Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

nowinowski slawomirStanowisko: profesor UŁ

JednostkaKatedra Historii Powszechnej Najnowszej

Pokój: 24

Telefon: +48 42 635 61 88

Konsultacje: wtorek 9.30-11.30 online / Teams

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania badawcze

 • Historia Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1989
 • Dyplomacja Polski i Czechosłowacji w latach 1918–1945
 • Historiografia polska XX wieku
 • Instytut Literacki w Paryżu

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1984–1990 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1999 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Andrzej M. Brzeziński
 • 2014 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • 1991–1999 – asystent w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • 1999–2016 – adiunkt w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • od 2016 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda Tygodnika „Polityka” za najlepszy książkowy debiut historyczny (1995)

Stypendia i granty

 • Funduszu Pomocy Niezależnej Kulturze i Nauce Polskiej (1993 i 1999)
 • Komitetu Badań Naukowych (1996)
 • Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2006)
 • Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich (2011)
 • Grant KBN Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie 1919–1925 (1996)
 • Grant NPRH Jerzy Giedroyc, historycy i świadkowie historii (2014–2017)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Prezydent Ignacy Mościcki, Warszawa 1994.
 • Konstatacje i nadzieje. Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie (1919–1925), Toruń 2005.
 • Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką. Studia i szkice w czterdziestą rocznicę „Zeszytów Historycznych”, pod red. S. M. Nowinowskiego i R. Stobieckiego, Łódź 2005.
 • Stosunki polsko-czechosłowackie 1932–1939 w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej, oprac. S. M. Nowinowski, Łódź 2006.
 • Tadeusz Wyrwa - partyzant z natury, Łódź 2007 [współautorzy: P. Spodenkiewicz i T. Toborek].
 • Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, pod red. S. M. Nowinowskiego, J. Pomorskiego i R. Stobieckiego, Łódź 2008.
 • Składkowski S. F., Pęk kluczy. Relacje i opowiadania, oprac. S. M. Nowinowski, Łomianki 2008.
 • Niezależność najwięcej kosztuje. Relacje działaczy opozycji demokratycznej w Łodzi w latach 1976–1980, oprac. L. Próchniak, S. M. Nowinowski, M. Filip, Łódź 2008.
 • Getto Łódzkie/Litzmannstadt Getto 1940–1944, pod red. J. Baranowskiego i S. M. Nowinowskiego, Łódź 2009.
 • Marzec '68 w Łodzi, pod red. S. M. Nowinowskiego, współpraca A. Czyżewski, M. Zapolska-Downar, P. Spodenkiewicz, M. Przybysz, G. Nawrot, Łódź 2010.
 • Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi, oprac. L. Próchniak, M. Przybysz, S. M. Nowinowski, M. Downar-Zapolska, A. Czyzewski, Łódź 2011

   (więcej).

 • Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2001–2010, red. A. Czyżewski, S. M. Nowinowski, R. Stobiecki, J. Żelazko, Łódź 2012 (więcej).
 • Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, Łódź 2013 

  (więcej).

 • Piotr Wandycz. Historyk – emigrant – intelektualista, red. M. Kornat, S. M. Nowinowski, R. Stobiecki, Bydgoszcz 2014 (więcej).
 • Łódź Ghetto / Litzmannstadt Ghetto 1940–1944, eds J. Baranowski, S. M. Nowinowski, Łódź 2014.

 • W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów zamieszczonych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, red. R. Stobiecki, S. M. Nowinowski, Łódź–Paryż 2015 (więcej).
 • W. Pobóg-Malinowski, W. Jędrzejewicz, Listy 1945–1962, oprac. S. M. Nowinowski, R. Stobiecki, Warszawa 2016 (więcej).
 • Wspominając ludzi „Kultury”, oprac. S. M. Nowinowski, Kraków–Paryż 2016.
 • Płk Józef Beck (1894–1944). Żołnierz, dyplomata, polityk, red. S. M. Nowinowski, Łódź 2017 (więcej).


 • Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. D. Jeziornego, S. M. Nowinowskiego, R. P. Żurawskiego vel Grajewskiego, Łódź 2017, ss. 764 (więcej).

Artykuły

 • Wacław Grzybowski – szkic do portretu dyplomaty, [w:] Pokolenie spełnionego obowiązku. Studia z dziejów Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie w XX wieku dedykowane Profesorowi Józefowi Garlińskiemu, red. J. Faryś, R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2004, s. 89–98.
 • Czeskie i słowackie echa śmierci Józefa Piłsudskiego, [w:] Historia i archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Księga dedykowana Księdzu doktorowi Romanowi Nirowi, red. J. Faryś, D. Rymar, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2004, s. 101–113.
 • Historia dyplomacji II Rzeczypospolitej na łamach „Zeszytów Historycznych”, [w:] Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką. Studia i szkice w czterdziestą rocznicę „Zeszytów Historycznych, red. S. M. Nowinowski, R. Stobiecki, Łódź 2005, s. 35–49.
 • Specyfika funkcjonowania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Związku Sowieckim (1936–1939), [w:] Z dziejów polskiej służby zagranicznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914–2005), red. J. Faryś,  Z. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2005, s. 121–139.
 • Stosunki polsko-czechosłowackie u progu II wojny światowej. Bilans otwarcia, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. I, red. P. Blažek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007, s. 12–17.
 • Andrzeja Feliksa Grabskiego żywoty równoległe, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, nr 1, s. 234–269.
 • Zakończenie działalności ambasady i konsulatów RP w Związku Sowieckim jesienią 1939 r., „Zeszyty Historyczne” 2008, nr 164, s. 3–60.
 • „To błoto nie nas brudzi, lecz ich samych”. Przyczynek do dziejów łódzkiej prasy w Marcu ’68, [w:] „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, red. R. Stobiecki, J. Walicki, Łódź 2010, s. 129–147.
 • Oskar Halecki na łamach „Wiadomości”, [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. M. Dąbrowska, t. 1, Warszawa 2012, s. 165–183.
 • Historycy czy architekci politycznej wyobraźni?, [w:] Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2001–2010, red. A. Czyżewski, S. M. Nowinowski, R. Stobiecki, J. Żelazko, Łódź 2012, s. 35–51.

 

Spis publikacji