Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Smiechowski KamilStanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Historii Polski XIX wieku

Pokój: 311

Telefon: +48 42 635 61 81

Konsultacje: czwartek 10.00-12.00 online / Teams

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • rola urbanizacji w modernizacji Polski
 • historia społeczna Polski w XIX-XX wieku
 • analiza dyskursu
 • dzieje Łodzi
 • dzieje inteligencji i jej związków z innymi grupami społecznymi

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2004–2009 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2009–2013 – Uniwersytet Łódzki – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych
 • 2013 – Uniwersytet Łódzki - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Jarosław Kita

Przebieg pracy zawodowej

 • od  V 2015 – samodzielny referent w Interdyscyplinarnym Centrum  Studiów Miejskich UŁ
 • od  X 2015 – adiunkt naukowy w Katedrze Historii Polski XIX w. UŁ

Stypendia, granty i staże naukowe

 • od 2012 r. –  Grant NCN OPUS 2 „Cztery dyskursy o nowoczesności. Modernizm peryferii na przykładzie Łodzi w XIX i XX w.” – wykonawca
 • od 2015 – Grant NCN Sonata 8 „Kwestia miejska u progu nowoczesności. Dyskusja o przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905–1914” – kierownik projektu

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Z perspektywy stolicy. Łódź okiem warszawskich tygodników społeczno-kulturalnych (1881–1905), Ibidem, Łódź 2012, ss. 228.
 • Łódzka wizja postępu. Oblicze społeczno-ideowe „Gońca Łódzkiego”, „Kuriera Łódzkiego” i „Nowego Kuriera Łódzkiego” w latach 1898–1914, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2014, ss. 369.
 • Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 119 [współautor: Marta Sikorska-Kowalska, Kenshi Fukumoto] (więcej).

Artykuły

 • Warunki mieszkaniowe robotników na łamach „Gońca Łódzkiego” (1898–1906), „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2012, t. X, s. 105–120.
 • Miłość i dzieciństwo na łamach łódzkiej prasy postępowej na przełomie XIX i XX w., [w:] Miłość idealna, miłość dziecka, Wrocław 2013, s. 427–439.
 • Rewolucja i prasa: przypadek „Gońca Łódzkiego”, [w:] Rewolucja 1905. Przewodnik „Krytyki Politycznej”, red. W. Marzec, K. Piskała, Warszawa 2013, s. 352–377.
 • Strategie władz carskich wobec łódzkiej prasy codziennej do 1914 roku, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2014, t. 28, s. 63–83.
 • Searching for the better city: urban discourse during the Revolution of 1905 in the Kingdom of Poland, „Praktyka Teoretyczna” 2014, nr 3(13), DOI 10.14746/pt.2014.3.4 (dostęp online).
 • Łódzkie inicjatywy wydawnicze w opinii prasy lokalnej na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku, Łódź 2014, s. 87–97.
 • Hierarchia czy demokracja? Wizja stosunków społecznych w miastach Królestwa Polskiego (na podstawie dyskusji o samorządzie miejskim w trakcie rewolucji 1905 roku), „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2015, t. 14, s. 103–120.
 • Między rzeczywistością biurokratyzmu a utopią samorządu. Krytyka prasowa miejskiego aparatu urzędniczego w rewolucji 1905 roku na przykładzie Łodzi, [w:] Między irredentą a kolaboracją : ugoda, lojalizm i legalizm: "Dusza urzędnika" – zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda?, Olsztyn 2015, s. 105–124.
 • Ku miastu politycznemu: przemiany miejskiego dyskursu prasowego w dobie rewolucji 1905 roku, [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, Białystok 2016, s. 128–138.
 • Pathogenesis of the Polish Public Sphere. The Intelligentsia and Popular Unrest during and after the 1905 Revolution, „Polish Sociological Review” 2016, nr 4 (196), s. 437–457 [współautor: Wiktor Marzec].