Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

nowak tadeuszStanowisko: profesor UŁ

Jednostka: Katedra Historii Średniowiecznej

Pokój: 17

Telefon: +48 42 635 61 02

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Dzieje wojskowości w Polsce średniowiecznej
 • Średniowieczne osadnictwo
 • Struktura własności ziemskiej w Polsce Centralnej
 • Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce środkowej do końca XVI w.
 • Społeczeństwo szlacheckie w późnym średniowieczu

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1970–1975 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1984 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – doc. dr hab. Stanisław Marian Zajączkowski
 • 2003 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność – historia Polski średniowiecznej

Przebieg pracy zawodowej

 • 1975–1985 – asystent w Katedrze Historii Polski Średniowiecznej UŁ
 • 1985–1997 – adiunkt w Katedrze Historii Polski Średniowiecznej UŁ
 • 1997–2004 – starszy wykładowca w Katedrze Historii Polski Średniowiecznej UŁ
 • 2004–2006 – adiunkt w Katedrze Historii Polski Średniowiecznej UŁ
 • od 2006 – profesor UŁ w Katedrze Historii Polski Średniowiecznej UŁ
 • 2015–2020 – kierownik Katedry Historii Polski Średniowiecznej UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa II stopnia (1998)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna I stopnia (2004)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna II stopnia (2006)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa II stopnia (2007)
 • Nagroda im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za książkę pt. Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku. Redakcja „Studiów Źródłoznawczych” i Instytut Historii PAN (2017)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (od 1976)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Siedziby obronno-rezydencjonalne w powiecie kowalskim na Kujawach w XIII–XVIII wieku, Łódź 1991, ss. 214 [współautor].
 • Rodziny pabianickie Starego Miasta w XVII–XIX wieku (do 1870 r.), cz. 1, Łódź 1993, ss. 81 [współautor].
 • Zarys dziejów Dobronia i okolicznych miejscowości do 1939 roku (wchodzących w skład obecnej gminy Dobroń), Łask–Dobroń 2000, ss. 206 [współautor].
 • Własność ziemska w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły, Łódź 2003, ss. 609.
 • 650 lat Pabianic. Studia i szkice, Łódź 2005, ss. 424 [współautor].
 • Mieszczanie wieluńscy do początków XVI wieku. Biogramy, Łódź–Wieluń 2008, ss. 287 [współautor].
 • Wieluń. Monografia miasta, red. A. Szymczakowa, t. 1: Dzieje miasta do 1792 roku, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Łodzi, Urząd Miejski w Wieluniu, Łódź–Wieluń 2011, ss. 548 [współautor].
 • Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 254 [współautor] (więcej).
 • Duchowieństwo ziemi wieluńskiej w 2 połowie XV i początku XVI w. Studium prozopograficzne, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2017, ss. 178

Artykuły

 • Geneza krótkotrwałego przejścia dóbr inowłodzkich w posiadanie prywatne w końcu XIV wieku, „Rocznik Łódzki” 1979, t. XXV (XXVIII), s. 227–240.
 • W sprawie najazdu litewskiego na ziemię łęczycką w 1350 r., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1983, nr 14, s. 83–96.
 • Rozwiązania konstrukcyjne elementów obronnych obiektów ufortyfikowanych w Wielkopolsce, Kujawach, ziemiach dobrzyńskiej, łęczyckiej i sieradzkiej w XIV w., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1985, t. XXVIII, s. 19–69.
 • Brzeziny i okolice do schyłku XVI w., [w:] Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku, red. K. Badziak, Łódź–Brzeziny 1997, s. 41–74.
 • Dzieje miasta do końca XVI wieku, [w:] Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku. Suplement do monografii miasta, red. J. Szymczak, Łęczyca–Łódź 2003, s. 9–104 [współautor].
 • Ze studiów nad rozwojem osadnictwa w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 1 (3), s. 27–45.
 • Dzieje Ujazdu do końca Rzeczypospolitej Szlacheckiej, [w:] Z dziejów Ujazdu koło Tomaszowa Mazowieckiego. Rezydencje. Kościół. Miasteczko, red. L. Kajzer, Łódź–Ujazd 2005, s. 23–47.
 • Własność szlachecka w ziemi wieluńskiej na początku 2. połowy XV wieku, „Rocznik Łódzki” 2014, t. LXI, s. 69–76.
 • Nowe rodziny szlacheckie w ziemi wieluńskiej w 2 połowie XV w. i początkach XVI w. (uwagi i spostrzeżenia), „Rocznik Wieluński” 2015, t. 15, s. 73–87
 • Związki Jana Długosza i jego rodziny z Polską Centralną, [w:] Jan Długosz herbu Wieniawa (1415–1480). Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Wieluń 24 czerwca 2015 r., Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń 2016, s. 37–48.