Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

olejnik leszekStanowisko: profesor UŁ

JednostkaKatedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

Pokój: 310

Telefon: +48 42 635 61 89

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Problematyka narodowościowa w Polsce po II wojnie światowej
 • Dzieje prasy i dziennikarstwa łódzkiego
 • Najnowsze dzieje Polski środkowej
 • Polityka zagraniczna Polski po 1945 roku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1974 – ukończenie LO im. Marii Konopnickiej w Poddębicach
 • 1974–1978 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1986 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor: doc. dr hab. Stefan Wojtkowiak
 • 2003 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii; specjalność: historia Polski po II wojnie światowej

Przebieg pracy zawodowej

 • 1978–1979 – asystent-stażysta w Zakładzie Historii Politycznej Najnowszej Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych UŁ
 • 1979–1980 – asystent w Zakładzie Historii Politycznej Najnowszej Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych UŁ
 • 1980–1986 – starszy asystent w Zakładzie Historii Politycznej Najnowszej Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych UŁ
 • 1986–1992 – adiunkt w Zakładzie Historii Politycznej Najnowszej Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych UŁ
 • 1992–1999 – adiunkt w Katedrze Historii Polski Współczesnej UŁ
 • 1999–2004 – starszy wykładowca w Katedrze Historii Polski Współczesnej UŁ
 • od 24 II 2004 – adiunkt ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 • od 15 IX 2006 – profesor UŁ
 • 1 XI 2014–30 IX 2020 – kierownik Katedry Historii Polski i Świata po 1945 r. UŁ

Wypromowani magistrowie i doktorzy

 • 2 doktorów
 • 66 magistrów

Nagrody naukowe

 • Nagroda III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie im. A. Zawadzkiego za pracę doktorską (1987)
 • Nagrody zespołowe I stopnia Rektora UŁ (1992, 2011)
 • Nagrody zespołowe II stopnia Rektora UŁ (1998, 2010, 2016)
 • Zespołowa nagroda naukowa Prezydenta Łodzi (2001)
 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora UŁ (2004)
 • Nagroda Historyczna „Polityki” za 2003 r. w kategorii prac naukowych i popularnonaukowych (2005)
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UŁ (2007)
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UŁ (2010)
 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa za szczególne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk humanistycznych (2015)

Odznaczenia

 • Złota Odznaka UŁ (1999)
 • Medal „UŁ w służbie społeczeństwu i nauki” (2006)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012)
 • Medal Złoty „Za długoletnią służbę” (2015)

Stypendia i granty

 • udział w programie badawczym Solidarność podziemna 1981–1989 (koordynator: prof. Andrzej Friszke)
 • udział w programie badawczym Niemcy i Żydzi w Łodzi po II wojnie światowej (koordynator: prof. Andrzej Lech)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

Działalność redakcyjna

 • członek Rady Naukowej „Zeszytów Wiejskich”

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Grand Hotel w Łodzi 1888–1988, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1988, ss. 119 [współautorzy: Kazimierz Badziak i Bolesław Pełka].
 • Polityka narodowościowa Polski w latach 1944–1960, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, ss. 640.
 • Zdrajcy Narodu? Losy volksdeutschów w Polsce po II wojnie światowej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, ss. 276.
 • Gmina Zadzim 19192009, Urząd Gminy w Zadzimiu, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź 2010, ss. 401 [współautorzy: Albin Głowacki, Krzysztof Lesiakowski i Maria Nartonowicz-Kot].

Artykuły

 • Łódzkie środowisko dziennikarskie w latach 1945–1949, „Rocznik Łódzki” 1987, t. XXXVII.
 • Z dziejów prasy żydowskiej w Łodzi w latach 1904–1918, [w:] Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy, red. Wiesław Puś i Stanisław Liszewski, Łódź 1991 [przedruk  w języku angielskim w: Polin. A journal of Polish-Jewish Studies, Oxford 1991, vol. 6].
 • Reforma podziału administracyjnego Polski w 1975 r. (z szerszym uwzględnieniem regionu łódzkiego), „Rocznik Łódzki” 1995, t. XLII.
 • Środowisko dziennikarskie w Łodzi (1918–1939). Problemy koegzystencji trzech grup narodowościowych, [w:] Polacy – Niemcy – Żydzi w Łodzi w XIX–XX wieku. Sąsiedzi dalecy i bliscy. Pod red. Pawła Samusia, Łódź 1997 [wersja niemiecka w: Polen, Deutsche und Juden in Lodz 1820–1939. Eine schwierige Nachbarschaft, hrsg. von Jürgen Hensel, Osnabrück 1999].
 • Polityka państwa polskiego wobec Rosjan po II wojnie światowej, „Sprawy Narodowościowe – Seria Nowa”, t. VI (1997), z. 2 (11), wyd. Poznań 1998.
 • Konstantynów Łódzki. Dzieje miasta, red. Maria Nartonowicz-Kot, Łódź 2006 [dwa obszerne fragmenty: Konstantynów Łódzki w latach 1945–1989 oraz Konstantynów Łódzki po 1989 roku].
 • Podziemne struktury NSZZ „Solidarność” w regionie Ziemia Łódzka w latach 1981–1989, [w:] Solidarność podziemna, red. Andrzej Friszke, Warszawa 2006.
 • Głowno. Dzieje miasta, red. Maria Nartonowicz-Kot, Łódź 2010 [dwa obszerne fragmenty: Głowno w latach 1945–1989 oraz Głowno po 1989 r.].
 • Czesi i Słowacy. Stowarzyszenia Czechów i Słowaków w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, pod red. Stefana Dudry i Bernardetty Nitschke, Kraków 2013.
 • Sieradz. Dzieje miasta od 1939 roku, pod red. Krzysztofa Lesiakowskiego, Łódź–Sieradz 2014 [sześć obszernych rozdziałów].
 • Prasa podziemna stanu wojennego w Łodzi (1981–1983). Wybrane problemy, „Rocznik Łódzki” 2016, T. LXV (dostęp online).

 

Spis publikacji