Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

maj joannaStanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

Pokój: 36

Telefon: +48 42 635 61 98

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Relacje chińsko-indyjskie po 1945 roku
 • Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie po 1945 roku
 • Kwestia Tybetu we współczesnym świecie
 • Orientalistyka polska 

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1997–2002 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 19 VI 2008 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność – historia powszechna po 1945 roku; promotor – prof. dr hab. Hassan Ali Jamsheer

Przebieg pracy zawodowej

 • 2002–2005 – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi
 • 2005–2008 – asystent w Katedrze Studiów Bliskowschodnich UŁ
 • od 1 X 2008 – adiunkt w Katedrze Studiów Bliskowschodnich UŁ
 • od 1 X 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. UŁ

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Spór graniczny chińsko-indyjski z 1962 roku a dyplomacja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 241.
 • Problemy, wyzwania i perspektywy zarządzania w XXI w., red. J. Kłys, J. Maj, Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski, Krosno 2015, ss. 280.

Artykuły

 • Ewolucja stosunków chińsko-indyjskich w latach pięćdziesiątych XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2008, [nr] 82, s. 149–172 [dostęp online].
 • Współczesne relacje chińsko-indyjskie, [w:] Strategia w polityce azjatyckiej. Rozważania o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2011, s. 240–255.
 • Od konfliktu do współpracy. Współczesne stosunki chińsko-indyjskie, [w:] Sąsiedztwo i pogranicze – między konfliktem a współpracą, red. R. Łoś, Łódź 2012, s. 163–175.
 • Współczesne stosunki amerykańsko-indyjskie, [w:] Kierunki azjatyckiego przywództwa, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2012, s. 332–352.
 • 50-lecie ruchu państw niezaangażowanych, [w:] Oblicza polityki azjatyckiej. Szanse i bariery, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2013. s. 47–67.
 • Doktryna polityczna współczesnych Indii, [w:] Prawo i polityka na wschód od Europy, red. J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński, Toruń 2014, s. 212–223.
 • Spuścizna Jawaharlala Nehru w polityce wewnętrznej i zewnętrznej współczesnych Indii, [w:] Cywilizacje współczesnej Azji. Prawo – Wartości – Kultura, red. J. Marszałek- Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, Toruń 2015, s. 229–249.
 • Koncepcja bezpieczeństwa państwa w polityce gospodarczej Indii pod rządami Jawaharlala Nehru (1947–1964), [w:] Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa, red. S. Komasiński, T. Kuczur, J. Laskowska, Bydgoszcz 2015, s. 366–382.
 • Rola Indii w Organizacji Narodów Zjednoczonych według koncepcji politycznej Jawaharlala Nehru, „Dzieje Najnowsze” 2015, R. XLVII, [nr] 3, s. 135–145 [dostęp online].
 • Miejsce Indii w systemie dwubiegunowym, [w:] Druga wojna światowa. Wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego, red. W. Kozyra, I. Lasek-Surowiec, A. Zaręba, Chełm 2015, s. 397–407.