Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

 E-historia, studia I stopnia (licencjackie)

Nowy kierunek o nazwie e-historia, proponowany przez Instytut Historii UŁ stworzony został z myślą o umożliwieniu studiowania historii osobom zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej. Różni się on jednak od tradycyjnego kierunku o nazwie Historia.

E-historia, dzięki zastosowaniu form e-learningowych, często wykorzystywanych w innych krajach, oraz proponowanej formie niestacjonarnej, w znaczący sposób ułatwia podjęcie studiów wszystkim osobom czynnym zawodowo. Jest więc skierowany nie tylko do niedawnych maturzystów, lecz także do osób pracujących chcących kontynuować zdobywanie wykształcenia. Kierunek adresowany jest również do osób mieszkających i pracujących poza Łodzią, w kraju bądź poza jego granicami, a więc także do Polonii.

Studenci e-historii, oprócz zajęć z każdej epoki, będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalizacji. Są to: Historia religii oraz Specjalizacja polityczno-społeczna. Szczególnie interesująca jest konstrukcja tej ostatniej. Ćwiczenia konwersatoryjne nie mają na stałe przypisanych przedmiotów, co pozwala na swobodny dobór materiału w czasie trwania kolejnych lat studiów. Słuchacze mogą więc uzyskać możliwość wpływania na treści dopełniające główny nurt ich studiów.

Seria przedmiotów w siatce ogólnej kierunku przygotowuje do wykorzystywania wiedzy historycznej w świecie nowoczesnych technologii i sieci internetowych. Są to zwłaszcza: Tworzenie stron internetowych, Pisanie tekstów w e-świecie, Technologia informacyjna, Kartografia w e-świecie, e-Genealogia, Nauki historyczne w e-świecie, Narzędzia internetowe do popularyzacji historii, Historie alternatywne i kłamstwo historyczne w e-świecie.

Zajęcia e-learningowe odbywają się na platformie Moodle, a więc student, w większości przypadków, będzie decydował o czasie swojego w nich uczestnictwa. W zajęciach „twarzą w twarz” studenci będą brali udział tylko w ramach 5 zjazdów w semestrze. Będzie to zapewne mieć wpływ na oszczędność czasu i środków finansowych (mniej podróży).

Kierunek uruchomiony został w roku akademickim 2018/2019.

PROGRAM STUDIÓW

- program ogólny dla wszystkich studentów

- specjalność historia religii

- specjalność polityczno-społeczna

 

E-historia, studia II stopnia (magisterskie)

Studia:

- trzysemestralne

- dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy historycznej ze wszystkich epok

- w szczególny sposób przeznaczone dla osób czynnych zawodowo, mieszkających nie tylko w Łodzi, lecz także w różnych częściach Polski i poza jej granicami

Program:

- kursy z różnych epok historycznych oraz przedmioty o charakterze warsztatowym

- piętnaście modułów (zajęcia specjalizacyjne i wykłady monograficzne)

- z każdego modułu student wybiera jeden z dwóch proponowanych przedmiotów (np. z historii XX wieku: Dowódcy Armii Krajowej lub Wojna na Pacyfiku)

Zajęcia:

- w formule blended-learning: część w formule zajęć kontaktowych w ramach pięciu zjazdów weekendowych w semestrze (w Instytucie Historii UŁ), część realizowana w sposób zdalny asynchroniczny (cztery tematy z każdego kursu z użyciem platformy Moodle)

- obowiązkiem studenta jest uczestniczenie w obu formach zajęć

Kandydat

powinien znać:

- najważniejsze fakty i zjawiska historyczne

- podstawową terminologię stosowaną w naukach historycznych

powinien posiadać umiejętność:

- gromadzenia i analizowania niezbędnych materiałów bibliograficznych

- wykorzystywania tradycyjnych i elektronicznych zasobów wiedzy w poszukiwaniach badawczych

PROGRAM

 

Terminy zjazdów na rok akademicki 2022/2023

semestr zimowy

semestr letni