Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

NOWOCZESNE NAUCZANIE W HUMANISTYCE

Studia dwusemestralne

232 godziny zajęć 

październik 2021 – czerwiec 2022

I i II semestr –  zajęcia w IH UŁ i w MS Teams 

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy - pobierz

2. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

3. zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia podyplomowe - pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych -  pobierz.

 Podstawowe informacje

Studia są adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, szczególnie zainteresowanych historią i wiedzą o społeczeństwie, ale także do bibliotekarzy i edukatorów, do wszystkich, którym zależy na poszerzeniu zawodowych horyzontów, poznaniu i stosowaniu nowoczesnych metod pracy nauczyciela, jak również wymianie informacji i dłuższej dyskusji o dydaktyce.

Opłata za semestr nauki: 1400 zł

Rekrutacja trwa: od 1 lipca do 30 września br. drogą elektorniczną https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pl/