Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Kita JaroslawStanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: Katedra Historii Polski XIX wieku

Pokój: 18

Telefon: +48 42 635 62 00

Konsultacje: wtorek 9.00-10.00

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania badawcze

 • Dzieje społeczeństwa polskiego doby zaborów
 • Losy ziemiaństwa, chłopów i społeczności małomiasteczkowych w XIX–XX wieku
 • Procesy modernizacyjne w Królestwie Polskim w XIX wieku
 • Historia Łodzi i regionu łódzkiego w XIX–XX wieku
 • Biografistyka
 • Czasopiśmiennictwo w Królestwie Polskim

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1979–1984 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 18 XI 1993 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Wiesław Puś
 • 20 III 2008 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii; specjalność – historia społeczno-gospodarcza Polski

Przebieg pracy zawodowej

 • 1984–1990 – asystent-stażysta, asystent i starszy asystent w Zakładzie Historii Nowożytnej Polski UŁ
 • 1990–1993 – starszy asystent w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • 1994–2008 – adiunkt w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • od 1 IV 2008 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • od 1 X 2008 – kierownik Zakładu Przemian Struktur Społecznych w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • od 1 XI 2008 – zastępca dyrektora Instytutu Historii UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagrody J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I–III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej (1989, 1996, 2006, 2008)
 • Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (2004)

Staże naukowe

 • Staż naukowy w Uniwersytecie Warszawskim
 • Staż naukowy w Uniwersytecie im. M. Łomonosowa w Moskwie

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (od 1985): członek Komisji Rewizyjnej (1994–2003), członek Zarządu Oddziału Łódzkiego (od 2003)
 • Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi

Działalność redakcyjna

 • Sekretarz i członek Redakcji Naukowo-Dydaktycznej „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” (1985-1994)
 • Sekretarz Redakcji Naukowej „Rocznika Łódzkiego” (od 2003)
 • Członek Rady Naukowej „Zeszytów Wiejskich” (od 2009)

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–1994. Pro Memoria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, ss. 240 [współautor: Stefan Pytlas].
 • Uniwersytet Łódzki w latach 1945–1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, ss. 214 [współautor: Stefan Pytlas].
 • Słownik biograficzny historyków łódzkich, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000, ss. 122 + ilustr. [współautor: Rafał Stobiecki].
 • W służbie nauki. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–2004. Pro memoria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 474 [współautor: Stefan Pytlas].
 • Tomasz Potocki (1809–1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 530 i wklejki.

Artykuły

Spis publikacji