Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Trebacz MichalStanowisko: adiunkt

JednostkaCentrum Badań Żydowskich

Pokój: 016

Telefon: +48 42 635 61 77

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia Żydów w Europie Wschodniej 
 • Historia społeczno-polityczna XX w.
 • Biografistyka

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2003–2008 – Uniwersytet Łódzki, studia; magister historii
 • 2008–2015 – Uniwersytet Łódzki – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 2015 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • 2008–2015 – asystent w Centrum Badań Żydowskich UŁ
 • od 2009 – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Łodzi
 • od 2015 – adiunkt w Centrum Badań Żydowskich UŁ
 • 2016–2017 – adiunkt naukowy w Instytucie Historycznym UW
 • 2017 – kierownik Działu Naukowego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Nagrody i wyróżnienia 

 • Nagroda edytorska polskiego Pen Clubu dla członka zespołu edytorskiego pełnej edycji Konspiracyjnego archiwum getta Warszawy
 • Nagroda Klio za edycję Kroniki getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941–1944
 • Nagroda Prezydenta miasta Łodzi za edycję Kroniki getta łódzkiego/ Litzmannstadt Getto 1941–1944

 Projekty, granty

 • Szmul Zygielbojm (1895–1943). Biografia wojenna (Fuga NCN)
 • Archiwum Ringelbluma – pełna edycja dokumentów, realizowana w Żydowskim Instytucie Historycznym (NPRH)
 • Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX–XX wieku i jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość (NPRH)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Stowarzyszenie Instytut Tolerancji
 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki
 • Association for Slavic, East European & East European Studies

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Die Chronik des Gettos Lodz / Litzmannstadt, Wallstein 2007, vol. 1–5 [współwydawca].
 • Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, oprac. i red. naukowa J. Baranowski, K. Radziszewska, A. Sitarek, M. Trębacz, J. Walicki, E. Wiatr, P. Zawilski, t. 1–5, Łódź 2009 [współwydawca].
 • „Słuchają słów Prezesa...” Księga przemówień Chaima Mordechaja Rumkowskiego, red. i oprac. nauk. A. Sitarek i M. Trębacz, Łódź 2011, ss. 112 [współwydawca].
 • Zagłada Żydów na polskiej prowincji, pod red. A. Sitarka, M. Trębacza i E. Wiatr, Łódź 2012, ss. 535 [współredaktor] (więcej).
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1938. Cz. 1. Legalny ruch polityczny i narodowościowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki i in., Łódź 2012, ss. 369 [współwydawca].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1939. Cz. 1. Legalny ruch polityczny i narodowościowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki i in., Łódź 2012, ss. 170 [współwydawca].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1938. Cz. 2. Stan bezpieczeństwa, ruch zawodowy i wywrotowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki, przy współpr. A. Sitarka, M. Trębacza i in., Łódź 2014, ss. 426 [współwydawca].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1939. Cz. 2. Stan bezpieczeństwa, ruch zawodowy i wywrotowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki, przy współpr. A. Sitarka, M. Trębacza i in., Łódź 2014, ss. 232 [współwydawca].
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 23, Dzienniki z getta warszawskiego, oprac. K. Person, Z. Trębacz, M. Trębacz, Warszawa 2015, ss. 459 [współwydawca].
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 34, Getto warszawskie. Cz. 2, red. T. Epsztein, oprac. T. Epsztein, A. Jarkowska-Natkaniec, I. Łach, J. Majewska, A. Reszka, M. Taras, M. Trębacz, Z. Trębacz, Waszawa 2016, ss. 670 [współwydawca].
 • Edelman M., Getto walczy (udział Bundu w obronie getta warszawskiego), red. nauk. M. Trębacz, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Łódź 2015, ss. 78.
 • Izrael Lichtenstein. Biografia żydowskiego socjalisty, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2016, ss. 250 (więcej).
 • Zelkowicz J., Notatki z getta łódzkiego 1941–1944, red. nauk. M. Trębacz, E. Wiatr, M. Polit, K. Radziszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 521 (więcej)

Artykuły

 • „Rzadko kiedy żydowski dom łączył w sobie tyle światów i tyle wartości...”. Polsko-żydowska mozaika Rafała Lichtensteina – przyczynek do dziejów inteligencji wielokulturowej Łodzi, [w:] „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, red. R. Stobiecki, J. Walicki, Łódź 2010, s. 51–63.
 • Aleksander Margolis. Lekarz-społecznik, polityk, Żyd, [w:] Studia i szkice ofiarowane Julianowi Baranowskiemu, red. E. Wiatr, P. Zawilski, pod red. E. Wiatr i P. Zawilskiego, Łódź 2010, s. 95-106.
 • “Our Power is Not the Number of Seats:” The Bund’s Representatives in the Łódź City Council, 1919–1939, Dan Diner (ed.), “Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts/Simon Dubnow Institute Yearbook” 10 (2011), Göttingen/Oakville, Conn., 2011.
 • „Wojna nerwów” – codzienność łodzian w przededniu wybuchu II wojny światowej, [w:] Rok 1939 w Łodzi, red T. Toborek P. Waingertner, Łódź 2011.
 • Bund – Międzynarodówka – PPS. Historia współzależności, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 7/2011.
 • Izrael Lichtenstein – nauczyciel i pedagog. Przyczynek do dziejów żydowskiej edukacji w Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi” 3 (56)/2011.
 • Trzy miasta. Dzień powszedni w Litzmannstadt – wybrane problemy, [w:] Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, red. T. Chinciński, Gdańsk 2011, s. 457–478 [współautor Adam Sitarek].
 • Jeszaja Szpigl, Dom Izraela Lichtensteina, tłum. i oprac. M. Trębacz, „Acta Judaica Lodziensia” t. 1 (2011), s. 167–170.
 • Konferencja cajtungen-itonim-pisma. Z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku, „Cwiszn”, nr 3 (2011).
 • Drei Städte. Besatzungsalltag in Lodz, [w:] Gewalt und Alltag im besetzten Polen, red. J. Böhler, S. Lehnstaedt, Onasbrück 2012, s. 299–321 [współautor Adam Sitarek].

 

Spis publikacji