Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Wyróżnienie dla naszego absolwenta, obecnie doktoranta na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ) - mgr Konrada Banasia

 

Jego praca magisterska pt. Władysław Wolski. Meandry kariery komunistycznego działacza 1944-1950” przygotowana w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Lesiakowskiego, została wyróżniona w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w Dziedzinie Historii Najnowszej, organizowanym wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Do konkursu zgłoszonych zostało 35 prac naukowych z 18 ośrodków akademickich z całej Polski, obronionych pomiędzy 1 października 2015 r. a 31 października 2016 r. Spośród nich 11 to doktoraty, a pozostałe 24 – prace magisterskie.

Wręczenie nagród odbyło się 19 lipca 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Jak zapewnia sekretarz komisji konkursowej dr Paweł Libera, praca mgr Konrada Banasia spotkała się z żywym zainteresowaniem i uznaniem jury, a co za tym idzie, przewiduje się jej wydanie przez IPN.

Więcej informacji znajduje się na stronie IPN (link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/41052,Mlodzi-badacze-wyroznieni-przez-IPN-i-PAN.html )