Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

jeziorny dariuszStanowisko: profesor UŁ      

Jednostka: Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

Pokój: 24 lub 306

Telefon: +48 42 635 60 99 lub 61-88

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Zainteresowania badawcze

 • historia powszechna najnowsza
 • historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych
 • myśl polityczna XIX i XX w.
 • polityka zagraniczna państw europejskich ( Wielka Brytania, Austria, Polska, ZSRS )
 • problematyka mniejszości narodowych

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1987–1992 – Uniwersytet Łódzki – studia historyczne; magister historii
 • 1990–1995 – Uniwersytet Łódzki – studia filozoficzne; magister filozofii
 • 2000 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Andrzej M. Brzeziński
 • 2013 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1993–2000 – asystent w Katedrze Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ (w jej ramach Zakład Historii Powszechnej Najnowszej, potem przekształcony w Katedrę o tej samej nazwie)
 • 2000–2015 – adiunkt w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • od marca 2015 r. – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • styczeń–wrzesień 2016 r. – wicedyrektor Instytutu Historii UŁ
 • od października 2016 r. – dyrektor Instytutu Historii UŁ

Stypendia i granty

 • Uniwersytet w Utrechcie (1992)
 • Stypendium TEMPUSa na School of Slavonic and East European Studies w Londynie, kwerendy w Londynie, Cambridge i Edynburgu (1996–1997)
 • Stypendium Komitetu Badań Naukowych dla "młodego badacza", wyjazd badawczy do Wiednia i Londynu (1998–1999)
 • Stypendium Witolda Gillera, Londyn (2001)
 • Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Londyn (2006 i 2015)
 • krótsze kwerendy w archiwach i bibliotekach Warszawy, Pragi, Kijowa, Cambridge, Londynu, Bonn, Giessen
 • Grant MNiSW Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2016-2017)
 • Madryt

Nagrody i wyróżnienia

 • czterokrotnie nagradzany nagrodami JM Rektora UŁ: 2003 (II stopnia), 2014, 207 i 2018 (I stopnia)
 • dwukrotnie nominowany do nagrody Felczaka i Wereszyckiego

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii w koncepcjach i praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918–1919), Wydawnictwo  Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 365.
 • Dyplomacja brytyjska wobec koncepcji paktu wschodniego (1933–1935). Analizy, projekty, działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 633 (więcej).
 • Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej (1918–1919), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 192 (więcej).
 • British

   Diplomacy and the Concept of the Eastern Pact (1933–1935). Analyses, Projects, Activities, ibidem-Verlag, Stuttgart 2017, ss. 614 (więcej).

 • Cudzoziemcy w wojnie domowej w Hiszpanii, red. D. Jeziorny, „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Historica nr 97, 2017, ss. 224.

 • Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. D. Jeziornego, S. M. Nowinowskiego, R. P. Żurawskiego vel Grajewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 764 (więcej).

Artykuły

 • Stosunki pomiędzy Moskwą a Komunistyczną Partią Wielkiej Brytanii (1934–1936) w świetle dokumentów brytyjskiego wywiadu radiowego, [w:] Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana profesorowi Richardowi Pipesowi, red. H. Kocój, R. Małek i M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2006, s. 89–109.
 • Zdążyć przed rozpadem. Ostatnie wysiłki dyplomacji cesarsko-królewskiej na rzecz zakończenia udziału Austro-Węgier w I wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” 2008, R. XL, nr 4, s. 79–99 (dostęp online). 
 • Brytyjskie Foreign Office wobec sowieckich inicjatyw na rzecz zagwarantowania niepodległości państwom bałtyckim (1933–1934), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” R. XLIV, 2009, s. 101–124 (dostęp online).
 • Pakt Ribbentrop–Mołotow – przełom czy kontynuacja w europejskiej polityce Związku Sowieckiego, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” R. II, 2012, s. 151–183.
 • Relacje na linii Moskwa–Warszawa w okresach niepodległości Polski. Analiza porównawcza, [w:] Sąsiedzi i pogranicze – miedzy konfliktem a współpracą, t. I, red. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Łódź 2012, s. 275-295.
 • Dyplomacja brytyjska wobec przystąpienia ZSRS do Ligi Narodów w 1934 r., [w:] Od Chin po Gibraltar. Brytyjska polityka zagraniczna w I połowie XX wieku. Studia i szkice, red. A. M. Brzeziński, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica 89, Łódź 2012, s. 85–119 (dostęp online).
 • Narodziny dyplomacji republikańskiej Austrii po I wojnie światowej (1918–1919), [w:] Miedzy Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, t. I: Lata 1901–1945, red. E. Alabrudzińska, Toruń 2014, s. 167–198.
 • The First World War from a British Perspective. A Profit and Loss Account, „Przegląd Zachodni” 2017, nr 1, s. 31-51.
 • The Libertarian Government and its Foreign and Security Policy, „Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Política” Vol. XIX, 2016, nr 2, s. 399–418.
 • British Diplomacy and the Eastern Pact on Mutual Assistance (1934), „Acta Poloniae Historica”, Vol. 113, 2016, nr 2, s. 261–293 (dostęp online).

 icn pdf Spis publikacji