Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Waingertner PrzemyslawStanowisko: profesor

Jednostka: Katedra Historii Polski Najnowszej

Pokój: 06 (dziekanat), 302

Telefon: +48 42 635 61 80/95

Konsultacje: wtorek 10.00-12.00 online / Teams

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Polska myśl polityczna XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem obozu piłsudczykowskiego
 • Życie polityczne Drugiej Rzeczypospolitej
 • Polski czyn zbrojny w I i II wojnie światowej
 • Historia Łodzi i regionu

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1988–1992 – Uniwersytet Łódzki – studia (indywidualny tok); magister historii
 • 27 XI 1997 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Paweł Samuś
 • 25 X 2007 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność – historia najnowsza Polski
 • 28 XI 2019 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1992–1997 – asystent w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 1998–2007 – adiunkt w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ
 • od 2007 – profesor nadzwyczajny UŁ
 • od 2011 – kierownik Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich UŁ
 • od 1 X 2016 – kierownik Katedry Historii Polski Najnowszej UŁ
 • od 1 XII 2019 – profesor 

Nagrody

 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w latach: 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2010, 2015, 2016

 Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki
 • Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Łodzi

  

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Wolnomularstwo Drugiej Rzeczypospolitej w oczach współczesnych, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 1999, ss. 116.
 • „Naprawa” 1926–1939. Z dziejów obozu pomajowego, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1999, ss. 272.
 • Widziane z prowincji, Wydawnictwo Polgraf, Zduńska Wola 2001, ss. 92 [współautor: J. Parada, R. Witkowski].
 • Żelazna Karpacka. II Brygada Legionów Polskich w fotografii, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2003, ss. 277.
 • Z powstańczej Warszawy do stalagu. Ze wspomnień Ryszarda Sługockiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 242.
 • Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2006, ss. 270 [współautorstwo z M. Brodą i J. Kurczak].
 • Ruch zetowy w Drugiej Rzeczypospolitej. Studium myśli politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, ss. 509.
 • Prezydenci miasta Łodzi 1841–2007, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2008, ss. 99  [współautor: J. Podolska]
 • Historie znad Łódki czyli 47 opowieści z dziejów Ziemi Obiecanej, Agencja Grafservice, Łódź 2009, ss. 296.
 • Kostiuchnówka 1916. Największa polska bitwa I wojny światowej, Agencja Grafservice, Łódź 2011, ss. 139.
 • Na szlaku bojowym z I Brygadą Legionów Polskich: pamiętnik Wilhelma Wilczyńskiego, Instytut Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2012, ss. 274.
 • Włodarze województwa łódzkiego, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2014, ss. 134 (więcej).
 • Ostatni lodzermensch. Robert Geyer (1888−1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 187 (więcej).
 • Majdan. Drugie narodziny narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 303 [współautor: S. Grela-Krawczenko, R. Kowalczyk] (więcej).

Artykuły

 • Syndykalizm polski w I połowie XX wieku. Postulaty badawcze, [w:] Między Wschodem i Zachodem. Studia z dziejów polskiego ruchu i myśli socjalistycznej, pod red. A. F. Grabskiego i P. Samusia, Łódź 1995, s. 149−160.
 • Stereotypy wolnomularstwa w Polsce międzywojennej na tle mitów masońskich, [w:] Historia, mity, interpretacje, pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1996, s. 195−208.
 • Z koncepcji społeczno-politycznych obozu pomajowego. „Naprawa” wobec kwestii mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Centrum i regiony narodowościowe w Europie od XVIII do XX wieku, pod red. E. Wiśniewskiego, Łódź 1998, s. 57–66.
 • Dekompozycja środowiska „Naprawy” (1935–1937), „Zeszyty Historyczne” Instytutu Literackiego w Paryżu, 1999, z. 128, s. 19–37.
 • Dekada buntu czyli o NZS-ie lat osiemdziesiątych, „Zeszyty Historyczne” Instytutu Literackiego w Paryżu, 2000, z. 133, s. 3–16.
 • Związek Sowiecki w refleksji Włodzimierza Bączkowskiego, „Niepodległość”, [Warszawa] 2003/2004, t. LIII–LIV [XXXIII–XXXIV po wznowieniu], s. 324–331.
 • „Czerwona Rosja” w oczach Józefa Piłsudskiego. Z polskich interpretacji rosyjskiego komunizmu, „Zeszyty Historyczne” Instytutu Literackiego w Paryżu, 2005, z. 154, s. 209–218.
 • Rosyjskie korzenie bolszewizmu w refleksji Jana Kucharzewskiego, „Niepodległość”, [Warszawa] 2006, t. LVI [XXXVI po wznowieniu], s. 146–155.
 • Kontynuacja czy przeciwieństwo? Rosja a Związek Sowiecki w publicystyce politycznej Romana Dmowskiego i Józefa Mackiewicza [Tiagłost czi protiborstwo? Rosija i Radjanskij Sojuz u politicznij publicistici Romana Dmowskogo i Józefa Mackiewicza], „Masowa komunikacija: istorija, sogodiennja, pierspiektiwi. Naukowo-prakticznij żurnał” [Ukraina], 2014, nr 5–6 (5), s. 104–113.
 • Jerzego Giedroycia idea ULB – geneza, założenia, próby realizacji. Zarys problematyki, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, 2015, t. XV, s. 143–159 (dostęp online).