Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

marciniak wojciechStanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

Pokój: 28

Telefon: +48 42 635 61 92

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Dzieje obywateli polskich na Wschodzie po 17 września 1939 r.
 • Historia Związku Radzieckiego i Rosji
 • Działalność Związku Patriotów Polskich w ZSRR
 • Funkcjonowanie ambasady RP i PRL w ZSRR po II wojnie światowej
 • Dyplomacja Polski "ludowej"
 • Historia łagrów na Kołymie

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2002–2007 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2007–2011 – Uniwersytet Łódzki – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych
 • 27 X 2011 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność – stosunki polsko-radzieckie; promotor – prof. dr hab. Albin Głowacki

Przebieg pracy zawodowej

 • od 20 II 2012 – adiunkt w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. UŁ

Nagrody i wyróżnienia 

 • Srebrny medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (2004)
 • Medal „10 lat Instytutu Pamięci Narodowej” (2010)
 • Wyróżnienie w kategorii prac doktorskich w  Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego „Najlepszy debiut historyczny roku 2011” ogłoszonym przez IPN i Instytut Historii PAN (2012)
 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia za monografię (2015)
 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną (2016)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945–1947, [Łódź  2014], ss. 380 (więcej)
 • Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych. Studia i szkice, pod red. E. Kowalczyk, L. Ladoruckiej, W. Marciniaka, B. Szubtarskiej i J. Żelazko, Łódź 2014, ss. 1021 (więcej)
 • Polska Delegacja w Polsko-Radzieckiej Komisji Mieszanej Do Spraw Ewakuacji. Wybór dokumentów (1945–1947), wstęp i opracowanie W. Marciniak, [Łódź 2016], ss. 168 (więcej)

Artykuły

 • Problematyka pracy w łagrach na Kołymie w relacjach polskich więźniów [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2008. Referaty, pod red. M. Bielak i Ł. Kamińskiego, Warszawa 2009, s. 80–89
 • Kategoryzacja i oznakowanie więźniów w łagrach na Kołymie w latach 1944–1956, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2009, [nr] 84 (Z dziejów Europy Wschodniej XX wieku, pod red. A. Głowackiego), s. 79–96
 • Repatriacyjne aspekty działalności Związku Patriotów Polskich w obwodzie frunzeńskim – Kirgiska SRR (1945–1946) [w:] W kręgu historii Europy Wschodniej. Studia i szkice, pod red. P. Chmielewskiego i A. Głowackiego, Łódź 2009, s. 139–160
 • Repatriacja ludności polskiej z głębi ZSRR w latach 1945–1946 w aktach Związku Patriotów Polskiej w ZSRR [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009, Referaty, pod red. Ł. Kamińskiego i T. Kozłowskiego, Warszawa 2010, s. 19–28
 • Organizacja transportów repatriacyjnych z głębi Związku Radzieckiego do Polski w 1946 r., „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2010, [R.] 14, s. 69–90
 • Problemy z repatriacją obywateli polskich z głębi terytorium ZSRR po zakończeniu masowego przesiedlenia (lipiec 1946–wrzesień 1947), „My, Sybiracy” 2011, nr 22, s. 12–34
 •  „Na gościnnej ziemi radzieckiej”. Obraz zsyłki ludności polskiej w ZSRR w dokumentach Związku Patriotów Polskich, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2013, [R.] 17, s. 125–145
 • Związek Patriotów Polskich jako organizator repatriacji obywateli polskich z ZSRR w latach 1945–1946, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, [nr] 1(23), s. 339–367
 • Ucieczka z wygnania, czyli „dzika repatriacja” obywateli polskich z głębi ZSRR w 1945 r. [w:] Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych. Studia i szkice, pod red. E. Kowalczyk, L. Ladoruckiej, W. Marciniaka, B. Szubtarskiej i J. Żelazko, Łódź 2014, s. 623–638
 • Polskie interpretacje umowy z ZSRR z 6 lipca 1945 roku w kwestii obywatelstwa osób przebywających na terytoriach państw trzecich, „Echa Przeszłości” 2016, [t.] XVII, s. 211–227

 

Spis publikacji