Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

bralewski slawomirStanowisko: profesor UŁ

JednostkaKatedra Historii Bizancjum

Pokój: 16

Telefon: +48 42 635 61 82

Konsultacje: urlop naukowy

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

  • Relacje między państwem a Kościołem w późnym cesarstwie rzymskim i wczesnym Bizancjum IV–VI wiek (ze szczególnym uwzględnieniem polityki Konstantyna Wielkiego oraz przekazu historiografii kościelnej)
  • Recepcja papiestwa na Wschodzie

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

  • 1981–1986 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
  • 29 VI 1995 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, promotor – prof. dr hab. Waldemar Ceran
  • 22 XI 2007 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

  • 1985–1995 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej (następnie Zakład Historii Bizancjum) UŁ
  • 1995–2007 – adiunkt w Zakładzie Historii Bizancjum (następnie Katedrze Historii Bizancjum) UŁ
  • od 2007 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Nagrody naukowe

  • dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem (1986)
  • nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, III stopnia (1989)
  • nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, II stopnia (1998)
  • Złota Odznaka UŁ (2006)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

  • od 1996 – członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (polski komitet narodowy Association Internationale des Études Byzantines)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

  • Imperatorzy późnego Cesarstwa Rzymskiego wobec zgromadzeń biskupów, Łódź 1997, ss. 197 [Byzantina Lodziensia I].
  • Konstantyn Wielki, Kraków 2001, ss. 71.
  • Obraz papiestwa w historiografii wczesnego Bizancjum, Łódź 2006, ss. 334 [Byzantina Lodziensia X].

Artykuły

  • Historiografia pro- i antykonstantyńska w „Bibliotece” Focjusza, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 3, 2001, s. 31–40.
  • Uwagi na temat antyheretyckiego ustawodawstwa cesarza Konstantyna Wielkiego, „Przegląd Nauk Historycznych” R. I, 2002, nr 1, s. 7–20.
  • Cesarska egzekucja uchwał zgromadzeń biskupów w późnym Imperium Romanum, „Przegląd Historyczny” 93, 2002, z. 3, s. 1–17.
  • Kanony kościelne w sporze między Wschodem a Zachodem na tle schizmy antiocheńskiej w IV wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80, 2005, s. 27–43.
  • Rozbieżności w ocenie Jana Chryzostoma w relacjach Sokratesa i Hermiasza Sozomena, [w:] Cesarstwo Bizantyńskie, Dzieje – Religia – Kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, pod red. P. Krupczyńskiego i M. J. Leszki, Łódź–Łask 2006, s. 9–24.
  • Euzebiusz z Cezarei wobec aspiracji biskupów Rzymu do prymatu, „Przegląd Nauk Historycznych” 2007, R. VI, nr 1, s. 47–68.
  • Memorabilia w Historiach kościelnych Sokratesa i Sozomena – kilka uwag, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 2, s. 5–20.
  • Kościół bizantyński przed podbojem arabskim. Historyczno-teologiczne aspekty podziałów w Kościołach wschodnich, [w:] Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI–VIII wiek, pod red. P. Filipczaka i T. Wolińskiej, Warszawa 2015.
  • Konwersja Konstantyna Wielkiego na chrześcijaństwo w świetle jego własnego świadectwa – kilka uwag, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 2, s. 45–79.
  • La connaissance de la loi ecclesiastique chez Socrate de Constantinople en confrontation avec l‘oeuvre de Hermias Sozomene, „Studia Ceranea” 2016, t. 6, s. 243–256.

Spis publikacji