Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

kStanowisko: profesor UŁ

JednostkaKatedra Historii Średniowiecznej

Pokój: 17

Telefon: +48 42 635 61 83

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia Kościoła
 • Dzieje mentalności
 • Hagiografia średniowieczna
 • Polskie krucjaty i pielgrzymki
 • Sądownictwo kościelne

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1991–1996 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1996–2000 – Uniwersytet Łódzki – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 21 XII 2000 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Jan Szymczak
 • 24 IX 2015 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • od 2001 – adiunkt w Katedrze Historii Polski Średniowiecznej UŁ
 • od 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecznej UŁ
 • od 1 XI 2017 – profesor nadzwyczajny UŁ w Katedrze Historii Średniowiecznej UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda J.M. Rektora UŁ – zespołowa I stopnia (2004)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ – indywidualna III stopnia (2005)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, ss. 393.
 • Uniejowskie strony. Karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej gminy Uniejów, red. J. Szymczak, Łódź–Uniejów 2008, ss. 165 [współautorzy: T. Grabarczyk, J. Szymczak].
 • W kręgu średniowiecznego duchowieństwa łęczyckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź–Łęczyca 2012, ss. 179.
 • Duchowieństwo parafialne w późnośredniowiecznej Polsce Centralnej. Archidiakonaty łęczycki i uniejowski, Wydawnictwo Blue Note Beata Kowalska, Łódź 2014, ss. 420.
 • De originibus. O początkach wiary i królestwa, red. A. Kowalska-Pietrzak, wyd. Bluenote Studio, Łódź 2016, ss. 143.

Artykuły

 • Papieskie apele do Polski w sprawie pomocy dla Ziemi Świętej (XII–XIV w.), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, z. 67, 2000 (dostęp online).
 • Hildegarda z Bingen. Szkic do portretu, [w:] Niebem i sercem okryta. Studia dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, red. M. Malinowski, Toruń 2002.
 • The Parishes of Central Poland in the Registers of the Consistory of the Gniezno Archbishopric During the First Quarter of 15th Century, [w:] Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Poland, Tschechien und Ungarn im Vergleich, heraus. von N. Kruppa, L. Zygner, Göttingen 2008.
 • Kościół w Polsce Centralnej do 1300 roku, [w:] Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, cz. I, Strońsko–Ruda–Krzyworzeka, red. L. Kajzer, Łódź 2009.
 • Święci i demony, czyli o mocach nieczystych w hagiografii polskiej doby piastowskiej, „Almanach Historyczny”, t. 12, 2010.
 • W cieniu świętości, czyli o zwyczajnej kobiecie w państwie Piastów, [w:] Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska–Chojak, S. Konarska–Zimnicka, Warszawa 2012.
 • Filmowe biografie bohaterów średniowiecza jako inspiracja do poszukiwań faktów i mitów, [w:] Badanie biografii. Źródła, metody, konteksty, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka–Gierut, Lublin 2014.
 • Stoliki negocjacyjne jako przykład twórczego rozwiązywania problemów, [w:] Twórczość. Pasja. Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, red. J. Płuciennik, K. Klimczak, Łódź 2015.
 • History of Poland During the Middle Ages, [w:] Poland. History, Culture and Society, ed. E. Bielawska-Batorowicz, Łódź 2015.
 • Motywy chrztu Mieszka I – fakty, mity, przypuszczenia, [w:] 1050-lecie chrztu Polski w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym, Piotrków Trybunalski–Tomaszów Mazowiecki 2016.
 • Wyobcowania i wykluczenia w dynastii Piastów jako czynnik polityczny, „Biografistyka Pedagogiczna”, R. 1 (2016) nr 1 (dostęp online).