Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

pietras tomaszStanowisko: starszy wykładowca

Jednostka: Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej

Pokój: 35

Telefon: +48 42 635 61 84

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Genealogia i heraldyka szlachty ziem Polski środkowej
 • Polska heraldyka państwowa i samorządowa
 • Historia Polski średniowiecznej i biografistyka
 • Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej
 • Typografia, grafika i skład komputerowy
 • Dzieje Łodzi i regionu (m.in. Aleksandrowa)

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1993–1998 – Uniwersytet Łódzki - studia; magister historii
 • 1998–2000 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 22 III 2007 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – dr hab. Alicja Szymczakowa, prof. UŁ
 • 9 XII 2015 – Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki – studia podyplomowe: Grafika komputerowa i techniki multimedialne

Przebieg pracy zawodowej

 • 1998–2000 – nauczyciel-bibliotekarz w Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej – Wydziale Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi
 • 2000–2007 – asystent w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 1 IV 2007 – adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 1 X 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 1 IV 2016 – starszy wykładowca w Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ oraz pracownik techniczny w Pracowni Komputerowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda im. Stanisława Herbsta za pracę magisterską pt. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą. Polskie Towarzystwo Historyczne (1999)
 • Nagroda im. Aleksandra Gieysztora za książkę pt. Krwawy wilk z pastorałem. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą. Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora (2001)
 • Nagroda J. M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna drugiego stopnia za książkę pt. Krwawy wilk z pastorałem. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą (2002)
 • Nagroda im. Adama Heymowskiego za książkę pt. Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce. Polskie Towarzystwo Heraldyczne (2015)
 • Nagroda im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za książkę pt. Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku. Redakcja „Studiów Źródłoznawczych” i Instytut Historii PAN (2017)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział Łódzki (członek Zarządu)
 • Polskie Towarzystwo Heraldyczne (członek)
 • Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego (członek Zarządu)
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ (opiekun)

Działalność redakcyjna

 • sekretarz redakcji „Rocznika Łódzkiego”
 • członek redakcji rocznika „Aleksandrów wczoraj i dziś”

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • „Krwawy wilk z pastorałem”. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe Semper, ss. 260 (więcej).
 • Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 321 (więcej).
 • Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 254 [współautor: Tadeusz Nowak] (więcej).

Artykuły

 • Sulima – herb Oporowskich i jego ewolucja do końca XVI wieku, [w:] Oporów. Stan badań. Materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji 50. rocznicy Muzeum w Oporowie 22 listopada 1999 roku, pod red. G. Kin-Rzymkowskiej, Oporów 2000, s. 5–25.
 • W kwestii pochodzenia biskupa krakowskiego Jana Muskaty, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 2001, t. 72, s. 5–25 (dostęp online).
 • Znak zwycięskiego orła, „Mówią wieki” 2001, nr 9 (501), s. 6–12.
 • W kwestii pochodzenia Sulimów łęczyckich, „Rocznik Łódzki” 2008, t. 55, s. 11–40 (dostęp online).
 • Średniowieczny ród rycerski Sulimów i jego herb, [w:] Zawisza Czarny. Rycerz najsławniejszy i najdzielniejszy, pod red. T. Giergiela, Warszawa 2012, s. 9–32.
 • Koligacje małżeńskie Oporowskich w XV i w pierwszej połowie XVI wieku, „Rocznik Łódzki” 2013, t. 60, s. 213–228 (dostęp online).
 • Z Orłem Białym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki państwowej, „Aleksandrów wczoraj i dziś”, t. 31, 2013, s. 8–55.
 • Orły na sztandarach w zbiorach Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, „Rocznik Łódzki” 2014, t. 61, s. 119–152 (dostęp online).
 • Wikipedia – źródło wiedzy dla historyków? Uwagi na temat przydatności encyklopedii internetowych w nauczaniu historii, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, pod red. M. Ausza i M. Szabaciuk, Lublin 2015, s. 85–104 [współautor: Ilona Florczak].
 • W poszukiwaniu formy narodowego symbolu. Orzeł Biały w latach I wojny światowej, [w:] Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, pod red. J. A. Daszyńskiej, Łódź 2016, s. 111–139.

Strony internetowe

Inne

 • Fiszka dla historyka - aplikacja Microsoft Access opublikowana na płycie CD dołączonej do czasopisma „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2008, nr 4 (11).
 • opracowanie graficzne folderu Instytutu Historii UŁ (2013) oraz serii wydziałowych ulotek rekrutacyjnych (2016)

 

 Spis publikacji