Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Szczesio SStanowisko: adiunkt

JednostkaKatedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

Pokój: 28

Telefon: +48 42 635 61 92

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Bałkany w XX i XXI w.
 • Historia dyplomacji w XX w.
 • Relacje amerykańsko-jugosłowiańskie w latach 1945–1991
 • Proces dezintegracji federacji jugosłowiańskiej
 • Polityka Zachodu (ze szczególnym uwzględnieniem USA) wobec rozpadu Jugosławii

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2001–2006 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2016 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia powszechna najnowsza;  promotor: dr hab. Paweł Chmielewski, prof. UŁ / dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ

Przebieg pracy zawodowej

 • 2008–2011 – asystent w Katedrze Historii Europy Wschodniej UŁ
 • od 1 X 2011 – asystent w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. UŁ
 • od 1 X 2017 – adiunkt w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. UŁ

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal „Za chlubne studia” (2006)
 • Medal „10 lat Instytutu Pamięci Narodowej” (2010)
 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną (2017)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (członek Zarządu Oddziału od 2015)
 • Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”  w Pabianicach (przewodniczący Zarządu Klubu w latach 2008–2010)
 • Centrum Naukowo-Badawcze UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.” (od 2011; sekretarz naukowy Centrum)

Działalność redakcyjna

 • redakcja i opracowanie serii Wydawnictwa UŁ „Bałkany XX/XXI”

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy. Studia i szkice, pod red. P. Chmielewskiego i S. L. Szczesio, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 490 (więcej)
 • Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, pod red. P. Chmielewskiego i S. L. Szczesio, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 596 (więcej)
 • Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, pod red. A. Głowackiego i S. L. Szczesio, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015 [druk: 2016], ss. 668 (więcej)

 Artykuły

 • Bałkańska beczka prochu (1980–2009), [w:] Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, pod red. K. Janickiego, z przedmową A. Kijasa, Kraków–Warszawa 2009, s. 37–87
 • Droga ku wojnie – sytuacja w Bośni i Hercegowinie w latach 1990–1992, [w:] Bałkany w XX i XXI wieku. Historia – Polityka – Kultura. Materiały z konferencji „Poznać Bałkany”. Toruń, 29 maja 2009 roku, pod red. H. Stysa i Sz. Sochackiego, Toruń 2009, s. 23–40
 • Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec rozpadu Jugosławii w latach 1990–1991, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2009, [nr] 84, s. 163–184 (dostep online)
 • Rola NATO i Rosji w rozwiązaniu kryzysu sarajewskiego w lutym 1994 r., [w:] W kręgu historii Europy Wschodniej. Studia i szkice, pod red. P. Chmielewskiego i A. Głowackiego, Łódź 2009, s. 213–236
 • Rola NATO w konflikcie bośniackim (1992–1995), [w:] Konflikty i spory międzynarodowe, t. 2, pod red. R. Łosia i J. Reginii-Zacharskiego, Łódź 2010, s. 303–322
 • Stosunki amerykańsko-jugosłowiańskie w latach 1945–1948, [w:] Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura, pod red. K. Taczyńskiej, Sz. Sochackiego i M. Zečevicia, Toruń 2011, s. 85–106 (dostęp online)
 • Rząd jugosłowiański na wychodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1941–1945), [w:] Rządy bez ziemi. Struktury władzy na uchodźstwie, pod red. R. P. Żurawskiego vel Grajewskiego, Warszawa 2014, s. 479–502 [współautor: H. Stys]
 • The Policy of the George H.W. Bush’s Administration Toward Macedonia, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014 [druk: 2015], no. 4 (30), s. 227–254
 • Rola sił pokojowych ONZ w wojnie w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) – wybrane zagadnienia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2018, [nr] 101, s. 191–207 (dostep online)
 • Rola Stanów Zjednoczonych w utworzeniu Federacji Bośni i Hercegowiny, [w:] Europa Środkowa i Bałkany. Konteksty historyczne i politologiczne. Narody, mniejszości narodowe i religijne. Księga Jubileuszowa ofiarowana prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce, red. M. Korzeniewska-Wiszniewska, A. Kastory, R. Woźnica, Kraków 2019, s. 433–445

 

Spis publikacji