Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Derlatka KatarzynaStanowisko: adiunkt - Wojskoznawstwo

JednostkaKatedra Historii Polski Najnowszej

Pokój: 302

Telefon: +48 42 635 61 95

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Zainteresowania badawcze

 • komunikacja kryzysowa
 • propaganda i dezinformacja
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo narodowe
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe
 • logistyka
 • terroryzm międzynarodowy
 • obrona cywilna i ochrona ludności
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • coaching

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1999 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, magister
 • 2001 – Akademia Obrony Narodowej, Podyplomowe Studium Obronności Państwa
 • 2009 – Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, stopień doktora nauk wojskowych na podstawie rozprawy pt. Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego, promotor – prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
 • 2016 – Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”

Przebieg pracy zawodowej

 • 2014–2016 – wykładowca i promotor prac dyplomowych, Zakład Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Obrony Narodowej
 • 2015–2016 – trener i wykładowca, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Obrony Narodowej (Wyższe Kursy Obronne dla przedstawicieli administracji rządowej)
 • 2015–2018 – adiunkt i kierownik kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, promotor prac dyplomowych, Uczelnia Nauk Społecznych
 • 2016 – wykładowca, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
 • od 2018 – wykładowca i promotor prac dyplomowych, Uczelnia Nauk Społecznych
 • od 2018 – adiunkt, Katedra Historii Polski Najnowszej, Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Funkcje mediów w zarządzaniu kryzysowym, SELFpublisher s.c., Warszawa 2015 [więcej]

Artykuły

 • Podstawy zarządzania kryzysowego w aglomeracji, [w:] Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, pod red. A. Najgebauera, Warszawa 2009.
 • Media w sytuacjach kryzysowych; Współczesne zarządzanie kryzysowe; Teoretyczny wyraz zarządzania kryzysowego; Zarządzanie kryzysowe na rzecz bezpieczeństwa narodowego w Polsce, [w:] Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji, red. M. Koziński, Słupsk 2010.
 • Najpopularniejsze nadużycia w branży telekomunikacyjnej [więcej].
 • Współpraca z mediami na potrzeby zarządzania kryzysowego [więcej].
 • Media w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Zarządzanie kryzysowe. Podręcznik, red. nauk. W. Lidwa, Warszawa 2015.
 • Potęga informacji, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” 2016, nr 1 (1) [dostęp online].
 • Współpraca z mediami w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Organy administracji publicznej i instytucje w zarządzaniu kryzysowym, red. nauk. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Z. Sobejko, Warszawa 2016.
 • Media społecznościowe w podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa i komunikacji w zarządzaniu kryzysowym, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” 2016, nr 2 (2) [dostęp online].
 • Wiedza i prewencja zwiększają bezpieczeństwo, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” 2017, nr 1 (3) [dostęp online].
 • Cyberzagrożenia w edukacji dla bezpieczeństwa i świadomość uczniów w obszarze bezpieczeństwa Internetu, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” 2017, nr 1 (3) [dostęp online]