Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

szymczak jan

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Wysiłek wojenny państwa i społeczeństwa polskiego w wiekach średnich
 • Historia wojen i wojskowości w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego
 • Przeszłość ziem Polski Centralnej, podziały terytorialno-administracyjne, miasta i mieszczaństwo
 • Obyczaje i kultura rycerska w Polsce średniowiecznej
 • Genealogia, dyplomatyka i epigrafika Polski Centralnej do końca XVIII w.

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1964–1970 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1977 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr Stefan Krakowski
 • 1990 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność – historia Polski średniowiecznej
 • 2005 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1970–1971 – Uniwersytet Łódzki, słuchacz asystenckich studiów przygotowawczych w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii
 • 1971–1973 – Uniwersytet Łódzki, asystent w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii
 • 1973–1977 – Uniwersytet Łódzki, starszy asystent w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej
 • 1977–1991 – Uniwersytet Łódzki, adiunkt w Zakładzie Historii Polski Średniowiecznej
 • 1991–2006 – Uniwersytet Łódzki, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Polski Średniowiecznej
 • 1991–1996 – prodziekan ds. nauczania na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ
 • 1996–2002 – dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • 1999–2003 – Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Średniowiecza na Wydziale Historycznym
 • 2001–2011 – kierownik Katedry Historii Polski Średniowiecznej UŁ
 • 2006–2011 – profesor zwyczajny w Katedrze Historii Polski Średniowiecznej UŁ (od 2011 Katedrze Historii Średniowiecznej UŁ)
 • 2011–2015 – kierownik Katedry Historii Średniowiecznej UŁ
 • 2015–2017 – ¼ etatu profesora zwyczajnego w Katedrze Historii Średniowiecznej UŁ

Wypromowani magistrowie i doktorzy

 • 185 magistrów
 • 7 doktorów

Nagrody naukowe

 • Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1982)
 • Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Łodzi (1984)
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa III stopnia (1988)
 • Nagroda Naukowa Wydziału I Nauk Społecznych PAN im. Joachima Lelewela w dziedzinie historii (1991)
 • Nagrody J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej (1972–2005, 2015)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki: członek (od 1970), skarbnik (1973–1984), wiceprezes (1984–1991), prezes (1991–1997), członek Zarządu i Prezydium (od 1997); Zarząd Główny: członek Zarządu (1991–1994), wiceprezes i członek Prezydium (1994–2012), prezes (2012–2015), wiceprezes i członek Prezydium (od 2015); Olimpiada Historyczna: Komitet Okręgowy (od 1980), Komitet Główny (od 2005)
 • Komitet Nagrody im. Stanisława Herbsta, członek (od 2011), przewodniczący (2012–2015), członek Komitetu Honorowego Nagrody (od 2016)
 • Członek Kapituły Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego (2013–2015)
 • Członek Komisji ds. Nagrody im. Jerzego Michalskiego (2014–2015)
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe: (1993), członek honorowy (od 2016); członek Redakcji Naczelnej Wydawnictwa ŁTN
 • Komitet Nauk Historycznych PAN, wiceprzewodniczący (2007–2010)
 • Członek zespołu Integracyjno-Eksperckiego Nauk Historycznych PAN (2009–2010)
 • Członek Komisji Ekspertów Państwowej, obecnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2006)
 • Komisja Archiwalna przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (2013)
 • Stały Komitet Mediewistów Polskich (2000)
 • przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Mediewistów Polskich w Łodzi w 2008
 • Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Łowiczu (1990)
 • Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1991)
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej (1995), członek honorowy (od 2005)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Grody w Polsce środkowej i zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno–Społeczne. Folia Historica” 1980, Ser. I, z. 70, ss. 120.
 • Corpus inscriptionum Poloniae, t. II: Województwo sieradzkie, red. R. Rosin, Łódź 1981, ss. 200 [współwydawca].
 • Corpus inscriptionum Poloniae, t. III: Województwo miejskie łódzkie, red. R. Rosin, Łódź 1982, ss. 121 [współwydawca].
 • Corpus inscriptionum Poloniae, t. V: Województwo skierniewickie, red. R. Rosin, z. 2: Miasto Łowicz, Warszawa–Łódź 1987, ss. 324.
 • Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII–XV w., Łódź 1989, ss. 324.
 • Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej. 1350–1450, red. A. Nadolski, Łódź 1990, ss. 530 [współautor: Organizacja produkcji i ceny uzbrojenia; Zasoby uzbrojenia, s. 208–411].
 • Corpus inscriptionum Poloniae, t. VI: Województwo piotrkowskie, Łódź–Piotrków Trybunalski 1993, ss. 424 + 36 fot.
 • Polska technika wojskowa do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa 1994, ss. 440 [współautor: Organizacja zaopatrzenia; Fortyfikacje drewniano-ziemne; Sprzęt i technika oblężnicza; Organizacja zaopatrzenia, s. 143–185, 257–270, 273–300].
 • Corpus inscriptionum Rudensium, Katowice 1996, ss. 104 [współwydawca].
 • Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej. 1450–1500, red. A. Nowakowski, Toruń 1998, ss. 330 [współautor: Producenci i organizacja produkcji uzbrojenia; Ceny broni, koni i oporządzenia jeździeckiego; Zasoby uzbrojenia, s. 129–304]; wyd. 2, Toruń 2003, ss. 357 [s. 131–306].
 • Początki broni palnej w Polsce (1383–1533), Łódź 2004, ss. 424.
 • Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 2008, ss. 288 (więcej).
 • Uniejowskie strony. Karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej Gminy Uniejów, Łódź–Uniejów 2008, ss. 168 [współautor i redaktor].
 • Łęczycka fara. Kościół i parafia św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy, Łęczyca 2010, ss. 112 [redaktor].
 • Kutno poprzez wieki, t. 1. Do 1939 roku, Kutno–Łódź 2011, ss. 710 [redaktor].
 • Kutno poprzez wieki, t. 2. Lata 1939–2010, Kutno–Łódź 2011, ss. 798 [redaktor].
 • Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016, ss. 224 (więcej).
 • Rycerz z bronią zaczepną, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2017, ss. 328 (więcej).

 

Spis publikacji