Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

sikorska kowalska martaStanowisko: profesor UŁ

JednostkaKatedra Historii Polski XIX wieku

Pokój: 311

Telefon: +48 42 635 61 81

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania badawcze

 • Zainteresowania badawcze
 • Historia społeczna XIX i XX wieku
 • Historia kobiet
 • Historia regionalna
 • Historia socjalizmu polskiego – biografia Zygmunta Herynga

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1990–1995 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1995–2000 – Uniwersytet Łódzki – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 2000 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Stefan Pytlas
 • 2012  – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • od 2000 – adiunkt w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2001, ss. 224.
 • Heryng Z., Socjalizm przed pół wiekiem (1875–1880) w Rosji i w Polsce. Przeżycia i rozważania, wprow. i oprac. M. Sikorska-Kowalska, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2007, ss. 149.
 • Zygmunt Heryng (1854–1931). Biografia lewicowego intelektualisty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 370 (więcej).

 • „Wolność, czy zbrodnia?”. Rewolucja 1905–1907 roku w Łodzi na łamach gazety „Rozwój”, wybór i oprac. M. Sikorska-Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 350 (więcej).
 • Czego chce współczesna kobieta? Problematyka kobieca na łamach polskiej prasy w Łodzi przełomu XIX i XX wieku, wybór i oprac. M. Sikorska-Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 320 (więcej).
 • Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio, oprac. J. Kolbuszewska, M. Sikorska-Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 233 (więcej).
 • Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 121 [współautor: K. Śmiechowski, K. Fukumoto] (więcej).

 • J. Hłasko, Wspomnienia, oprac. M. Sikorska-Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 137 (więcej).

Artykuły

 • Polskie „Marianny”. Udział kobiet w rewolucji 1905–1907 roku w świetle wydarzeń w Łodzi, [w:] Rewolucja 1905–1907 w Królestwie Polskim i w Rosji, red. M. Przeniosło i S. Wiech, Kielce 2005, s. 129–153.
 • Żydowskie organizacje kobiece w Warszawie i Łodzi na początku XX wieku, [w:] Działaczki społeczne, feministki obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008, s. 447–456.
 • Tradycje polskiego socjalizmu w historiografii po 1945 r., [w:] Historia. Mentalność. Tożsamość. Pamięć społeczna Ukraińców i Polaków w okresie kształtowania się świadomości narodowej (wiek XIX i pierwsza połowa XX), red. L. Zaszkilniak, J. Pisulińska, P. Sierżęga, Lwów 2011, s. 330–343.
 • Czy Łódź w XIX wieku była miastem kobiet?, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2013, t. IX, red. J. Kita, s. 19–27 (dostęp online).
 • Uczniowie Czernyszewskiego i Ławrowa. Recepcja rosyjskiej myśli narodnickiej wśród polskich socjalistów, [w:] Historia – Mentalność – Tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku, red. E. Koko, M. Nowak, L. Zaszkilniak, Gdańsk 2013, s. 450–463.
 • Nieobecność kobiet w historii na przykładzie wybranych syntez dziejów Polski drugiej połowy XIX w. i poczatku wieku XX, [w:] Łódź, Polska, i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach do nauczania historii, red. Z. Anusik, M. Karkocha, J. Kita, E. Wiśniewski, Łódź 2013, s. 97–107.
 • Problematyka kobieca na łamach „Gońca Łódzkiego”, „Kuriera Łódzkiego” oraz „Nowego Kuriera Łódzkiego”, „Rocznik Łódzki” 2014, t. 62, s. 13–27 (dostęp online).
 • Aims and forms of polish feminists activity in „Ster” and „Nowe Słowo” during the 1st World War, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2014, t. XIII, s. 61–70 (dostęp online).
 • Aleksandra Piłsudska – feministka w cieniu wielkiego męża, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy”, t. II, red. J. Kita, M. Sikorska-Kowalska, Łódź–Olsztyn 2014, s. 73–86.
 • Prasa Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku jako źródło badań nad historią ruchu emancypacji kobiet, [w:] Rzeczywistość i zapis. Problemy badań tekstów w naukach społecznych i humanistycznych, red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Męcfal, Łódź 2016, s. 165–179.

 

 Spis publikacji