantina et Slavica Cracoviensia" 2002, t. III, s. 197–202 (dostęp online).
 • Byzance, source des stereotypes dans la conscience des Polonais, [in:] Byzance en Europe, ed. M.F. Auzepy, Paris 2003, s. 43–54 (dostęp online).
 • "Vasilisaa ergo gaude...". Cleopa Malatesta's Byzantine CV, "Byzantinoslavica" 2005, t. LVIII, s. 217–224 (dostęp online).
 • Ought One to Marry? Manuel II Palaiologos Point of View, "Byzantine and Modern Greek Studies" (Birmingham, UK) 2007, t. 31, z. 2, s. 146–156 (dostęp online).
 • Could Poland have reacted to the submission of Byzantium to the Turks 1372–1373, [in:] Captain and Scholar. Papers in Memory of Demetrios Polemis, ed. E. Chrysos, E. Zachariadou, Andros 2009, s.79–92 (dostęp online).
 • Byzantine Empresses’ Mediations in the Feud between the Palaiologoi (13th–15th centuries), [in:] Konfliktbewaltigung und Friedenstifing in Mittelalters, ed. R. Czaja, E. Muehle, A. Radzimiński, Toruń 2012, s. 227–239.
 • Images of Trebizond and the Pontos in contemporary literature in English with gothic conclusion, „Text Matters. A journal of literature theory and culture” 6 (2016), s. 247–263.

Hasła encyklopedyczne

 • 135 haseł dotyczących późnego Bizancjum [w:] Encyklopedia kultury bizantyńskiej, pod red. O. Jurewicza, Warszawa 2001.
 • 40 haseł dotyczących późnego Bizancjum [w:] Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2003–2005.

Ważniejsze tłumaczenia

 • Mango C., Historia Bizancjum (Byzantium. A History of the New Rome), Gdańsk 1997, 2003.
 • Nicol D.M., Konstantyn XI. Ostatni cesarz Rzymian (The Immortal Emperor. The Life and Legend of Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans), Gdańsk 2004.

 

Spis publikacji