Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

wozniak krzysztofStanowisko: profesor UŁ

Jednostka: Katedra Historii Polski XIX wieku

Pokój: 311

Telefon: +48 42 635 61 81

Konsultacje: poniedziałek 12.00-13.30 online / Teams

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Udział ludności niemieckiej w przemianach społecznych i gospodarczych Królestwa Polskiego w XIX i XX wieku
 • Procesy modernizacyjne w Królestwie Polskim w XIX wieku
 • Dzieje Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce środkowej
 • Historia wielokulturowej Łodzi
 • Dzieje Litzmannstadt Getto

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1973–1977 –  Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1975–1980 –  Uniwersytet Łódzki – studia; etnografia (absolutorium)
 • 1990 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Józef Śmiałowski
 • 2014 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • 1976–1982 – asystent w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
 • 1982–1990 – asystent w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • 1991–2003 – adiunkt w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • 2002–2003 – wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • 2004–2014 – starszy wykładowca w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej (od 2009 r. Katedra Historii Polski XIX wieku)
 • 2014–2017 – adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku
 • od 2017 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Polski XIX wieku

Wypromowani magistrowie

 • 36 magistrów (w tym nagroda „Mazowieckiej Akademii Książki” za opublikowaną pracę P. Oleńczaka, Napoleońskie dziedzictwo na Mazowszu, Warszawa 2008)

Nagrody naukowe

 • Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne: 1989, 1991
 • Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe: 1992, 1998, 2001, 2003, 2015
 • Nagroda „Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa 

  Piłsudskiego w Łodzi” za rok 2016, w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi, za pracę Rajmund Rembieliński. Wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej. Raporty z lat 1824–1830

Stypendia naukowe

 • Goethe-Institut, Berlin (1997)
 • Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg an der Lahn (2000)
 • Universität Konstanz (2001)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (od 1978)
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział Łódzki (od 1982)
 • Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen e.V., Herne (od 1998)
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (od 1968) 

Działalność redakcyjna

 • Redaktor tematyczny (historia) w roczniku „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”
 • Redaktor naczelny rocznika „Aleksandrów Wczoraj i Dziś”
 • Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Tygiel Kultury”

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź 1998, ss. 132; wyd. II popr. i uzup. Warszawa–Łódź 1999, ss. 138.
 • Materiały do dziejów przemysłu w Królestwie Polskim. Raporty prezesów Komisji Województwa Kaliskiego z lat 1823–1830, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, ss. 135 + tabele (z K. Badziakiem).
 • Przeszłość – przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie, praca zbiorowa pod red. ks. B. Milerskiego i K. Woźniaka, Wydawnictwo Ewangelickie św. Mateusza, Łódź 1998, ss. 278 (współautor i współredaktor).
 • Supraśl. Zarys dziejów, Wydawnictwo Benkowski, Supraśl 2000, ss. 115.
 • Pod jednym dachem. Niemcy i ich polscy i żydowscy sąsiedzi w Łodzi w XIX i XX wieku = Unter einem Dach. Deutsche und ihre polnischen und jűdischen Nachbarn in Lodz im 19. und 20. Jahrhundert, red. K. Radziszewska, K. Woźniak, Wydawnictwo Literatura,Łódź 2000, ss. 222 (współautor i współredaktor).
 • H. A. Geyer, Z mojego życia. Wspomnienia z lat 1855–1914 = Aus meinem Leben. Erinnerungen aus den Jahren 1855–1914, oprac., tłum. i wstęp K. P. Woźniaka z komentarzem językoznawczym J. Riecke, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2002, ss. 206.
 • O. Singer, „Im Eilschritt durch den Gettotag…”. Reportagen und Essays aus dem Getto Lodz, hrsg. von S. Feuchert, E. Leibfried, J. Riecke sowie J. Baranowski, K. Radziszewska, K. Woźniak, philo Verlag, Berlin–Wien 2002, ss. 277 (współredaktor).
 • Łódzcy luteranie. Społeczność i jej organizacja, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź 2002, ss. 254 (z B. Kopczyńską-Jaworską).
 • Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70. XVIII w. do 1866 r. Proces i jego interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 388 (więcej).
 • Szlachetne zdrowie… Dzieje opieki zdrowotnej w Brzezinach, Pelion, Łódź 2014, ss. 111.
 • Rajmund Rembieliński. Wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej. Raporty z lat 1824–1830, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 518 (więcej).

Artykuły

 • Między robotnikiem a fabrykantem. Społeczność łódzkich majstrów włókienniczych (od lat 80. XIX w. do 1939 r.), „Studia Polonica Historiae Urbanae”, t. 3, Toruń 1998, s. 251–265.
 • Die Industriestadt Lodz. Der Streit um ihre Entstehung zwischen polnischen, deutschen und jüdischen Autoren, [in:] Polen, Deutsche und Juden in Lodz 1820–1939. Eine schwierige Nachbarschaft, hrsg. von J. Hensel, Osnabrück 1999, s. 67–85.
 • Forschungsstand und Forschungsdesiderata zur Geschichte der Deutschen in Zentralpolen, „Nordostarchiv. Zeitschrift fűr Regionalgeschichte N. F.“, Bd IX, 2000, s. 413–428.
 • Wirtschaftsbeziehungen in der Textilindustrie zwischen der Lodzer Industrieregion zu Sachsen und zu Rheinland im 19. und 20. Jahrhundert, [in:] Geschichte braucht Stoff – Stoffe machen Geschichte. Historische, quellenkundliche und archivische Aspekte von Stoffmusterbüchern,  Redaktion: H-Ch. Herrmann und A. Wenz-Haubfleisch, Halle/Saale 2001, s. 34–53.
 • O pewnych skutkach „efektu demonstracji”. Zachodnioeuropejskie podróże polskich pionierów uprzemysłowienia w latach 1769–1830, [w:] Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania, red. W. Olszewski i V. Wasilewska, Toruń–Wrocław 2012, s. 43–59.
 • Burżuazja łódzka, polska, europejska w XIX wieku. Podobieństwa i różnice, [w:] Imperium rodziny Poznańskich – przywrócone dziedzictwo czasu i miejsca, red. M. Jakóbczyk, K. Kuropatwa-Pik, C. Pawlak, Łódź 2012, s. 47–65.
 • Nieśmiertelny „Lodzermensch” i inne figury, „Rocznik Łódzki”, t. 61, 2014, s. 203–218 (dostęp online).
 • Betrayed twice. German community of the Kingdom of Poland in the times of the Great War, [w:] Great War. Insights and Perspectives, red. E. K. Dzikowska, A. Handley, P. Zawilski, Frankfurt am Main 2016, s. 201–216.
 • O łódzkich protestantach w XIX w. – polemicznie, „Kwartalnik Historyczny”, t. CXXIII, 2016, nr 4, s. 797–816 (dostęp online).
 • Miasto w nocy – noc w muzeum: między spontanicznością a tradycją. Rekonesans badawczy, „Journal of Urban Ethnology”, vol. 14, 2016, s. 113–129 (dostęp online).

 

Spis publikacji