Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

KarkochaStanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Historii Nowożytnej

Pokój: 11

Telefon: +48 42 635 61 86

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia powszechna XVI–XVIII wieku
 • Francja w dobie Wielkie Rewolucji (1789–1799)
 • Dzieje kultury i sztuki XVI–XVIII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem sztuki baroku)
 • Historia prasy polskiej doby stanisławowskiej
 • Wielka wojna wschodnia (1787–1792)
 • Epigrafika XVI–XVIII wieku
 • Historia regionalna
 • Zabytkowe dzwony sakralne na terenie diecezji kieleckiej

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1997–2002 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii sztuki (na podstawie pracy pt. Oprawa artystyczna kultu bł. Wincentego Kadłubka w opactwie cysterskim w Jędrzejowie, napisanej w Zakładzie Historii Sztuki pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Bani)
 • 2001–2005 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii (na podstawie pracy „Sztuka potrydencka” na Śląsku. Założenia i konkret (na podstawie kościoła św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy), napisanej w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej Instytutu Historii pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Grobisa)
 • 2005–2010 – Uniwersytet Łódzki – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych UŁ
 • 2011 –  Uniwersytet Łódzki – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794 (promotor: prof. zw. dr hab. Zbigniew Anusik)

Przebieg pracy zawodowej

 • 2005–2011 – asystent-doktorant w Zakładzie Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich UŁ
 • od 1 IV 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ
 • od 1 IX 2018 – specjalista-sekretarz czasopisma naukowego „Przegląd Nauk Historycznych”

Nagrody naukowe

 • 2005 – Medal za Chlubne Studia UŁ
 • 2011 – Wyróżnienie rozprawy doktorskiej decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • 2011 – Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna III stopnia za książkę pt. Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794
 • 2013 – Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna III stopnia za książkę pt. Parafia Rembieszyce. Studium z dziejów społeczności lokalnej
 • 2018 – Nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa I stopnia za książkę pt. Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 504 + 400
 • 2019 – Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna III stopnia za cykl publikacji pt. Wielka wojna wschodnia (1787–1792) w świetle doniesień prasy warszawskiej

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (od 2009)

Działalność redakcyjna

 • Sekretarz Redakcji „Przeglądu Nauk Historycznych” (od 2009)
 • Sekretarz Redakcji „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” (od 2009)

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Dłużec. Parafia św. Mikołaja, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2007, ss. 104 + ilustracje (współautor: ks. Paulewicz Marian).
 • Dzieje parafii Chęciny do 1815 r., Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2007, ss. 108 + ilustracje (współautor: ks. Zapart Wiktor).
 • Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 557 + ilustracje (więcej).
 • Parafia Rembieszyce. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 430 + ilustracje.
 • Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita, E. Wiśniewski, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2013, ss. 338.
 • Sic erat in votis. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 504 (więcej).
 • Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 400 (więcej).

Artykuły

 • Proces i stracenie Ludwika XVI w świetle prasy warszawskiej z lat 1792–1793, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 85, 2010, s. 77–97.
 • Kościół a rewolucja. Polityka religijna Konstytuanty w świetle doniesień prasy warszawskiej z lat 1789–1791, [w:] Władza i państwo w epoce nowożytnej, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 277–303.
 • Sławnej pamięci senator niezrównany. Ideowe i artystyczne przesłanie kaplicy i pomnika książąt Zbaraskich w kościele dominikanów w Krakowie, [w:] Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicz, Białystok 2011, s. 99–131 [współautor: Z. Anusik].
 • Od Stanów Generalnych do insurekcji paryskiej (5.V – 5.X.1789). Początek rewolucji we Francji w oświetleniu „Gazety Warszawskiej”, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 86, 2011, s. 23–53.
 • „Gazeta Warszawska” księdza Stefana Łuskiny o podróży Stanisława Augusta Poniatowskiego do Kaniowa w 1787 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 2, s. 107–131.
 • Dzwony kościelne utracone w czasie II wojny światowej z terenu diecezji kieleckiej. Przyczynek do zagadnienia, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 2, s. 93–117.
 • Zabytkowe dzwony kościelne na terenie diecezji kieleckiej. Warsztaty i twórcy, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 177–208.
 • Epigrafika w Małogoszczu XVI–XVIII w., „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 95, 2015, s. 21–49.
 • Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach, [w:] Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. E. Jedlińska, A. Pawłowska, K. Stefański, Łódź 2016, s. 213–230 [współautor: Z. Anusik].
 • Wojna rosyjsko-turecka na łamach „Pamiętnika Historyczno-Politycznego” (1787–1788), [w:] Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiąta rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 311–342.
 • Wojna rosyjsko-turecka (kampania 1789 roku) w świetle doniesień „Pamiętnika Historyczno-Polityczno-Ekonomicznego”, „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 2, s. 43–70 [= The Russo-Turkish war (the campaign of 1789) in the light of reports from „Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny”, „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 3, s. 41–69].
 • Początek wojny rosyjsko-tureckiej w świetle doniesień „Gazety Warszawskiej” księdza Łuskiny (1787–1788), [w:] Ab Occidente referunt… „Zachód” doby nowożytnej w badaniach historyków polskich, red. M. Markiewicz, K. Kuras, oprac. R. Niedziela, Kraków 2018, s. 87–109.
 • „Gazeta Warszawska” o wielkiej wojnie wschodniej (kampania 1789 roku), „Przegląd Nauk Historycznych” 2018, R. XVII, nr 2, s. 155–177 [= ‘Gazeta Warszawska’ on the Russo-Turkish War (the 1789 campaign), „Przegląd Nauk Historycznych” 2018, R. XVII, nr 3, s. 157–180].

 

Spis publikacji