Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

brzezinski andrzej

Stanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

Pokój: 24

Telefon: +48 42 635 61 88

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia stosunków międzynarodowych i dyplomacji w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia bezpieczeństwa i rozbrojenia
 • Międzynarodowe stosunki intelektualne

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1965–1970 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 11 XI 1976 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Waldemar Michowicz
 • 21 V 1987 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii
 • 16 XII 1996 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1970–1972 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ
 • 1972–1976 – starszy asystent
 • 1977–1988 – adiunkt
 • 1988–1990 – docent
 • 1990–1999 – profesor nadzwyczajny UŁ
 • 1993–1997 – kierownik Zakładu Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • 1 X 1997–30 IX 2016 – kierownik Katedry Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • od 1 X 1999 – profesor zwyczajny

Wypromowani magistrowie i doktorzy

 • 11 doktorów
 • 127 magistrów

Nagrody naukowe

 • Nagroda I stopnia w Konkursie im. Aleksandra Zawadzkiego za pracę magisterską pt. Zespoły teatralne Wojska Polskiego w latach 1943–1949 (1971)
 • Nagroda indywidualna ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia za pracę doktorską pt. Sprawa porozumienia angielsko-rosyjskiego w latach 1903–1907 (1977)
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, indywidualna, stopnia trzeciego z tytułu osiągnięć naukowych za pracę habilitacyjną pt. Dyplomacja francuska wobec Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (2 II 1932 – 31 V 1937) (1988)
 • Nagrody J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe – indywidualne: stopnia pierwszego (1992), stopnia drugiego (1997, 2000, 2002, 2003) oraz zespołowa drugiego stopnia (1998)

Stypendia i staże naukowe

 • Staż naukowy w Uniwersytecie im. W.M. Łomonosowa w Moskwie (1974–1975)
 • Stypendium rządu francuskiego - Centre International des Étudiants et Stagiaires (1989)
 • Misja profesorska, Uniwersytet w Oslo (1997)
 • Grant KBN, Genewa, Archiwum Ligi Narodów (1998)
 • Misja profesorska, Paryż, Archiwum UNESCO (1999)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Łódzkie Towarzystwo Naukowego (1989–2008)
 • Komisja Badań nad Pokojem Oddziału Łódzkiego PAN (1994–2006)
 • Komisja Stosunków Międzynarodowych Komitetu Nauk Historycznych PAN (2000–2002)
 • Komitet Nauk Historycznych PAN (2002–2006)

Działalność redakcyjna

 • Zastępca redaktora Redakcji Naukowo-Dydaktycznej "Folia historica" (1992–1996)
 • Redaktor Redakcji Naukowo-Dydaktycznej "Folia historica" (1997–1999)
 • Członek Rady Programowej "Przeglądu Nauk Historycznych"  (od 2001 r. do chwili obecnej)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Sprawa porozumienia angielsko-rosyjskiego w latach 1903–1907, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1979, ss. 147.
 • Jean Jaures – polityk i myśliciel, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1983, ss. 283.
 • Dyplomacja francuska wobec Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (2 II 1932 – 31 V 1937), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1987, ss. 426.
 • Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w polityce zagranicznej Francji 1919–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992, ss. 178.
 • Warszawa – Paryż – Genewa. Sojusz polsko-francuski a problem rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym (1919–1937), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, ss. 177.
 • Kwestia powojennej organizacji bezpieczeństwa w polityce zagranicznej rządu RP na uchodźstwie 1939–1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, ss. 137.
 • Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ss. 133.
 • Historia państw świata w XX wieku. Grecja, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002, ss. 284.
 • Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 347 (więcej).

Artykuły

 • Gen. Władysław Sikorski's Views on Disarmament in Inter-War Period, "Polish Peace Research Studies", Łódź 1988, vol. 1, no 1, s. 165–176.
 • Problem rozbrojenia w polityce zagranicznej Polski (1919–1925), "Kwartalnik Historyczny" 1988, R. XCV, nr 3, s. 47–71.
 • De l' histoire du mouvement français pour la Société des Nations dans les années 1916–1919, "Polish Western Affairs. La Pologne et les Affaires Occidentales" 1988, no 2, s. 199–218.
 • La diplomatie polonaise face a la politique française du désarmement dans l'entre deux-guerres, "Polish Western Affairs. La Pologne et les Affaires Occidentales" 1990, no 1–2, s. 113–122.
 • Francuskie projekty organizacji bezpieczeństwa zbiorowego w dwudziestoleciu międzywojennym, "Przegląd Zachodni" 1991, R. XLVII, nr 3, s. 43–71.
 • Dyplomacja polska wobec Międzynarodowego Instytutu Współpracy Intelektualnej w Paryżu (1925–1939), "Studia Historyczne" 1995, R. XXXVIII, z. 1 (148), s. 73–88.
 • Z historii francuskiej "dyplomacji kulturalnej" w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, "Przegląd Zachodni" 1995, nr 1, s. 117–132.
 • Koncepcja powojennej organizacji bezpieczeństwa w planach politycznych rządu RP na uchodźstwie (1943–1945), "Studia Historyczne" 2000, R. LXIII, z. 1 (167), s. 79–105.
 • Geneza, organizacja, cele i zasady działania Polskiej Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924–1939), "Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój", t. IX (XXXIV), Warszawa 2000, s. 74–93.
 • Polska w systemie międzynarodowej współpracy intelektualnej Ligi Narodów (1922–1939), "Dzieje Najnowsze" 2002, R. XXXIV, nr 2, s. 3–22 (dostęp online).

 

Lista publikacji