Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

lesiakowski krzysztofStanowisko: profesor UŁ

Jednostka: Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

Pokój: 310

Telefon: +48 42 635 61 89

Konsultacje: poniedziałek 13.30-15.00 online / Teams

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Zainteresowania badawcze

 • Biografistyka polska XX wieku
 • Relacje władzy i społeczeństwa w Polsce 1944–1989
 • Działalność aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989
 • Polityka PRL wobec młodzieży
 • Powojenne dzieje Łodzi i regionu

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1984–1989 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1997 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor: prof. dr hab. Stefan Banasiak
 • 23 IV 2009 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii; specjalność – historia Polski po 1945 roku

Przebieg pracy zawodowej

 • 1989 – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 2 w Bełchatowie
 • 1989–1997 – asystent-stażysta i asystent w Katedrze Historii Polski Współczesnej UŁ
 • 1997–2009 – adiunkt w Katedrze Historii Polski Współczesnej UŁ
 • 2000–2006 – naczelnik w Instytucie Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi
 • od V 2009 – profesor UŁ w Katedrze Historii Polski Współczesnej UŁ (obecnie Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r.)
 • od 1 X 2020 – kierownik Katedry Historii Polski i Świata po 1945 r. UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda J.M. Rektora UŁ, indywidualna II stopnia za książkę pt. Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna (1998)
 • Indywidualna Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Łodzi za książkę pt. Strajki robotnicze w Łodzi 1945–1976, Łódź 2008 (2009)
 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna II stopnia za książkę pt. Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (1948–1955). Powstanie, działalność, likwidacja, Łódź 2008 (2009)
 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia za książkę pt. Głowno. Dzieje miasta, pod red. M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2010 (2011)
 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa za szczególne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk humanistycznych za książkę pt. Sieradz. Dzieje miasta, t. I–III, Łódź–Sieradz 2014 (2015)
 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za książkę pt. Łódzki strajk studencki styczeń–luty 1981. Spojrzenie po latach, Łódź–Warszawa 2014 (2016)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (członek Zarządu Oddziału od 2008 r.)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998, ss. 477.
 • Opozycja i opór społeczny w Łodzi 1956–1981, Warszawa 2003, ss. 165 [redakcja].
 • Jarocin w obiektywie bezpieki, Warszawa 2004, ss. 201 [współautorzy P. Perzyna i T. Toborek].
 • Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (1948–1955). Powstanie, działalność, likwidacja, Łódź 2008, t. 1, ss. 422; t. 2, ss. 402.
 • Strajki robotnicze w Łodzi 1945–1976, Łódź 2008, ss. 376.
 • Gmina Zadzim 1919–2009, Łódź 2010, ss. 401 [współautorzy A. Głowacki, M. Nartonowicz-Kot, L. Olejnik].
 • Niepokorni w MPK. Strajki łódzkiej komunikacji miejskiej 1946–1957–1980, Łódź 2011, ss. 233 [współautor P. Ossowski].
 • Strajk studencki w Łodzi styczeń–luty 1981 r. Okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia, ŁódźWarszawa 2016, ss. 425 [współautorzy K. Banaś i M. Gawryszczak] (więcej).
 • Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1947, Łódź 2017, ss. 224 (więcej).

Artykuły

 • Halina Kłąb – „Jacek II” (1923–2002), „Rocznik Łódzki" 2004, T. LI, s. 131–144.
 • Łódź, [w:] Oblicza Marca 1968 r., pod red. K. Rokickiego i S. Stępnia, Warszawa 2004, s. 165–185.
 • Laicyzacja młodzieży w brygadach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce", „Dzieje Najnowsze" 2006, nr 2, s. 55–80.
 • „Partyzanci" wobec dziejów Polski w czasie II wojny światowej, [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, pod red. S. M. Nowinowskiego, J. Pomorskiego, R. Stobieckiego, Łódź 2008, s. 201–228.
 • Obchody Święta Niepodległości jako forma aktywności opozycji politycznej w Łodzi w latach 1978–1988, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 2, s. 111–137 (dostęp online).
 • Wybory czerwcowe 1989 r. – spojrzenie po 20 latach, „Rocznik Łódzki” 2010, T. LVII, s. 137–162 (dostęp online).
 • Zanim powstała Solidarność. Strajki w MPK w Łodzi 1946, 1957, 1980, [w:] Czas przełomu. Solidarność 1980–1981, pod red. W. Polaka, P. Ruchlewskiego, V. Kmiecik, J. Kufla, Gdańsk 2010, s. 405–424 + 926–928 [przypisy].
 • „Posłanie I Zjazdu Delegatów NSZZ «Solidarność» do ludzi pracy Europy Wschodniej” z września 1981 r. – okoliczności przyjęcia, reakcja w Polsce i krajach socjalistycznych, historyczne znaczenie, [w:] Ku wolności... Czynniki wewnętrzne i międzynarodowe powstania niepodległych państw w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, pod red. E. Wiśniewskiego, Łódź 2012, s. 262–282.
 • Hitlerowskie plany przebudowy Sieradza, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1, s. 45–59 (dostęp online).
 • Kadra Centralnej Szkoły Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Początki polskiego aparatu bezpieczeństwa, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, nr 1, s. 155–174 (dostęp online).

 

Spis publikacji