Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

NOWOCZESNE NAUCZANIE W HUMANISTYCE

Studia dwusemestralne

232 godziny zajęć 

EDYCJA I –  marzec 2021 – luty 2022

I semestr – marzec–czerwiec 2021 – zajęcia w MS Teams

II semestr – październik 2021–luty 2022 – zajęcia w IH UŁ i w MS Teams

EDYCJA II –  październik 2021 – czerwiec 2022

I i II semestr –  zajęcia w IH UŁ i w MS Teams 

Podstawowe informacje

Studia są adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, szczególnie zainteresowanych historią i wiedzą o społeczeństwie, ale także do bibliotekarzy i edukatorów, do wszystkich, którym zależy na poszerzeniu zawodowych horyzontów, poznaniu i stosowaniu nowoczesnych metod pracy nauczyciela, jak również wymianie informacji i dłuższej dyskusji o dydaktyce.

Opłata za semestr nauki: 1400 zł

Terminy zajęć

semestr I

20–21 marca 2021

10–11 kwietnia 2021

8– 9 maja 2021

29–30 maja 2021

19–20 czerwca 2021