Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

pietrzak jacekStanowisko: profesor UŁ

Jednostka: Katedra Historii Polski Najnowszej

Pokój: 25

Telefon: +48 42 635 61 80

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • historia II wojny światowej
 • emigracja polska po 1939 r.
 • życie polityczne Polski 1918–1945
 • biografistyka dziejów najnowszych
 • historia wojskowości XX w.

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1989–1994 – Uniwersytet Łódzki – Wydział Filozoficzno-Historyczny – magister historii
 • 1994–1999 – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych UŁ
 • 24 VI 1999 – Uniwersytet Łódzki – Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor: prof. dr hab. Paweł Samuś
 • 28 XI 2013 – Uniwersytet Łódzki – Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • 1999–2017 – adiunkt w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ
 • od 2017 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagrody indywidualne J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe (2002, 2014)
 • Nagrody zespołowe J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (2004, 2007, 2008)
 • Nominacje do Nagrody: im. J. Długosza, im. K. Moczarskiego, im. O. Haleckiego, tyg. „Polityka” (2013)

Stypendia i granty

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003)
 • Stypendium Polonia Aid Foundation Trust (2008, 2015)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Radykalny piłsudczyk. Biografia Wojciecha Stpiczyńskiego, Wydawnictwo „Semper”, Warszawa 2001, ss. 301.
 • Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki, instytucje, organizacje, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012, ss. 573 (więcej).
 • Druga Rzeczpospolita i nie tylko. Ludzie, środowiska, idee. Profesorowi Pawłowi Samusiowi w 70 rocznicę urodzin – uczniowie, red. J. Pietrzak, Wydawnictwo 34 Studio Tomasz Wajnkaim, Łódź 2016, ss. 244.

Artykuły

 • Dyplomacja polska wobec sprawy niepodległości Syrii i Libanu w latach II wojny światowej, „Dzieje Najnowsze”, 2004, nr 2, s. 119–133 (dostęp online).
 • Hans Biebow – portret oprawcy, [w:] Fenomen getta łódzkiego 1940–1944, red. P. Samuś, W. Puś, Łódź 2006, s. 185–203.
 • Działalność komunistów wśród polskiego wychodźstwa na Bliskim Wschodzie w świetle materiałów kontrwywiadu Polskich Sił Zbrojnych (1944 r.), „Dzieje Najnowsze”, 2006, nr 3, s. 119–136 (dostęp online).
 • Tadeusz Szpotański, Wacław Lipiński i Józef Skrzypek. Portrety ludzi „Niepodległości”, [w:] „Niepodległość” (1929–1939). Pismo, twórcy, środowisko, red. P. Samuś, Płock 2007, s. 119–152.
 • Związek Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie. Nieznana karta działalności komunistów podczas II wojny światowej, [w:] Lewica polska. Koncepcje – ludzie – działalność, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, t. 2, Wrocław 2012, s. 63–84.
 • Bliskowschodnie szlaki łodzian podczas II wojny światowej, „Rocznik Łódzki”, t. 60, 2013, s. 147–162 (dostęp online).
 • Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach drugiej wojny światowej, [w:] Rządy bez ziemi. Struktury władzy na uchodźstwie, red. R. P. Żurawski vel Grajewski, Warszawa 2014, s. 321–357.
 • „Wyeliminowanie z szeregów elementu uciążliwego i niebezpiecznego”. Sprawa Obozu Dyscyplinarnego Armii Polskiej na Wschodzie w Latrun w Palestynie (1944–1945), „Dzieje Najnowsze”, 2015, nr 2, s. 79–91 (dostęp online).
 • Poland in Times of Great War and Second Independence 1914–1939, [w:] Poland – History, Culture, Society. Selected Readings, ed. E. Bielawska-Batorowicz, wyd. 3, Łódź 2015, s. 127–143.
 • Parlamentarzyści Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej na tułaczych szlakach Bliskiego Wschodu, [w:] Druga Rzeczpospolita i nie tylko. Ludzie, środowiska, idee. Profesorowi Pawłowi Samusiowi w 70 rocznicę urodzin – uczniowie, red. J. Pietrzak, Łódź 2016, s. 181–203.

 

Spis publikacji