Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

filipczak pawelStanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Historii Bizancjum

Pokój: 42

Telefon: +48 42 635 61 93

Konsultacje: piątek 11.30-13.00

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia Syrii w okresie późnego antyku
 • Historia Antiochii nad Orontesem w okresie późnego antyku
 • Administracja rzymska we wschodniej części cesarstwa (Konstantynopol, Antiochia, Syria) w okresie późnego antyku
 • Miasta wschodniej części cesarstwa rzymskiego w późnym antyku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1999 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – magister historii, promotor – prof. dr hab. Waldemar Ceran
 • 2008 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, promotor – prof. dr hab. Waldemar Ceran

Przebieg pracy zawodowej

 • X 2000–IX 2006 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej, Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • X 2006–II 2008  –  asystent w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 • od III 2008 – adiunkt w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Nagrody naukowe

 • 2009  – Nagroda III stopnia Rektora UŁ za książkę pt. Bunty i niepokoje społeczne w miastach wczesnego Bizancjum (IV w. n.e.), Łódź 2009 [Byzantina Lodziensia, 12]
 • 2013 –  Nagroda I stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011
 • 2015 – Nagroda II stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego i Bizancjum (II–VII w. n.e.). Część II. Pokarm dla ciała i ducha, Łódź 2014 [Byzantina Lodziensia 19]
 • 2016 – Nagroda II stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Bizancjum i Arabowie. Spokanie cywilizacji, red. P. Filipczak, T. Wolińska, Warszawa 2015

Projekty, granty

 • 2007–2010  – udział w projekcie badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NN 108 269 333) pt. Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy (IV–VII w.)
 • 2011–2014  – udział w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki (program Opus 1; 2011/01/B/HS3/01020) pt. Pokarm dla ciała i ducha. Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum II–VII w.
 • 2012–2014 – koordynator projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł 3.1; 31H 0047 80) pt. Przekład na język francuski oraz wydanie drukiem książki prof. Waldemara Cerana pt. Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku), (= Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Archiwum Filologiczne XIX), Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1969, ss. 134
 • 2012–2015  – udział w międzynarodowym projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki (program Harmonia 2; 2012/04/M/HS3/00564) pt. Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji (VI–VIII w.)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Członek Komisji Bizantynologicznej PTH
 • Członek Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo–Wschodniej im. profesora Waldemara Cerana (Ceraneum) (od roku 2011)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV w.n.e.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, ss. 236 [Byzantina Lodziensia 12].
 • An introduction to Byzantine administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab conquest, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 136 [Byzantina Lodziensia 26 = P. Filipczak, Administracja bizantyńska w Syro-Palestynie w przeddzień podboju arabskiego. Miejsca, ludzie, idee, [w:] Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI–VIII w. n.e., red. T. Wolińska, P. Filipczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 90­–176].
 • Świat rzymski w IV wieku, red. P. Filipczak, R. Kosiński, Historia Iagellonica, Kraków 2015, ss. 512.
 • Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji (VI–VIII w. n.e.), red. T. Wolińska, P. Filipczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, ss. 588 [=Byzantium and the Arabs. The Encounter of Civilisations (VI­–VIII AD), ed. T. Wolińska, P. Filipczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, pp. 622, Byzantina Lodziensia 22].

 

Artykuły

 • Julian, prefekt Konstantynopola (491 r.), [w:] Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, pod red. E. Dąbrowy, M. Dzielskiej, M. Salamona, S. Sprawskiego, Kraków 2010, s. 667–683.
 • Władze Konstantynopola, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i jego mieszkańcy w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 270–349.
 • Aprowizacja Antiochii nad Orontesem w czasach cesarstwa rzymskiego. Status quaestionis, [w:] Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.). Część II. Pokarm dla ciała i ducha, red. M. Kokoszko, Łódź 2014, s. 3–51 [Byzantina Lodziensia 19].
 • Chrystianizacja i funkcjonowanie administracji rzymskiej w Syrii, „Christianitas Antiqua” 5, 2014, s. 163–176.
 • Antiochia nad Orontesem. Funkcjonowanie miasta i życie jego mieszkańców w IV wieku n.e., [w:] Świat rzymski w IV wieku n.e., red. R. Kosiński, P. Filipczak, Kraków 2015, s. 253–306.
 • Prefekci Konstantynopola wobec niepokojów społecznych związanych z depozycją Jana Chryzostoma (403–404 r.), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 87, 2011, s. 57–75.
 • Polskie badania nad Antiochią w późnym antyku, „Przegląd Nauk Historycznych” 11, 2012, nr 2, s. 161–179 [=Les études polonaises sur Antoche de l’époque de l’antique tardive, [in:] W. Ceran, Artisans et commerçants d’Antioche et leur rang social (seconde moitié du IVe siècle de notre ère), trad. E. Kolańska, éd. P. Filipczak, Łódź 2013, s. xix–xxxix].
 • Kilka uwag na temat rozruchów w Konstantynopolu w roku 512, [w:] Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, red. R. Kulesza, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta, Warszawa 2013, s. 474–495.
 • The Imperial Administration in Syria during the Reign of Diocletian and Constantine the Great. The Problem of Establishment of the Province Euphratensia, [w:] Saint Emperor Constantine and Christianity. Proceedings of International Conference Commemorating the 1700th Anniversary of the Edict of Milan (Niš, Serbia), vol. I, ed. D. Bojović, Niš 2013, s. 217–223.
 • Twarze tłumu, czyli wizerunki przywódców i uczestników buntów miejskich (od IV do początku VII w. n.e.), [w:] W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, red. W. Kaczanowicz, A. Kluczek et al., Katowice 2014, s. 101–124. 

 

Spis publikacji