Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

daszynska jolantaStanowisko: profesor zwyczajny

JednostkaKatedra Historii Nowożytnej

Pokój: 27

Telefon: +48 42 635 61 91

Konsultacje: poniedziałek 9.00-10.00 online / Teams

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Relacje brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej z metropolią
 • Ameryka Północna okresu kolonialnego
 • Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 • Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych
 • Okres wczesno federalny w Stanach Zjednoczonych
 • Konstytucja 1787r.
 • Federalizm a stany 1787-1850
 • Prawa stanowe
 • Operacja Łódzka 1914 r.
 • Front wschodni I wojny światowej
 • Umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie armii rosyjskiej i niemieckiej w Operacji Łódzkiej
 • Rekonstrukcja historyczna
 • Rekonstrukcja historyczna i turystyka historyczna jako nowe formy przekazu

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1976–1981 – magister historii (praca magisterska: Thomas Jefferson – obywatel stanu Wirginia)
 • 1992 – doktor historii, (praca doktorska: Misje Benjamina Franklina w Londynie w latach 1757–1775)
 • 2005 – doktor habilitowany (praca habilitacyjna: Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 1798–1830)
 • 2019 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1982–1985 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ
 • 1985–1992 – starszy asystent
 • 1992–2004 – adiunkt (od 1995 zmiana nazwy Zakładu na: Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej)
 • 2004–2005 – starszy wykładowca
 • 2005–2019 – profesor nadzwyczajny UŁ
 • od 2019 – profesor zwyczajny

Promotorstwo

 • 5 doktorów
 • 28 magistrów
 • 29 licencjuszy

 Nagrody naukowe

 • 2004: Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna stopnia drugiego za książkę Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 1798-1830, Łódź 2004.

 • 2008: Nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za książkę Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racja stanu a partykularyzmem, Łódź 2008.

 • 2016: Nagroda Rektora UŁ indywidualna stopnia III za cykl publikacji dotyczący Operacji Łodzkiej w 1914 r.
 • 2017: Nagroda Rektora UŁ zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne

Realizowane projekty, granty, stypendia

 • Stypendium naukowe z John Fitzgerald Kennedy Center, 1999
 • 2012 grant z Urzędu Miasta Łodzi nr 74/04/2012 na publikację pt. Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej
 • 2013 grant z Urzędu Miasta Łodzi nr 59/04/2013 na publikację pt. Łódź w drodze do niepodległości
 • 2013 grant Patriotyzm Jutra z Muzeum Historii Polski w Warszawie, nr 956/PJ/2013 na konferencję dotyczącą powstania styczniowego w Łodzi i regionie

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Wiceprzewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na kierunek Historia (2006)
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (2007)
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi (od 2003)
 • Skarbnik Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi (2007-2009)
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi (2009-2018)
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi(od 2018)
 • Przewodnicząca Rady Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (od 2008)
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (od 2007)
 • Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego II Instancji Polskiego Towarzystwa Historycznego (2012-2015)
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2015)
 • Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej (od 2015)
 • Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej dla szkół podstawowych
 • Forum Studiów Zaawansowanych nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego (od 2006)
 • Członek Rady Naukowej Rocznika Kaliskiego (od 2016)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Misje Benjamina Franklina w Londynie w latach 1757–1775, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 139.
 • Stany wobec polityki rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki lat 1798–1830, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, ss. 332.
 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009 [druk 2010], ss. 528.
 • Narodziny tradycji. Symbole amerykańskiej demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 142.
 • Operacja Łódzka – zapomniany fakt I wojny światowej, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2011, ss. 163 [więcej].
 • Łódź w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2012 [druk 2013], ss. 132 [więcej].
 • Łódź w drodze do niepodległości, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2013, ss. 205 [więcej]. 
 • Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2015, ss. 118 [więcej].
 • Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, red. J.A. Daszyńska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2016,ss. 138 [więcej].
 • Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasów Ojców Założycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 336 [więcej].

 Artykuły 

 • Z życia Johna Marshalla – zagadki autobiografii, „Przegląd Nauk Historycznych”, 2002, R. I, nr 2, s. 95–115.
 • Południowa Karolina wobec Unii w latach 1816–1831, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, pod red. Z. Anusika, Łódź 2007, s. 483–504.
 • Kilka refleksji na temat konstytucji federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Prawo i Polityka” 2011, nr 3, 2011, s. 21–34.
 • Droga Pułaskiego do Savannah, [w:] Czas Ameryki. American Era, Księga ku czci Profesora dr. hab. Krzysztofa Michałka, pod red. H. Parafianowicz, Białystok 2011, s. 27–44.
 • Ignacy Paderewski w Waszyngtonie – starania o amerykańską pomoc w odzyskaniu niepodległości Polski, „Muzealny Rocznik Historyczny” 2011, nr 1, s. 59–81.
 • Niewolnictwo i kompromisy: od Konstytucji do Ustawy Kansas-Nebraska, 1787–1854, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, t. 2, pod red. W. Bernackiego i A. Walaszka, Kraków 2012, s. 181-194.
 • The Presidential Elections from Washington to Jefferson. How did Americans elect their first presidents?, [w:] Polish Perspectives on American History Insights, Interpretations, Revisions, ed. by H. Parafianowicz, Białystok 2013, s. 33–50.
 • Łódź i Operacja Łódzka, [w:] Operacja Łódzka. W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, Łódź 2014, s. 6-48.
 • Rekonstrukcja historyczna wydarzeń pierwszej wojny światowej. Refleksje naukowo-dydaktyczne, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2015, t. 34 (3), s. 101–116 [współautor: J. Chańko] (dostęp onlinej).
 • Samochody pancerne jako nowa broń Wielkiej Wojny. Refleksje na przykładzie frontu wschodniego 1914–1915, [w:] „Mieczem i szczytem”. Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, pod red. A. Niewińskiego, Oświęcim 2016, s. 162–176.

 

Spis publikacji