Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

szkutnik pusteStanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii

Pokój: 020 lub pracownia komputerowa 51

Telefon: +48 42 635 61 66

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku
 • Genealogia nowożytna
 • Archiwistyka kościelna
 • Demografia historyczna
 • Badania regionalne
 • Historia Kościoła
 • Biografistyka

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1997–2002 – Uniwersytet Łódzki – studia – magister historii
 • 2003–2007 – Uniwersytet Łódzki – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 21 IV 2010 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – dr hab. Alicja Szymczakowa, prof. UŁ

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1 X 2003 – asystent w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 1 X 2010 – adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 1 X 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda im. Adama Heymowskiego za pracę magisterską pt. Genealogia rodziny Szkutników – najlepszą rozprawę z zakresu nauk pomocniczych historii (2003)
 • I miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poświęconą regionowi szadkowskiemu (2003)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki
 • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich – Sekcja Edukacji Archiwalnej
 • Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski (współzałożyciel)
 • Polskie Towarzystwo Heraldyczne (wykonawca grantu)
 • Towarzystwo Przyjaciół Szadku (wiceprezes)

Działalność redakcyjna

 • Członek redakcji „Biuletynu Szadkowskiego” (od 2003)
 • Członek redakcji „Biuletynu Uniejowskiego” (od 2011)

Uczestnik internetowych projektów indeksacyjnych

 • Polegli w pierwszej wojnie światowej
 • Sekrety rodzinne
 • Ogólnopolski indeks małżeństw do roku 1899 dra M. J. Minakowskiego
 • Poznan Marriage Indexing Project
 • Geneteka

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Akta dziekana brzeźnickiego 1819–1867. Studium urzędu i dokumentacji, Łódź 2012, ss. 325.
 • Sumariusz metryk parafii Wielenin 1594–1694, Uniejów 2014, ss. 220 [współwydawca dr Ewelina M. Kostrzewska].

Artykuły

 • Podstawowe źródła do genealogii chłopskiej (XIX i XX wiek), „Studencki Biuletyn Historyczny" 2001, nr 4, s. 69–79.
 • Julian Godziński (1840–1913) życiorys wójta Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3, s. 35–54.
 • Rodzina chłopska w XIX wieku w okolicach Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2004, t. 4, s. 7–29.
 • Źródła kościelne do dziejów Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5, s. 111–127.
 • Gospodarstwo i rodzina chłopska w okolicach Szadku w XIX wieku, część 1, „Rocznik Łódzki” 2005, t. 52, s. 91–118.
 • Gospodarstwo i rodzina chłopska w okolicach Szadku w XIX wieku, część 2, „Rocznik Łódzki” 2006, t. 53, s. 67–87.
 • Wartość źródłowa akt dziekańskich z XIX wieku na przykładzie akt dziekana brzeźnickiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2010, t. 94, s. 287–307.
 • Ksiądz i gospodyni: „nieprzyzwoite porozumienie” w dziewiętnastowiecznej plebanii (wybrane przykładu z terenu oficjalatu piotrkowskiego), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2013, R. 61, nr 4, s. 581–589.
 • Genealogia w Internecie. Przykłady polskich stron internetowych, baz i źródeł dostępnych w sieci, „Rocznik Łódzki” 2014, t. 61, s. 207–220.
 • Surowce i produkty żywnościowe w klasztorze paulinów w Wielgomłynach na początku XVIII w. w świetle księgi wydatków oraz inwentarza, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. 13, nr 1, s. 209–225.