Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

kolbuszewska jolantaStanowisko: profesor UŁ

JednostkaKatedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii

Pokój: 309

Telefon: +48 42 635 60 96

Konsultacje: wtorek 11.45-12.30, środa 9.45-10.15

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Polska historiografia i myśl historyczna XIX i pierwszej połowy XX wieku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1992–1997 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii i filozofii
 • 1997–2001 – Uniwersytet Łódzki – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 9 V 2002 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Rafał Stobiecki
 • 25 X 2012 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • 2000–2002 – asystent w Katedrze Historii Historiografii UŁ
 • od 1 VII 2002 – adiunkt w Katedrze Historii Historiografii UŁ
 • od 1 X 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 2012 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda J.M. Rektora UŁ indywidualna drugiego stopnia za książkę pt. Mutacja modernistyczna w historiografii polskiej (przełom XIX i XX wieku) (2006)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Mutacja modernistyczna w historiografii polskiej (przełom XIX i XX wieku), Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2005, ss. 252.
 • Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, praca zbiorowa pod red. J. Kolbuszewskiej i R. Stobieckiego, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2010, ss. 225 [współredaktor].
 • Tadeusz Korzon (18391918). Między codziennością, nauką a służbą narodowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 365.
 • Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio, oprac. J. Kolbuszewska, M. Sikorska-Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 233 (więcej).
 • Historia i pamięć. Studia i szkice historiograficzne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 198 (więcej).
 • Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, pod red. J. Kolbuszewskiej, R. Stobieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 225 (więcej).

Artykuły

 • Historia w służbie propagandy? Współpraca polskich historyków z Naczelnym Komitetem Narodowym w latach 1914–1917, [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, pod red. S. Nowinowskiego, J. Pomorskiego, R. Stobieckiego, Łódź 2008, s. 271–289.
 • Bohaterowie narodowi w twórczości Tadeusza Korzona. Uwagi na marginesie „Doli i niedoli Jana Sobieskiego 1629–1674”, [w:] Historia, mentalność, tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego, pod red: J. Pisulińskiej, P. Sirżęgi, L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2008, s. 232–241.
 • Rozum – Wyobraźnia – Intuicja. Źródła poznania w refleksji polskich historyków początku XX wieku, [w:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, pod red. B. Wagner, T. Wiślicza, Zabrze 2008, s. 129–134.
 • Tadeusz Korzon w opiniach współczesnych, [w:] Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX i XX stulecia, pod red. A. Wierzbickiego, Warszawa 2009, s. 37–55.
 • Początki polskich badań nad dziejami Stanów Zjednoczonych (lata 60. XIX wieku – okres międzywojnia), [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220 rocznicę uchwalenia, pod red. J. Daszyńskiej, Łódź 2009, s. 257–269.
 • Tadeusz Korzon – historyk w służbie narodu. Współczesne próby odczytania, [w:] Historia – Mentalność – Tożsamość. Studia z historii, historiografii i metodologii historii, pod red. K. Polaskik-Wrzosek, W. Wrzoska, L. Zaszkilniaka, Poznań 2010, s. 119–127.
 • Koncepcja źródła w XIX-wiecznej klasycznej historiografii, [w:] Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, praca zbiorowa pod red. J. Kolbuszewskiej i R. Stobieckiego, Łódź 2010, s. 13–21.
 • Historia kultury jako alternatywa wobec dziejów politycznych w polskiej historiografii dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Świat z historią, pod red. P. Witka, M. Woźniaka, Lublin 2010, s. 55–67.
 • Paradygmat, środowisko, codzienność – determinanty polskich badań historycznych w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Oblicza przeszłości, pod red. W. Wrzoska, Bydgoszcz 2011, s. 355–367.
 • Cywilizacja turańska w działaniu – Feliksa Konecznego wizja dziejów Rosji, [w:] Rosja współczesna. Dziedzictwo i przyszłość, pod red. M. Brody, O. Nadskakuły, D. Płaczka, Toruń 2010, s. 123–132.

Spis publikacji