Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Szanowni Państwo,

W uzgodnieniu z Panem Dziekanem Wydziału F-H UŁ, Dyrekcja Instytutu Historii informuje o kontynuowaniu zajęć dydaktycznych w formie pracy na odległość (kontakt mailowy wykładowców z grupami studenckimi).  Zajęcia w tej formie będą odbywać się do 9 kwietnia. Wykładowcy będą przesyłać materiał obowiązujący na zajęciach raz w tygodniu, zgodnie z planem. Praca w tym okresie będzie jednym z elementów wpływających na ocenę końcową z przedmiotu.