Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

florczak ilonaStanowisko: adiunkt

JednostkaKatedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii

Pokój: 019

Telefon: +48 42 635 61 66

Konsultacje: wtorek 9.00-10.00, środa 13.30-14.30

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Biografistyka dziejów najnowszych
 • Archiwistyka i archiwoznawstwo XIX i XX wieku
 • Zarządzanie dokumentacją współczesną
 • Historia ustroju i administracji ziem polskich w XIX i XX wieku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1995–2000 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2000–2005 – Uniwersytet Łódzki – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 9 VI 2005 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Paweł Samuś

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1 XI 2005 – adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ III stopnia za książkę Jędrzej Moraczewski – socjalista, poseł, legionista – z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski (2010).
 • Nagroda Rektora UŁ III stopnia za działalność dydaktyczną.

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (sekretarz Oddziału)
 • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich – Sekcja Edukacji Archiwalnej (sekretarz)
 • członek Zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archwistow Polskich

 • członek Sądu Apelacyjnego I instacji Polskiego Towarzystwa Historycznego

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Jędrzej Moraczewski. Socjalista, poseł, legionista. Z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski, Łódź 2009, Wydawnictwo Ibidem, ss. 322.
 • Kozicka H., Rosjanie w Tarnopolu. Dziennik 1914–1916, opr. I. Florczak, J. Gołota, Ostrołęka 2015, ss. 112.

Artykuły

 • Dokumenty dotyczące miast i województw w Archiwum rodziny Bartoszewiczów – próba charakterystyki, „Przegląd Nauk Historycznych”, 2013, nr 2, s. 221–235.
 • Książę Józef Poniatowski w twórczości Kazimierza Bartoszewicza, „Przegląd Nauk Historycznych”, 2014, nr 2, s. 57–74.
 • Julian Bartoszewicz jako współpracownik „Biblioteki War­szawskiej”, „Rocznik Łódzki”, t. 61, 2014, s. 105–117.
 • Nauczyciel w służbie państwowej. Między poczuciem obowiązku a własnymi aspiracjami. Przypadek Juliana Bartoszewicza (1821–1870), [w:] Między irredentą a kolaboracją. Ugoda, lojalizm i legalizm. „Dusza urzędnika” – ludzie i ich kariery, pod red. A. Szmyta, Olsztyn 2015, s. 51–66.
 • Jak dawniej kochano – kobiety w życiu Juliana Bartoszewicza, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, pod. red. M. Korybut-Marciniak i M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2013, s. 403–420.
 • Źródła do dziejów parlamentaryzmu w Archiwum rodziny Bartoszewiczów, [w:] Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu, pod red. T. Matuszaka, Piotrków Trybunalski 2015, s. 111–123.
 • Źródła do dziejów Podlasia w Archiwum rodziny Bartoszewiczów, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, 2015, t. XV, s. 161–176.
 • W obronie praw narodowych – z działalności organizacyjnej i publicystycznej Kazimierza Bartoszewicza w Krakowie w początkach XX wieku, [w:] Druga Rzeczpospolita i nie tylko: Ludzie, środowiska, idee. Profesorowi Pawłowi Samusiowi w 70 rocznicę urodzin – uczniowie, pod. red. J. Pietrzaka, Łódź 2016, s.2538.
 • Socjalistka na prowincji – społeczna i polityczna działalność Zofii Moraczewskiej w Galicji (do 1914 roku), [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 24, 2016, s. 396–310.
 • Adam Moraczewski – historyk i archiwista Warszawy (1907-1941), [w:] Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku naukowemu, red. A. Kulecka, Warszawa 2012, s. 366–382.
 • Archiwalia dotyczące Sosnowca z lat 1867–1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi, „Rocznik Łódzki”, 2012, t. 59, s. 43–66.
 • Archiwalia dotyczące Szadku z lat 1867–1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi, „Biuletyn Szadkowski”, 2010, t.10, s. 171–188.
 • Prasa łódzka wobec rządu Jędrzeja Moraczewskiego, [w:] Łódź w drodze do niepodległości, pod red. J.A. Daszyńskiej, Łódź 2013, s. 153–166.
 • Z listów Zygmunta Glogera do Juliana Bartoszewicza, „Przegląd Nauk Historycznych”, 2016, R. XV, s. 277–296.

 

Spis publikacji