Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

walicki jacekStanowisko: adiunkt

JednostkaCentrum Badań Żydowskich

Pokój: 016

Telefon: +48 42 635 61 77

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zainteresowania badawcze

 • Dzieje ludności żydowskiej w Łodzi i regionie w XIX i XX wieku
 • Zagadnienia polityczne i społeczne okresu międzywojennego
 • Działalność partii żydowskich w Polsce (w szczególności syjonistów)
 • Demografia ludności żydowskiej w Polsce
 • Stosunki polsko-żydowskie

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1981–1986 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2002 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Kazimierz Badziak

Przebieg pracy zawodowej

 • 1986–2005 – pracownik Biblioteki Instytutu Historii UŁ
 • 1993–2005 – współwłaściciel firmy wydawniczej Ibidem
 • 2005–2018 – kierownik Centrum Badań Żydowskich UŁ

Nagrody naukowe

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki
 • Interdyscyplinarny Zespół Badań Religioznawczych UŁ
 • Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych UŁ

Działalność redakcyjna

 • Członek Komitetu Redakcyjnego serii pt. Idee w Rosji

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Łodzi, Łódź 1997, ss. 87 [współautor: J. Podolska]
 • Dziennik Łódzki. Nasze 115–lecie, Łódź 1999, ss. 133.
 • Synagogi i domy modlitwy w Łodzi = Synagogues and Prayer Houses in Łódź (do 1939 r.), Łódź 2000, ss. 94.
 • Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi do 1939 roku, Łódź 2002, ss. 266 [współautor: K. Badziak].
 • Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Łodzi, wyd. 2 uzup., Łódź 2004, ss. 93 [współautor: J. Podolska].
 • Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926–1930, Łódź 2005, ss. 516.
 • Die Chronik des Gettos Lodz / Litzmannstadt 1941–1944, oprac. S. Feuchert, E. Leibfried, J. Riecke, J. Baranowski, J. Walicki, E. Wiatr, J. Podolska, K. Radziszewska i in., Göttingen 2007, ss. 3052 [wspówydawca].
 • Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 19411944, oprac. i red. naukowa J. Baranowski, K. Radziszewska, A. Sitarek, M. Trębacz, J. Walicki, E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 2009, ss. 413 [wspówydawca].
 • „Należę do polskiej szkoły historycznej” Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, red. R. Stobiecki, J. Walicki, Łódź 2010, ss. 161 [współautor].
 • Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, pod red. M. Kuleszy, M. Łapy, J. Walickiego, Łódź 2010, ss. 340 [współredaktor].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1938. Cz. 1. Legalny ruch polityczny i narodowościowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki i in., Łódź 2012, ss. 369 [redaktor i współwydawca].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1939. Cz. 1. Legalny ruch polityczny i narodowościowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki i in., Łódź 2012, ss. 170 [redaktor i współwydawca].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1938. Cz. 2. Stan bezpieczeństwa, ruch zawodowy i wywrotowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki, przy współpr. A. Sitarka, M. Trębacza i in., Łódź 2014, ss. 426 [redaktor i współwydawca].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1939. Cz. 2. Stan bezpieczeństwa, ruch zawodowy i wywrotowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki, przy współpr. A. Sitarka, M. Trębacza i in., Łódź 2014, ss. 232 [redaktor i współwydawca].
 • Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, wyd. K. Radziszewska, E. Wiatr, A. Sitarek, J. Walicki, M. Polit; przy współpr. P. Zawilskiego, Łódź 2014, s. 332 [współwydawca].

Artykuły

 • Żydzi i Niemcy w samorządzie Łodzi lat 1917–1939, [w:] Polacy – Niemcy – Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, pod red. P. Samusia, Łódź 1997, s. 359–376.
 • Juden und Deutsche in der Lodzer Selbstverwaltung 1917–1939, [w:] Polen, Deutsche und Juden in Lodz 1820–1939. Eine schwierige Nachbarschaft, Hrsg. von Jürgen Hensel, Osnabrück 1999, s. 215–235.
 • Szkolnictwo i nauczyciele żydowscy w Łodzi w XIX–XX wieku, [w:] Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, pod red. S. Gali, Łódź 1998 [druk 1999], s. 213–229.
 • Źródła do dziejów zajść na tle narodowościowym w Łodzi w kwietniu 1933 r., [w:] Polska Środkowa w niemieckich badaniach wschodnich. Historia i współczesność, red. L. Meissner, Łódź 1999, s. 217–244.
 • Syjonistyczne fundusze Keren Kajemet oraz Keren Hajesod w Łodzi (1926–1930), „Rocznik Łódzki” 2002 [druk: 2003], T. 49, s. 179–194.
 • Ruch syjonistyczny w Łodzi (na tle ogólnopolskim) w latach 1926–1930, „Dzieje Najnowsze” 2004, R. 36, nr 2, s. 199–204.
 • Żydzi łódzcy w okresie I wojny światowej i II Rzeczypospolitej, [w:] Żydzi Łódzcy = Jews of Łódź, Łódź 2004, s. 69–84.
 • Polscy syjoniści wobec pierwszych miesięcy rządów Józefa Piłsudskiego (maj – sierpień 1926 r.), „Seminare” 2005, T. 21, s. 99–115.
 • Pierwszy wykaz składki bóżniczej Gminy Żydowskiej w Łodzi (1825 r.), „Rocznik Łódzki” 2005, T. 52, s. 177–188.
 • Dozory Bóżnicze w teorii i w działaniu. Polska Środkowa 1821–1866, [w:] Historia, społeczeństwo, gospodarka. Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. S. Pytlasa i J. Kity, Łódź 2006.

 

Spis publikacji