Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Jarno WitoldStanowisko: profesor UŁ

Jednostka: Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

Pokój: 26

Telefon: +48 42 635 61 90

Konsultacje: wtorek 10.00-11.30 online / Teams

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Dzieje wojskowości polskiej w XX wieku
 • Historia najnowsza Polski po 1945 roku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1989–1994 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1993–1998 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister administracji
 • 1995–1999 – Uniwersytet Łódzki – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 1999 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – dr hab. Włodzimierz Kozłowski, prof. UŁ
 • 2012 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1999 – adiunkt w Katedrze Historii Polski Współczesnej UŁ (od 2011 Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r. UŁ)
 • od 2012 – profesor UŁ w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna II stopnia za działalność naukową (2002)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna II stopnia za działalność naukową (2004)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna III stopnia za działalność naukową (2005)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna III stopnia za działalność naukową (2007)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna II stopnia za działalność naukową (2012)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa II stopnia za działalność naukową (2012)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa II stopnia za działalność naukową (2014)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa II stopnia za działalność naukową (2015)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa II stopnia za działalność naukową (2016)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną (2016)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918­–1939, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2001, ss. 422.
 • Okręg Generalny Wojska Polskiego nr III Kielce w latach 1918–1921, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2003, ss. 229.
 • Strzelcy Kaniowscy w latach 1919–1939, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2004, ss. 380.
 • 1 Dywizja Strzelców Armii Generała Hallera w latach 1918–1919, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2006, ss. 195.
 • Garnizon łódzki Wojska Polskiego w latach 1918–1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 654 [współautor Konrad Czernielewski].
 • Terytorialne władze wojskowe w Polsce w latach 1945–1949. Organizacja i działalność okręgów wojskowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, ss. 639.
 • 13. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Wydawnictwo AJAKS, Warszawa 2012, ss. 282.
 • 10. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Wydawnictwo „Ajaks”. Taktyka i Strategia, Pruszków 2016, ss. 372 [współautor Włodzimierz Kozłowski].
 • Budownictwo wojskowe w Łodzi, red. Witold Jarno i Przemysław Waingertner, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2016, ss. 247 (więcej).

Artykuły

 • Władze garnizonowe w Łodzi w latach 1945–1949, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2013, nr 90, s. 189–212 (dostęp online).
 • Sieradz samorządowy 1990–2010, [w:] Sieradz. Dzieje miasta od 1939 roku, red. K. Lesiakowski, Łódź–Sieradz 2014, s. 321–346.
 • Samodzielne jednostki artylerii Wojska Polskiego w latach 1945–1949 – organizacja, dyslokacja, wyposażenie, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2014, T. 15, s. 257–283 (dostęp online).
 • Droga do porozumienia łódzkiego, [w:] Łódzki strajk studencki styczeń–luty 1981. Spojrzenie po latach, red. K. Lesiakowski, Łódź–Warszawa 2014, s. 213–233.
 • Zarys wojskowych dziejów Tomaszowa Mazowieckiego w latach II Rzeczypospolitej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, nr 2, s. 147–176 (dostęp online).
 • Zarys historii 18. Dywizji Piechoty w latach 1945–1950, „Studia Podlaskie” 2015, T. XXIII, s. 209–236.
 • X Brygada Artylerii w latach 1919–1921. Organizacja, uzbrojenie i działania bojowe, „Studia Artyleryjskie”, T.  6, red. M. Giętkowski, Toruń 2016, s. 21–44.
 • Zarys dziejów polskiego garnizonu wojskowego w Łodzi w XX i XXI w., [w:] Budownictwo wojskowe w Łodzi, red. W. Jarno i P. Waingertner, Łódź 2016, s. 31–56.
 • Koszary przy ul. Żeligowskiego 7/9, [w:] Budownictwo wojskowe w Łodzi, red. W. Jarno i P. Waingertner, Łódź 2016, s. 109–123.
 • Diecezjalne uroczystości milenijne w Inowłodzu w sierpniu 1966 roku, [w:] 1050-lecie Chrztu Polski w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym, red. A. Wróbel i A. Piasta, Piotrków Trybunalski–Tomaszów Mazowiecki 2016, s. 201–221.

 

Spis publikacji