Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

 

Nowy kierunek o nazwie e-historia, proponowany przez Instytut Historii UŁ stworzony został z myślą o umożliwieniu studiowania historii osobom zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej. Różni się on jednak od tradycyjnego kierunku o nazwie Historia.

E-historia, dzięki zastosowaniu form e-learningowych, często wykorzystywanych w innych krajach, oraz proponowanej formie niestacjonarnej, w znaczący sposób ułatwia podjęcie studiów wszystkim osobom czynnym zawodowo. Jest więc skierowany nie tylko do niedawnych maturzystów, lecz także do osób pracujących chcących kontynuować zdobywanie wykształcenia. Kierunek adresowany jest również do osób mieszkających i pracujących poza Łodzią, w kraju bądź poza jego granicami, a więc także do Polonii.

Studenci e-historii, oprócz zajęć z każdej epoki, będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalizacji. Są to: Historia religii oraz Specjalizacja polityczno-społeczna. Szczególnie interesująca jest konstrukcja tej ostatniej. Ćwiczenia konwersatoryjne nie mają na stałe przypisanych przedmiotów, co pozwala na swobodny dobór materiału w czasie trwania kolejnych lat studiów. Słuchacze mogą więc uzyskać możliwość wpływania na treści dopełniające główny nurt ich studiów.

Seria przedmiotów w siatce ogólnej kierunku przygotowuje do wykorzystywania wiedzy historycznej w świecie nowoczesnych technologii i sieci internetowych. Są to zwłaszcza: Tworzenie stron internetowych, Pisanie tekstów w e-świecie, Technologia informacyjna, Kartografia w e-świecie, e-Genealogia, Nauki historyczne w e-świecie, Narzędzia internetowe do popularyzacji historii, Historie alternatywne i kłamstwo historyczne w e-świecie.

Zajęcia e-learningowe odbywają się na platformie Moodle, a więc student, w większości przypadków, będzie decydował o czasie swojego w nich uczestnictwa. W zajęciach „twarzą w twarz” studenci będą brali udział tylko w ramach 5 zjazdów w semestrze. Będzie to zapewne mieć wpływ na oszczędność czasu i środków finansowych (mniej podróży).

Kierunek uruchomiony został w roku akademickim 2018/2019.

PROGRAM STUDIÓW

- program ogólny dla wszystkich studentów

- specjalizacja historia religii

- specjalizacja polityczno-społeczna