Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

iwanska marzenaStanowisko: starszy wykładowca

Jednostka: Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej

Pokój: 44

Telefon: 42/ 635 62 01

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia Polaków w XIX wieku
 • Sfera ludzkiej mentalności, świadomości, tożsamości, wyobrażeń i stereotypów – w ujęciu historycznym, ale także psychologicznym i socjologicznym
 • Historia inteligencji na ziemiach polskich w XIX stuleciu
 • Dzieje społeczno-kulturalne Łodzi w XIX wieku
 • Kwestia żydowska w XIX–XX wieku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1990–1995 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2003 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – dr hab. Stefan Pytlas, prof. UŁ
 • 2007–2011 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, magister psychologii

Przebieg pracy zawodowej

 • 1995–2003 – asystent w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ
 • od 2003 – adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ
 • od 2016 – starszy wykładowca w Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ (1/2 etatu)

Nagrody naukowe

 • Nagroda J.M Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – zespołowa stopnia drugiego – za książkę pt. Europa w krzywym zwierciadle XIX i XX wieku (2001)
 • Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – indywidualna stopnia trzeciego – za książkę pt. Prasa pozytywistów warszawskich wobec Żydów i kwestii żydowskiej (2007)

Stypendia i granty

 • Stypendium Fundacji im. J. i S. Brzękowskich przy Bibliotece Polskiej w Paryżu (1997)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (członek od 1995)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Prasa pozytywistów warszawskich wobec Żydów i kwestii żydowskiej, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2006, ss. 235.

Artykuły

 • Bieda w wielkim mieście – różne jej oblicza w  Łodzi przełomu wieku XIX i XX, [w:]  Bieda w Polsce, red. G. Miernik, Kielce 2012, s. 123–137.
 • Miasto i  przestrzeń miejska w świadomości mieszkańców Łodzi przełomu XIX i XX wieku, [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, red. A. Czyżewski, R. Stobiecki, T. Toborek, L. Zaszkilniak, Warszawa–Łódź 2012, s. 129–136.
 • Z życia codziennego inteligentów w Łodzi XIX i XX w. Obrazków kilka, „Rocznik Łódzki” 2011, t. 58, s. 27–40.
 • Łódź w syntezach w okresie PRL, [w:] Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita, E. Wiśniewski, Łódź 2013, s. 275–288.
 • Prywatność, intymność w wielkim mieście. Przykład Łodzi XIX i początków XX wieku, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. M. Korybut-Marciniak, M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2013, s. 433–445.
 • Urzędnicy magistratu łódzkiego w drugiej połowie XIX  i na początku XX wieku, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Ugoda. Lojalizm i legalizm. „Dusza urzędnika” – zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna ugoda, red. N. Kasparek i M. Klempert, Olsztyn 2015, s. 79–95.
 • Inteligencja i rewolucja w Łodzi w latach 1905–1907, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2015, t. XV, s. 65–98.
 • Higiena po łódzku w końcu XIX i na początku XX wieku, [w:] Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego, red W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2016, s. 95–109.
 • Nauczycielskie integracje i dezintegracje w Łodzi przed I wojną światową, „Rocznik Łódzki” 2016, t. LXIV, s. 101–121.
 • Trudne dzieciństwo. O losach dzieci w Łodzi przełomu XIX i XX wieku, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX w., t. 5, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Olsztyn 2016, s. 67–82.

 Spis publikacji