Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

markiewicz grzegorzStanowisko: profesor UŁ

Jednostka: Katedra Historii Polski XIX wieku

Pokój: 21

Telefon: +48 42 635 61 87

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historyk idei i świadomości społecznej

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1979–1984 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1997 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Alina Barszczewska-Krupa
 • 2010 – stopień doktora habilitowanego w zakresie historii i świadomości społecznej

Przebieg pracy zawodowej

 • 1989–1991 – pracownik naukowo-techniczny w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ
 • 1991–1997 – asystent w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ
 • 1997–2010 – adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ
 • od 2010 – profesor UŁ w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ

Wypromowani magistrowie i doktorzy

 • 54 magistrów

Nagrody naukowe

 • Nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa stopnia drugiego za książkę pt. Historia – Mity – Interpretacje (1997)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ, indywidualna, drugiego stopnia za cykl publikacji na temat mitów i tradycji funkcjonujących w świadomości społeczeństwa polskiego XIX wieku (1998)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ, indywidualna, drugiego stopnia za książkę pt. Spór o model społeczeństwa na łamach „Przeglądu Tygodniowego“ i „Przeglądu Katolickiego“ 1866–1885 (2001)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ, zespołowa stopnia pierwszego za pracę pt. Pozytywizm i negatywizm. My i Wy po stu latach (2006)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dziejami Tradycji i Mitów Historycznych (sekretarz naukowy)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki
 • Polskie Towarzystwo Historiograficzne
 • Polsko-ukraiński zespół naukowo badawczy Historia – Mentalność – Tożsamość

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Spór o model społeczeństwa na łamach „Przeglądu Tygodniowego“ i „Przeglądu Katolickiego“ 1864–1885, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 220.
 • Między państwem obcym a ideą państwa własnego. Świadomość państwowa polskich elit intelektualnych 1864–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 275.

Artykuły 

 • Polskie problemy z państwem, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX w.” 2003, t. 1, s. 174–191.
 • Między pozytywizmem i kosmopolityzmem. Idea polska w koncepcjach pozytywistów warszawskich, [w:] Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach, red. B. Mazan, Łódź 2005, s. 407–426.
 • Państwo prawne – problem aktywności państwa na przykładzie dyskusji polskich środowisk intelektualnych pod koniec XIX wieku, [w:] Nowoczesny Lewiatan. Studia nad państwem współczesnym, red. J. Kornaś, Kielce 2006, s. 355–376.
 • Patriotyzmy i wzorce osobowe patrioty w społeczeństwie polskim w okresie popowstaniowym, [w:] Polski obyczaj patriotyczny od XVIII do przełomu XIX i XX wieku, red. A. Stawarz, W.J. Wysocki, Warszawa 2007, s. 63–77.
 • Świadomość państwowa społeczeństwa polskiego doby zaborów. Stan badań, postulaty badawcze, [w:] Lata wielkiej wojny. Dojrzewanie do niepodległości 1914–1918, red. D. Grynberg, J. Snopko, Białystok 2007, s. 20–34.
 • Świadomość państwowa Polaków i Ukraińców na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Historia – Mentalność – Tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego, red. J. Pisuliński, P. Sierżęga, L. Zaszkielniak, Rzeszów 2008, s. 335–441.
 • Kontrowersje wokół „numeracji” Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki, [w:] Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, red. J. Kornaś, Kraków 2010, s. 13–25.
 • Między tożsamością etniczną-narodową a państwową. Problemy pogranicza, [w:] Historia – Mentalność – Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, red. K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak, Poznań 2010, s. 63–74.
 • Arka przymierza” czy „skarb mądrości prostaczej”? Z dziewiętnastowiecznej dyskusji nad tradycją, [w:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Łódź 2016, s. 245–255.
 • Opera jako forma narracji historycznej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2015, t. XIV, s. 7–19.