Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Robak PiotrStanowisko: starszy wykładowca

Jednostka: Katedra Historii Nowożytnej

Pokój: 27

Telefon: +48 42 635 61 91

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Dzieje protestantyzmu anglosaskiego w XVII–XVIII wieku (zwłaszcza biografia polityczno-intelektualna Williama Penna oraz kwakierskie eksperymenty osadnicze w Ameryce Północnej)
 • Dzieje dyplomacji europejskiej w XVII–XIX wieku (głównie w obszarze euroatlantyckim)
 • Polityczne stosunki międzynarodowe a rywalizacja kolonialna i handlowa mocarstw w XVII–XIX wieku
 • Rozwój handlu zewnętrznego (w tym kolonialnego) państw euroatlantyckich w XVII–XVIII wieku
 • Rywalizacja mocarstw o panowanie w regionie naddunajskim w XVII–XIX wieku (związane z ofertą dydaktyczną dla studentów programu Erasmus Plus)
 • Europejska myśl o pokoju i integracji w XVII–XIX wieku
 • Podróże morskie i lądowe w czasach nowożytnych (przede wszystkim poznanie i eksploracja gór)

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1982–1987 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – studia stacjonarne na kierunku historia; magister historii; praca magisterska z zakresu historii starożytnej
 • 1997 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; specjalność: historia powszechna XVII wieku; temat pracy: William Penn – reformator i polityk. Czas ideałów (1644–1681); promotor: dr hab. Jerzy Grobis, prof. UŁ; recenzenci: prof. dr Zofia Libiszowska i prof. dr hab. Stanisław Grzybowski

Przebieg pracy zawodowej

 • 1988–1998 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej  UŁ (od 1995 w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej)
 • 1998–2011 – adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej UŁ
 • 2011–2014 – starszy wykładowca w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej UŁ
 • od 2014 – starszy wykładowca w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ

Nagrody

 • 2015 – Złota Odznaka UŁ
 • 2016 – nagroda J.M. Rektora UŁ III stopnia za osiągnięcia organizacyjne

Projekty, granty

 • 2004–2007 – grant Komitetu Badań Naukowych na realizacje programu badawczego: Od kontrabandy do dyplomacji. Misja amerykańska w Paryżu w latach 1776–1783

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (w latach 2003–2006 członek Zarządu Oddziału)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • William Penn – reformator i polityk. Czas ideałów (1644–1681), Wydawnictwo "Semper", Warszawa 2000, ss. 227 (więcej).

Artykuły

 • Projekt ładu europejskiego Williama Penna z 1693 roku, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 1995, nr 53, s. 5–23 (dostęp online).
 • Zasada konweniencji w praktyce dyplomatycznej pierwszej połowy XVIII wieku, [w:] Oświeceni wobec rozbiorów Polski, pod red. J. Grobisa, Łódź 1998, s. 201–214.
 • La tolérance religieuse dans l’évolution du système politique anglais de 1660 à 1689, [w:] La Tolérance. Colloque international de Nantes (mai 1998). Quatrième centenaire de l’édit de Nantes, sous la direction de G. Saupin, R. Fabre et M. Launay, Presses Universitaires de Rennes 1999, s. 99–105.
 • William Randal Cremer (1828–1908): od syndykalizmu do pacyfizmu. Szkic biograficzny, [w:] Studia z historii XVIII-XIX wieku, pod red. J. Grobisa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 2001, nr 70, s. 149–166 (dostęp online).
 • William Penn a dylematy małżeństwa kwakrów w Anglii w XVII wieku: wiara, procedury i doświadczenia życiowe, "Przegląd Nauk Historycznych" 2004, R. III, nr 1 (5), s. 5–38 (dostęp online).
 • Zjednoczona Europa w poglądach Johna Bellersa z 1710 roku, [w:] Europa Unii i Federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. K. Ślusarka, Kraków 2004, s. 175–192.
 • Ameryka Północna w stosunkach francusko-brytyjskich w latach 1763–1770, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, pod red. Z. Anusika, Łódź 2007, s. 463-482.
 • W służbie kontrabandy. Narodziny dyplomacji amerykańskiej (1775–1776), [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J. Daszyńska, Łódź 2009, s. 285-305.
 • Dyplomacja francuska wobec kryzysu brytyjskiego imperium kolonialnego w Ameryce Północnej w latach 1774–1775, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 193–240
 • Angielski handel zewnętrzny (i kolonialny) w dobie wojny o imperium 1740–1765, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 1, s. 43–84 (dostęp online).

 

Spis publikacji