Dyrekcja Instytutu Historii UŁ gratuluje organizatorom OZHS sprawnego przeprowadzenia i znakomitej organizacji zjazdu, który odbył się w dniach 17.04-21.04.2018.

Życzymy sukcesów w kolejnych latach.