Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Z ogromną radością informujemy o Nagrodach Historycznych POLITYKI za książki o najnowszej historii Polski, wydane w 2017 roku. Decyzję podjęło jury w składzie: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (przewodniczący), prof. dr hab. Wiesław Władyka oraz dr hab. Marcin Zaremba. W kategorii pamiętników i wspomnień nagrodę przyznano Ewie Wiatr z Centrum Badań Żydowskich UŁ za opracowany naukowo i opatrzony przez nią wstępem „Dziennik z łódzkiego getta” autorstwa Rywki Lipszyc. Natomiast jako Najlepszy Debiut wyróżniono książkę Pawła Brykczyńskiego „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce”, redaktorem jej polskiego przekładu był dr Kamil Piskała z Katedry Historii Polski Najnowszej UŁ. Serdecznie gratulujemy! Nagrody Historyczne POLITYKI to najstarsze w Polsce wyróżnienie (od roku 1959), przyznawane publikacjom na temat najnowszych dziejów Polski. Przypomnijmy, że jej laureatem był w 2016 roku m.in. inny pracownik Centrum Badań Żydowskie UŁ, dr Adam Sitarek, za książkę „«Otoczone drutem państwo». Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego”.