Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Pajor JanStanowisko: adiunkt

JednostkaPracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej

Pokój: 44

Telefon: +48 42 635 62 01

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania badawcze

 • Historia stosunków międzynarodowych i dyplomacji w XIX-XX w.
 • Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
 • Chiny i Japonia na przełomie XIX i XX w.
 • Dydaktyka historii

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2004–2009 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2004–2010 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister kulturoznawstwa, specjalność filmoznawstwo i wiedza o mediach
 • 2011 – Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe „Fundusze Unii Europejskiej”
 • 2015 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Andrzej M. Brzeziński

Przebieg pracy zawodowej 

 • 2010 – nauczyciel historii w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Łodzi
 • od 2011 – nauczyciel historii w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
 • od 1 X 2018 – adiunkt w Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ

Stypendia, projekty, granty, staże

 • Stypendium badawcze, Roosevelt Study Center, Middelburg (2012)
 • Stypendium badawcze, John F. Kennedy Institute, Freie Universität Berlin (2012)
 • Grant na pokrycie kosztów podróży, European Association for American Studies (2016)
 • Kwerendy archiwalne w Middelburgu, Berlinie, Waszyngtonie i College Park

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Historians of the Twentieth Century United States
 • British Association for American Studies
 • British American Nineteenth Century Historians

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911–1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 343 (więcej).

Artykuły

 • Stanowisko USA wobec Chin podczas powstania Yihetuan, „Azja-Pacyfik” 2011, t. 14, s. 183–210.
 • Waszyngton wobec rosyjskiej okupacji Mandżurii (styczeń 1903 r. – luty 1904 r.), [w:] Vade Nobiscum, t. 7, Łódź 2011, s. 475–486.
 • Memorandum Johna Haya z 1 lutego 1902 r. Kontynuacja i próba rozszerzenia zakresu polityki „otwartych drzwi” w Chinach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2012, t. 88, s. 161–175.
 • Wielka Brytania wobec kształtowania się amerykańskiej polityki „otwartych drzwi” w Chinach (1898–1900), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historia” 2012, t. 89, s. 7–21 (dostęp online).
 • Waszyngton wobec „Drugiej Rewolucji” w Chinach i wzrostu dążeń autorytarnych Yuan Shikaia (marzec-grudzień 1913), „Dzieje Najnowsze” 2014, R. 46, nr 4, s. 55–72 (dostęp online).
 • Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918. Autoreferat rozprawy doktorskiej, „Dzieje Najnowsze” 2017, R. 49, nr 1, s. 223–234 (dostęp online).
 • Okoliczności zawarcia i próba oceny porozumienia Lansing-Ishii, [w:] Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. R.P. Żurawski vel Grajewski, D. Jeziorny, S.M. Nowinowski, Łódź 2017, s. 53–66.