Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Wiatr Ewa2Stanowisko: adiunkt

JednostkaCentrum Badań Żydowskich

Pokój: 016

Telefon: +48 42 635 61 77

Konsultacje: 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia Żydów w Polsce środkowej
 • Historia mniejszości narodowych w regionie
 • Getto Łódzkie

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1985–1992 Uniwersytet Łódzki studia; magister historii
 • 21 VI 2018 – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Jerzy Borejsza

Przebieg pracy zawodowej

 • 2006–2018 – asystent w Centrum Badań Żydowskich UŁ
 • od 2018 – adiunkt w w Centrum Badań Żydowskich UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda Klio za edycję źródła za książkę pt. Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944
 • Nagroda Klio za edycję źródła za książkę pt. Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego
 • Nagroda Pen Clubu dla wydawców całej serii Archiwum Ringelbluma
 • Nagroda „Polityki” w dziale pamiętników za opracowanie Dziennika z łódzkiego getta Rywki Lipszyc (2018)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Die Chronik des Gettos Lodz / Litzmannstadt, Wallstein 2007, vol. 1–5 [współwydawca].
 • Szmul Rozensztajn, Notatnik, przekł., red. M. Polit, oprac. J. Baranowski, M. Polit, E. Wiatr, Warszawa 2008, ss. 248 [opracowanie].
 • Abram Cytryn, Wżarł się we mnie ból... Próby literackie Abrama Cytryna, pod red. D. Leśnikowskiego, K. Radziszewskiej i E. Wiatr, Łódź 2009, ss. 232 [współwydawca].
 • Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, oprac. i red. naukowa J. Baranowski, K. Radziszewska, A. Sitarek, M. Trębacz, J. Walicki, E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 2009, ss. 413 [wspówydawca].
 • Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, pod red. E. Wiatr i P. Zawilskiego, Łódź 2010, ss. 302 [współredaktor].
 • Zagłada Żydów na polskiej prowincji, pod red. A. Sitarka, M. Trębacza i E. Wiatr, Łódź 2012, s. 535 [współredaktor].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1938. Cz. 1. Legalny ruch polityczny i narodowościowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki i in., Łódź 2012, ss. 369 [współwydawca].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1939. Cz. 1. Legalny ruch polityczny i narodowościowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki i in., Łódź 2012, ss. 170 [współwydawca].
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 12: Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć. Pomiechówek, Chełmno nad Nerem, Treblinka, cz. 1: Obóz przejściowy w Pomiechówku, oprac. E. Wiatr, cz. 2: Ośrodki zagłady: Chełmno nad Nerem i Treblinka, oprac. B. Engelking i A. Skibińska, Warszawa 2013, ss. 243 (więcej).
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1938. Cz. 2. Stan bezpieczeństwa, ruch zawodowy i wywrotowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki, przy współpr. A. Sitarka, M. Trębacza i in., Łódź 2014, ss. 426 [współwydawca].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1939. Cz. 2. Stan bezpieczeństwa, ruch zawodowy i wywrotowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki, przy współpr. A. Sitarka, M. Trębacza i in., Łódź 2014, ss. 232 [współwydawca].
 • Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, wyd. K. Radziszewska, E. Wiatr, A. Sitarek, J. Walicki, M. Polit; przy współpr. P. Zawilskiego, Łódź 2014, ss. 332 [współwydawca] (więcej).
 • Rywka Lipszyc, The Diary of Rywka Lipszyc: Found in Auschwitz by the Red Army in 1945 and first published in San Francisco in 2014, A. Zapruder (Editor, Introduction), M. Markoff (Translator), F. Rosenbaum (Contributor), E. Burstein (Contributor), A. Friedman (Contributor), H. Halamish (Contributor), J. Janec (Contributor, Preface), E. Wiatr (Contributor), San Francisco 2014, ss. 172 [drugie wydanie: San Francisco 2015].
 • Dawid Sierakowiak, Dziennik, oprac. E. Wiatr, A. Sitarek, Warszawa 2015, ss. 401 [współwydawca].

 

Artykuły

 • Życie kulturalne Żydów w Łodzi w latach 1945–1950, [w:] Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 r., pod red. A. Lecha, K. Radziszewskiej i A. Rykały, Łódź 2010.
 • Życie codzienne w getcie łódzkim w świetle Kroniki getta łódzkiego, [w:] Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, pod red. E. Wiatr i P. Zawilskiego, Łódź 2010.
 • Sytuacja ludności żydowskiej w pierwszych miesiącach wojny, [w:] Łódź 1939 rok, pod red. J. T. Toborka i P. Waingertnera, Łódź 2011.
 • Kawalerowie Krzyża Żelaznego w getcie łódzkim, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, R. 7, 2012.
 • Niepublikowany fragment „Kroniki getta łódzkiego”, „Acta Judaica Lodziensia, t. 1, 2012.
 • Losy chrześcijan w getcie łódzkim w świetle zachowanych archiwaliów, „Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej”, t. IX, 2012.
 • „Zdawanie Żydów” – udział policjantów granatowych w wysiedlaniu Żydów na przykładzie powiatu radomszczańskiego, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, R. 10, 2014.
 • Na marginesie funkcjonowania sądów polskich w Generalnym Gubernatorstwie. Przypadek Majera Wolberga, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, R. 11, 2015.