Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

kowalczyk rafalStanowisko: profesor UŁ

Jednostka: Katedra Historii Polski XIX wieku

Pokój: 46

Telefon: +48 42 635 61 99

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • okres wojen napoleońskich
 • emigracja polska we Francji w XIX stuleciu
 • historia gospodarcza świata od czasów nowożytnych do współczesności
 • globalizacja
 • historia Chin, Indii, Kaukazu i Ukrainy
 • aktualna sytuacja międzynarodowa, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów na Ukrainie i Bliskim Wschodzie

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1994–1999 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 12 VI 2003 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Wiesław Puś
 • 31 V 2012 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii; specjalność – historia gospodarcza, wojskowość

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1 X 2003 – adiunkt w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • od 1 X 2012 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ

Nagrody naukowe

 • Nominacja do Nagrody na najlepszą książkę naukową roku 2007 w dziale książek historycznych Akademia 2007 za książkę pt. Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w Rosji w 1812 r. (2007)
 • Nagrody J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I–III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej (2006, 2008, 2012, 2015)

Stypendia

 • Fundusz stypendialny im. Dr Marii Zdziarskiej-Zalewskiej – Paryż (2009)
 • Stypendium Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich – Paryż (2009)
 • Stypendium Fundacji Lanckorońskich – Wiedeń (2015)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

Działalność redakcyjna

Udział w radach redakcyjnych czasopism:

 • „Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи, НАУКОВИЙ ЭБIPНИK” (Луцьк)
 • „YKPAÏHA TA ПOЛЩA. НАУКОВИЙ ЭБIPНИK: mминуле, сьогодення, перспективи” (Луцьк)
 • „Ucraina magna” (Київ)
 • „Славістична збірка” (Київ)
 • „Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz” (Київ)
 • „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” (Łódź)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w Rosji w 1812 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 496.
 • Małojarosławiec 1812, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008, ss. 232.
 • Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego 1807–1812, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 390.
 • Rozwój przemysłu ciężkiego w Królestwie Polskim w latach 1877–1914, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2013, ss. 230 (więcej).
 • Znani i nieznani oficerowie i generałowie wojny 1812 roku w Rosji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 327 (więcej).
 • Zapomniana bitwa Napoleona. Krasne 14–21 listopada 1812, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2015, ss. 456.
 • Majdan. Drugie narodziny narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 304 [współautorzy: Swietłana Grela-Krawczenko, Przemysław Waingentner] (więcej).
 • Interdyscyplinarne humanistyczno-społeczne studia doktoranckie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 120 [współautorzy: Piotr Cap, Marek Gensler, Krystyna Kujawińska-Courtney].
 • Odwrót Wielkiej Armii Napoleona z Rosji w roku 1812, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 184 (więcej).
 • Rozwój górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1877–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 150.

Artykuły

 • Rozwój przemysłu wydobywczego w Królestwie Polskim w latach 1870–1914, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2007, nr 3–4, s. 315–342.
 • Gospodarcze aspekty rozwoju kolejnictwa w Królestwie Polskim do 1914 r., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2009, R. 54, nr 1, s. 37–62.
 • „Polityka solna” w Księstwie Warszawskim w latach 1807–1815, „Przegląd Historyczny” 2009, t. 100, z. 4, s. 761–780 (dostęp online).
 • Rozwój hutnictwa w Królestwie Polskim w latach 1877–1914, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2009, nr 3–4, s. 427–448.
 • Rozwój przemysłu chemicznego w Królestwie Polskim do 1914 roku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2010, nr 3–4, s. 185–216.
 • Истоки процесса глобализации капиталистической экономики развивающихся стран перед первой мировой войной, [in:] ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, Київ 2013, s. 574–586.
 • Роль журналиста в подаче информации в постоянно изменяющейся геополитической ситуации, [in:] СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНТЕРКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ, НАУКОВИЙ ЭБIPНИK, Київ 2014, s. 102–128.
 • Україна – yтpaчeний шанс на пеpeмoгy Наполеона 1812 рокy, "Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія: Історичнi науки" 2014, no 7(284), s. 122–129.
 • Смоленск 1812 года – Ворота Москвы, "Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія: Історичнi науки" 2015, no 5 (306), s. 115–122.
 • Почему Мишеле Ней стал маршалом Франции,"исторический архив, Науковий вісник" [Миколаїв] 2016, Выпуск 16.
 • Наполеон и Украина в 1812 г. Почему Наполеон недооценивал роль Украины в войне с Россией царя Александра I?, "Чoрноморський лimoпис, Науковий вісник", [Миколаїв] 2016, Выпуск 16.
 • Україна до і після Кримської війни, "наш Крим, Науковий вісник" [Київ] 2016, Выпуск 2.

 

Spis publikacji