lapa malgorzataStanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Historii Polski Najnowszej

Pokój: 15

Telefon: +48 42 635 61 79

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia Polski XX w.
 • Polityka gospodarcza państwa polskiego w XX w.
 • Polska polityka finansowa w okresie międzywojennym
 • Handel zagraniczny Polski w I połowie XX w.
 • Dzieje regionu łódzkiego w XIX i XX w., szczególnie gospodarcze i wyznań religijnych 

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1987–1993 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 22 XI 2001 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Kazimierz Badziak

Przebieg pracy zawodowej

 • 1998–2001 – asystent w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ
 • od 1 I 2002 – adiunkt w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagrody Rektora UŁ II–III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-organizacyjnej (2003, 2004, 2010, 2012)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926–1929, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2002, ss. 332.
 • Staniewicz W., Deflacja polska 1929–1936, wstęp i opracowanie K. Badziak i M. Łapa, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2003, ss. 183.
 • Województwo Łódzkie 1919–2009. Studia i materiały, pod red. K. Badziaka i M. Łapy, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2009, ss. 479.
 • Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, pod red. M. Kuleszy, M. Łapy, J. Walickiego, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2010, ss. 348.
 • Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do roku 1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 708 [współautorzy: K. Badziak, K. Chylak] (więcej).

Artykuły

 • Przymusowa kartelizacja przemysłu II Rzeczypospolitej w latach 1925–1933, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1997, t. 60.
 • Stabilizacja waluty polskiej w 1927 r. na tle doświadczeń europejskich, [w:] Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka), red. nauk. E. Wiśniewski, Łódź 2001.
 • Handel zagraniczny Polski w okresie pomyślnej koniunktury 1926–1929, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2006, t. IV, pod red. W. Pusia.
 • Polityka walutowa Polski w latach 1926–1929, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2007, t. V, pod red. W. Pusia.
 • Główne kierunki rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego w latach 1919–2009, [w:] Województwo Łódzkie 1919–2009. Studia i materiały, pod red. K. Badziaka i M. Łapy, Łódź 2009.
 • Witold Staniewicz – minister reform rolnych w latach 1926–1930, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2009, t. VI, pod red. W. Pusia.
 • Polityka finansowa Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej. Od systemu złotej waluty do gospodarki pieniężnej, [w:] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Polityka – prawo i administracja – gospodarka. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010.
 • Gmina Starozakonnych miasta Łodzi w latach I wojny światowej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2013, t. XI, pod red. J. Kity (dostęp online).
 • Wielokulturowa Łódź – współistnienie i współpraca 1820–1945, [w:] „Serce Łodzi”. Historia i współczesność, pod red. P. Machlańskiego, Warszawa 2013.
 • Reglamentacja handlu zagranicznego w Polsce w latach trzydziestych XX wieku, „Zeszyty Wiejskie” 2016, t. XXII (dostęp online).