Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

mucha krzysztofStanowisko: adiunkt

Jednostka: Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej

Pokój: 44

Telefon: +48 42 635 62 01

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • najnowsza historia Polski (ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ruchów politycznych i społecznych)
 • dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie
 • dzieje regionu łódzkiego
 • historia oświaty

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1991–1996 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – studia historyczne; magister historii, promotor prof. dr hab. Barbara Wachowska
 • 1997 – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
 • 2005 – Uniwersytet Łódzki – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, promotorzy: prof. dr hab. Barbara Wachowska; prof. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1996 – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach: podstawowej, liceum ogólnokształcącym i gimnazjum
 • od 1 IX 2002 – asystent w Pracowni Dydaktyki Historii UŁ
 • od 1 XII 2005 – adiunkt w Pracowni Dydaktyki Historii UŁ (następnie Pracowni Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie i aktualnie Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej)
 • 2006 – egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego z historii
 • 2009 – rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej d.s. podręczników szkolnych w zakresie merytoryczno-dydaktycznym z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
 • od 2010 – nauczyciel dyplomowany
 • od 1 X 2016 – kierownik Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ

Nagrody naukowe

 • 2009 – nagroda indywidualna II stopnia Prezydenta miasta Łodzi za „Szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty i wychowania młodego pokolenia Polaków”
 • 2010 – nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę pt. Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926–1939, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926–1939, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009, ss. 561.

Artykuły

 • Oblicze społeczno-polityczne powiatu łódzkiego w świetle wyborów samorządowych z lat 1925–1927, „Rocznik Łódzki” 1999, t. XLVI, s. 83–104.
 • Parlament polski w opinii Józefa Piłsudskiego 1918–1930, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, nr 71, s. 27–46.
 • Związek Młodych Narodowców w Łodzi w latach 1934–1935, „Rocznik Łódzki” 2001, t. XLVIII, s. 101–114.
 • Historia otacza nas zewsząd – z doświadczeń akademickiego kształcenia nauczycieli historii, [w:] Źródła w edukacji historycznej, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej i A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 270–275.
 • Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926–1939. Autoreferat rozprawy doktorskiej, „Dzieje Najnowsze” 2007, t. XXXIX, z. 2, s. 191–197.
 • Podręcznik a aktywny udział uczniów w poznawaniu przeszłości, [w:] Źródła w edukacji historycznej, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Toruń 2008, s. 212–219.
 • Łódź miastem wielokulturowym. Mniejszość żydowska w okresie hitlerowskiej okupacji w szkolnej edukacji historycznej, [w:] Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, pod red. P. Trojańskiego, Oświęcim 2008, s. 305–319.
 • Koncepcje zmian Konstytucji RP w projektach ugrupowań sejmowych (1928–1930), [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220 rocznicę uchwalenia, pod red. J. Daszyńskiej, Łódź 2009, s. 387–412.
 • Oblicze polityczne ludności powiatu łódzkiego w świetle wyborów samorządowych z lat 1933–1939, „Rocznik Łódzki” 2010, t. LVII, s. 103–122.
 • W kuźni demokracji – walka polityczna – parlamentarne i samorządowe kampanie wyborcze, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. VIII. Parlament – konstytucja – demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej i A. Wieczorek, Toruń 2011, s. 176–186.

Spis publikacji