Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Grabarczyk TadeuszStanowisko: profesor UŁ

JednostkaKatedra Historii Średniowiecznej

Pokój: 301

Telefon: +48 42 635 61 02

Konsultacje: wtorek 10.30-12.00 online / Teams

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Zainteresowania badawcze

 • Historia wojskowości do XVI wieku
 • Dzieje miast w średniowieczu
 • Przestępczość w średniowieczu

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1986–1991 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1999 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Jan Szymczak
 • 1999 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1 X 1991 – 30 IX 1999 – asystent w Zakładzie Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1 X 1999 – 30 IX 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1 X 2011 – 29 II 2016 – starszy wykładowca w Katedrze Historii Polski Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1 III 2016–31 X 2017 – adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego
 • od 1 XI 2017 – profesor nadzwyczajny UŁ w Katedrze Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego
 • od 1 X 2020 – kierownik Katedry Historii Polski Średniowiecznej UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda J.M. Rektora UŁ – indywidualna II stopnia (2000)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ – zespołowa I stopnia za podręcznik (2000)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ – zespołowa I stopnia (2004)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ – indywidualna II stopnia (2016)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki
 • Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2000, ss. 313.
 • Na gardle karanie. Kara śmierci w średniowiecznej Polsce, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 176 (więcej).
 • Mieszczanie wieluńscy do początków XVI wieku. Biogramy, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Łódź–Wieluń 2008, ss. 287 [współautor].
 • Uniejowskie strony. Karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej gminy Uniejów, red. J. Szymczak, Łódź–Uniejów 2008, ss. 168 [współautor].
 • Wieluń. Monografia miasta, red. A. Szymczakowa, t. 1: Dzieje miasta do 1792 roku, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Łodzi, Urząd Miejski w Wieluniu, Łódź–Wieluń 2011, ss. 548 [współautor].
 • Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Wydawnictwo „Blue Note”, Łódź 2015, ss. 305 (więcej).
 • Fakty i mity z historii Dankowa, red. W. Dudak. T. Grabarczyk, Arch-Tech, Lipie–Łódź 2015, ss. 94 (więcej).

Artykuły

 • Zbroj a zbraně v miniaturách pařížského zlomku latinského překladu Kroniky tzv. Dalimila, „Castellologia bohemica” 2006, t. 19, s. 257–280 [współautor].
 • Uzbrojenie mieszczan bardiowskich w świetle spisów z lat 1493, 1521 i 1536, „Archeologica Historica” 2007, t. 32, s. 465–475.
 • Armia króla Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” XI, t. 99, Wydanie specjalne: Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy, red. J. Rajman, Kraków 2011, s. 7–25 (dostęp online).
 • „Po racku, po husarsku, z przyprawą tatarską” – początki przemian wojskowości polskiej u schyłku XV w., [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty, Warszawa 2011, s. 117–128.
 • Firearms in the equipment of mercenary troops of the Kingdom of Poland in 1471–1500, „Fasciculi Archeologiae Historicae” 2012, t. 25, s. 53–58.
 • Oskar Halecki o bitwie warneńskiej 1444 r., [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. M. Dąbrowska, t. 1, Warszawa 2012, s. 94–103.
 • Falchion and its technology in Poland (14th-16th centuries), „Fasciculi Archaeologiae Historicae” 2013, t. 26, s. 51–61 [współautor].
 • Udział wojsk zaciężnych w obronie południowo-wschodnich kresów Królestwa Polskiego w latach 1499–1500, [w:] Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej, red. A. Olejko, J. Ślipiec, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski, Rzeszów 2014, s. 402–411.
 • Šlemy naemnikov v Pol'skom vojske vtoroj polovine XV v., [w:] Istoria voennogo kostiûma: ot drevnego mira do naših dnej, Sankt-Peterburg 2016, s. 82–100.
 • Wojska pieniężne w XV-wiecznej Polsce a powinność żołnierska, [w:] O powinnościach żołnierskich, t. 1: Na fundamencie historii i tradycji, red. A. Drzewiecki, Oświęcim 2016, s. 51–65.